Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczelniany Samorząd Studentów Zarząd

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczelniany Samorząd Studentów Zarząd"— Zapis prezentacji:

1 Uczelniany Samorząd Studentów Zarząd
Sprawozdanie z działalności X.08 – III.09

2 Poziomy działalności Działalność poszczególnych działów
Działania zewnętrzne

3 Działu Animacji Kultury
W pracach działu aktywny udział bierze 24 osoby. Głównym zadaniem działu jest przygotowanie życia kulturalnego Najważniejszymi wydarzeniami są Dzień Drzwi Otwartych oraz Kulturalia.

4 Dotychczasowa działalność DAK
Sukcesywna kontynuacja realizacji koncertu zespołu „Czesław Śpiewa”, który odbył się r. Organizacja Koncertu Charytatywnego dla dziewczynki chorej „Pomagamy Neli”, który odbył się r. Współorganizacja wraz z ITP Przeglądu Piosenki Bożonarodzeniowej Organizacja Kabaretonu, który odbył się r. Ułożenie całkowitego planu Kulturaliów 2009 Przygotowanie do realizacji 3 maratonów filmowych Przygotowywanie cyklicznych wieczorków poetyckich.

5 Dział Zadań Specjalnych
Głównym zadaniem działu jest realizacja projektów stałych, związanych ze stałymi zmianami na Uczelni. W dziale działają obecnie 2 bardzo zaangażowane osoby (Marcin Kozdraś i Joanna Jakuszko).

6 Dotychczasowa działalność DZS
Projekt Internetu bezprzewodowego – w tej kwestii nic nie da się zrobić na własną rękę, chociaż nie wiem jak byśmy chcieli, po rozmowach z szefem działu teleinformatycznego otrzymaliśmy zapewnienie, że będzie to zrealizowane, gdy zostaną pozyskane fundusze unijne na ten cel. Prawdopodobnie będzie to kwiecień - maj i w tym okresie będzie już coś więcej wiadomo.

7 Dotychczasowa działalność DZS c.d.
Projekt „Bluetooth everywhere” - miał być realizowany w celach informacyjno-promocyjnych. Po konsultacjach z DTI uznano, że jest on zbyt niebezpieczny i mało wydajny. W związku z tym znaleźliśmy wyjście zastępcze, mianowicie stojaki multimedialne. Zapotrzebowanie na w/w zostało złożone (3 sztuki – jeżeli się sprawdzą zawsze można więcej).

8 Dotychczasowa działalność DZS c.d.
Stojaki rowerowe – sprawa najtrudniejsza, gdyż możliwa do wykonania. Tym się teraz dział zajmuje. Rozmawialiśmy już z Dyrektorem administracyjnym, Pawłem Pieniężnym - nie spodobał mu się nasz pierwszy projekt - uznawane za najbezpieczniejsze rury w kształcie podkowy wbite w ziemię, umożliwiające bezpieczne przypięcie za ramę. Uparł się na system holenderski (nie ma czegoś takiego – można jedynie się domyślać, że chodzi o lockery albo cos podobnego), dużo czasu straciliśmy na znalezienie firmy, która oferuje coś takiego na terytorium naszego kraju, w końcu udało się - w poniedziałek zanosimy mu kolejny projekt.

9 Dotychczasowa działalność DZS c.d.
Dział zajmował się także mniejszymi rzeczami: zorganizowanie spotkania w sprawie tańca towarzyskiego, plakaty na sylwestra, organizacja konkursu ekonomicznego, akcja „49% procent ulgi”

10 Dział Współpracy Międzynarodowej
Działalność USS na arenie międzynarodowej jest nową praktyką na KUL, dla tego cały dział był tworzony od podstaw. W dziale obecnie działa 31 studentów. Są to osoby bardzo ambitne i uzdolnione (rekordzistka włada biegle 7 językami). Podstawowym zadaniem działu jest nawiązywanie współpracy z samorządami innych uczelni zagranicznych.

11 Dotychczasowa działalność DWM
Nawiązaliśmy współpracę z samorządami z: Uniwersytetem Wileńskim Uniwersytetem Narodowym w Łucku Uniwersytetem Narodowym im. Franki we Lwowie Uniwersytetem Narodowym Kijowo-Mohylańska Akademia w Kijowie Uniwersytetem Narodowym im. Karazina w Charkowie Katolickim Uniwersytetem w Rzymie 11

12 Dotychczasowa działalność DWM c.d.
Konkretne działania: Rekrutacja członków Działu. – Integracja członków Działu, stworzenie struktury Działu, oraz głównych celów i sposobów działania „Brama Wschodu” – przyjazd 18 przedstawicieli samorządów studenckich z Kijowa, Charkowa, Łucka, Lwowa. 4 dzienny pobyt gości w Lublinie, w trakcie którego obywały się spotkania z przedstawicielami samorządów studenckich miasta Lublin, spotkanie z Sekretarzem Miasta Lublin, warsztaty mające na celu wymianę doświadczenia, wspólne tworzenie nowych projektów współpracy. Uczestnictwo w koncercie „Czesław Śpiewa”.

