Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne"— Zapis prezentacji:

1 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Dr Elżbieta Talik Katedra Psychologii Klinicznej KUL Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenie JESTEM Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

2 Weronika Sherborne (1922-1990)
Nauczycielka wychowania fizycznego, tańca i ruchu; fizjoterapeutka Lata 60 – system ćwiczeń (zabaw relacyjnych) nazwanych Developmental Movement for Children Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR)

3 Główne idee MRR Posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju dziecka i terapii jego zaburzeń „Baraszkowanie” Założenie o jedności rozwoju psychomotorycznego

4 Rodzaje ruchów w MRR Ruch prowadzący do poznania własnego ciała
Ruch kształtujący związki jednostki z otoczeniem fizycznym Ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem Ruch prowadzący do współdziałania w grupie Ruch kreatywny.

5 Poznanie własnego ciała
Poznanie ciała i kontrola nad jego ruchami Ukształtowanie własnej tożsamości (wyodrębnienie ‘ja’ od otoczenia) Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

6 Związek osoby z otoczeniem
Wykształcenie orientacji w przestrzeni w celu wytworzenia związku między człowiekiem i tym, co go otacza Poczucie bezpieczeństwa, stabilności

7 Związek z drugim człowiekiem (grupą)
3 kategorie ruchów: Ruch ‘z’ jeden partner aktywny, drugi bierny aktywny rozumie potrzeby partnera, bierny wyraża całkowite zaufanie do osoby aktywnej

8 Związek z drugim człowiekiem (grupą)
2. Ruch ‘przeciwko’ Jedna osoba wykazuje siłę, przewagę; druga jest uległa (wymiana ról) Bez agresji, rywalizacji, wyłaniania zwycięzców czy przegranych

9 Związek z drugim człowiekiem (grupą)
3. Ruch ‘razem’ Jednakowe zaangażowanie obu partnerów Wytworzenie harmonii, równowagi, wzajemnego zaufania, współpracy

10 Podstawowe zasady MRR Uczestniczenie w zajęciach jest dobrowolne.
Każdy ćwiczący wykonuje zadania na swój sposób. W czasie zajęć ściśle przestrzegaj praw osoby do swobodnej, jasnej decyzji (do mówienia „tak” i „nie”). Nie krytykuj.

11 Podstawowe zasady MRR 5. Chwal nie tyle za efekt, co za starania i wysiłek, a także za każde nowe osiągnięcie. 6. Unikaj stwarzania sytuacji rywalizacyjnych. 7. Stosuj różnorodne ćwiczenia, zamieniaj role.

12 OCENIANIE w MRR Ocena ma charakter opisowy i dotyczy takich przejawów zachowania dziecka jak: zdolność koncentracji na zadaniu, rodzaj i sposób wyrażania emocji, umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi osobami, umiejętność zmiany zachowań w zależności od rodzaju zajęć, umiejętność uczestniczenia w zabawie.

13 Zastosowanie MRR Metoda uniwersalna: Terapeutyczna:
dla dzieci upośledzonych w rozwoju autystycznych z wczesnym mózgowym porażeniem dziecięcym dla dzieci przejawiających zaburzenia w zakresie sfery emocjonalnej i społecznej dzieci głuchych i niewidomych dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu dla dzieci jąkających się.

14 Zastosowanie MRR Metoda wspomagająca rozwój – a więc stymulująca go, wyrównująca opóźnienia rozwojowe - w pracy z dziećmi przebywającymi w instytucjach wychowania zbiorowego

15 Zastosowanie MRR Metoda profilaktyczna –
zapobiegająca powstawaniu zaburzeń u dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną, szkolną; w zajęciach integracyjnych klasę szkolną, w przygotowaniu rodzin adopcyjnych i zastępczych, w przytowaniu młodych małżeństw do pełnienia roli rodziców.

16 Zastosowanie MRR Metoda relaksacyjna – w zajęciach odprężająco - relaksacyjnych w trakcie zajęć szkolnych lub przedszkolnych, zajęciach relaksacyjnych dla rodziców

17 Korzyści stosowania MRR
poczucia bezpieczeństwa, rozluźnienia, relaksu, rozładowania napięcia „dawania” i „brania” akceptacji samego siebie poczucia siły i własnej wartości bliskiego kontaktu z innymi ludźmi satysfakcji związanej z wysiłkiem fizycznym mobilizacji do pokonywania trudności, do sprawdzania się w trudnej sytuacji poznania swojego ciała odkrywania własnych możliwości

18 Korzyści stosowania MRR
odczucia energii własnej i energii drugiego człowieka zaufania do siebie i innych doznawania przyjemności, radości, zabawy bliskości fizycznej drugiego człowieka więzi z grupą akceptacji swojego ciała spontaniczności pewności siebie poczucia partnerstwa

19 Zasady organizacji zajęć MRR
Zajęcia grupowe: 6-14 dzieci, w zbliżonym wieku; każdy ma swojego partnera (rodzic, inne dziecko) Systematyczność: raz w tygodniu; ok. 1 godz. Warunki lokalowe: przestrzeń, odpowiednie podłoże (parkiet) Warunki podmiotowe: strój sportowy, bez obuwia

20


Pobierz ppt "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google