Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody pracy z dziećmi w naszym przedszkolu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody pracy z dziećmi w naszym przedszkolu"— Zapis prezentacji:

1 Metody pracy z dziećmi w naszym przedszkolu

2 Aby realizować edukację z dziećmi w przedszkolu stosuje się różnorodne metody pracy dydaktycznej, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Skierowane są one na dziecko, jego wychowanie, prawidłowy i wielostronny rozwój.

3 Metody służące do realizacji wyznaczonych celów to metody:
Czynne – działanie praktyczne Słowne – wiersze, opowiadania Oglądowe – spacery, wycieczki

4 W naszym przedszkolu są wykorzystywane także nowatorskie metody, które wyzwalają twórczą aktywność dziecka, pobudzają zainteresowanie oraz motywację. Jedną z takich metod jest Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne. Ideą metody jest posługiwanie się ruchem rozwijającym świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, a także umiejętność i potrzebę dzielenia jej z innymi ludźmi, prowadzącą do nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

5 Metoda opowieści ruchowej J. C. Thulin
Metoda ta polega na tym, że nauczyciel przez odpowiedni dobór tematu wymyślonego przez siebie opowiadania, działa na wyobraźnię dziecka, skłaniając je do odtwarzania ruchem treści opowiadania, przedstawiania różnych sytuacji, zdarzeń, sposobów poruszania się zwierząt, itp. Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) R. Labana Ważną rolę odgrywać tu będzie inwencja twórcza ćwiczących, ich pomysłowość, fantazja doświadczenie ruchowe. W metodzie tej posługujemy się różnymi formami ruchu, takimi jak: odkrywanie, naśladowanie, inscenizacja, pantomima, gimnastyka wykorzystująca ruch naturalny, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, taniec opowieść ruchowa.

6 Metoda aktywnego słuchania muzyki
Metoda Carla Orffa Metoda ta jest oparta na wychowaniu do muzyki przez zabawę. Pozwala na twórczą samodzielność dzieci I poszukiwanie różnych rozwiązań. Taka aktywność prowadzi do intensywnego rozbudzania wyobraźni i wrażliwości w ogólnym i muzycznym znaczeniu, do wejścia w bogaty świat muzyki, nawet przy niewielkiej wiedzy muzycznej dziecka Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss Metoda ta kształci u dzieci wyobraźnię dźwiękową. Dzieci słuchają utworu i wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc albo ruchy taneczne według wskazówek nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych, są to proste ruchy, ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym.

7 Wczesna nauka czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej
W tej metodzie dzieci uczą się odczytywać sylaby a nie pojedyncze spółgłoski. Dzięki rozpoczęciu nauki czytania już w wieku przedszkolnym, można wpłynąć na rozwój wszystkich funkcji psychicznych dziecka. Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej Głównym celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Sprzyja ona stymulowaniu uzdolnień matematycznych oraz dobrze przygotowuje dzieci sześcioletnie do podjęcia nauki w szkole. Dzięki „dziecięcej matematyce” dzieci bardzo chętnie pokonują trudności i wytrwale wykonują polecenia, gdyż zadania prezentowane są w sposób przyjemny.

8 Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
Pedagogika zabawy Pedagogika zabawy to symboliczna nazwa metodycznych poszukiwań ułatwiających pracę z grupą, proces uczenia. Proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą  i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz Metoda ta przygotowuje dzieci do czytania i pisania oraz zapobiega trudnościom w ich opanowaniu, wszechstronnie wpływa na rozwój psychomotoryczny dziecka. MDS wspiera rozwój procesów emocjonalnych i zachowań społecznych oraz rozwój mowy dziecka.

9 Techniki plastyczne Techniki rysunkowe:
rysowanie kreskami świecowymi, drewnianymi świecą węglem - mazakami Techniki malarskie: malowanie farbami plasteliną pastą do zębów Techniki przestrzenne: formowanie i lepienie z masy solnej, plasteliny, ciastoliny Techniki płaskie: wydzieranka kolorowa, z gazety, materiału origami, i wiele wiele innych 


Pobierz ppt "Metody pracy z dziećmi w naszym przedszkolu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google