13 Dotychczasowa działalność DWM c.d.
„Brama Wschodu”: Efekt – znalezienie nowych partnerów w Ukrainie (wśród nich 2 najbardziej znane uczelnie). Podwyższenie statusu KUL pośród innych uczelni Lublina. Nowe doświadczenie związane z prowadzeniem działalności samorządowej. Ogólna wartość projektu zł. W tym 1000 zł – dofinansowane z Urzędu Miasta Lublin

14 Dotychczasowa działalność DWM c.d.
Kolejne działania: 21.11 – spotkanie integracyjne studentów KUL ze studentami z wymiany ERASMUS. – wyjazd 3 przedstawicieli USS do Kijowa na Miss Uczelni. Pod czas pobytu w Kijowie zobaczyliśmy jak studenci działają w innych Państwach, jak organizują wielkie przedsięwzięcia, oraz zaplanowaliśmy nowe projekty, między in. wspólny rajd po Ukraińsko – Polskich Karpatach, który odbędzie w maju 2009. Efekt – rozwój partnerskich relacji z najbardziej znaną uczelnią wyższą Ukrainy – Uniwersytetem Kijowskim, nowe wzorce działalności USS. Koszt – 480 zł, wszystkie koszty pokryte ze środków własnych przez osoby wyjeżdżające.

15 Dotychczasowa działalność DWM c.d.
15.12 – złożenie wniosku do Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na dofinansowanie projektu „CONVENTUS – a meeting of student self-governments”. Partnerem od strony Litewskiej występuje USS Uniwersytetu Wileńskiego. Jeżeli projekt zostanie przyjęty to dostaniemy 6013 Euro dofinansowania. Planowany termin realizacji projektu – koniec marca 2009. Efekt – projekt wygraliśmy! Jest on największym sukcesem Działu Współpracy Międzynarodowej!

16 Dotychczasowa działalność DWM c.d.
– – utworzenie i udostępnienie ankiety na e.kul dotyczącej inicjatywy more english:). Na ankietę udzieliło odpowiedzi 1267 studentów ze wszystkich wydziałów. Wynikiem ankiety jest stwierdzenie, że 88% respondentów uważa że są potrzebne zajęcia w języku angielskim, 70 % że nie powinny byś obowiązkowe, 76% zadeklarowało że będzie regularnie uczestniczyć w angielskojęzycznych zajęciach. Efekt – uzyskano obiektywne potwierdzenie potrzebności wprowadzenia zajęć w języku angielskim, oraz dużo studentów dowiedziało się o możliwościach zapisywania się na zajęcia w języku angielskim

17 Dotychczasowa działalność DWM c.d.
udział w antykryzysowej międzynarodowej akcji "Nie pieniędzmi a miłością". Akcja odbyła się we Lwowie 14 lutego, polegała na zorganizowaniu balu maskowego oraz zaproszeniu przedstawicieli krajów Europy takich jak Polska, Słowacja, Niemcy. Uczestnicy z różnych krajów mieli się wypowiadać o możliwości zwalczania kryzysu ekonomicznego przez młodzież. Cele akcji nie zostały zrealizowane do końca, ale jako początkowa, akcja dała możliwość do rozwoju aktywności samorządu studenckiego we Lwowie oraz nawiązanie ściślejszej współpracy.

18 Dotychczasowa działalność DWM c.d.
przyznanie dofinansowania polsko-litewskiego projektu „CONVENTUS - a meeting of student self-governments„! konferencja "Jak nie przespać studiów". Dotyczyła promocji wśród studentów KUL  międzynarodowych wymian, programów stypendialnych, oraz wspólnie z Biurem Karier KUL promocji praktyk oraz staży studenckich zagranicą i w kraju. Tłumaczenie na język angielski, następnie ukraiński, rosyjski, litewski, niemiecki, francuski i hiszpański strony internetowej USS.

19 Dotychczasowa działalność DWM c.d.
FESTIWAL „UKRAINA W CENTRUM LUBLINA" grudnia „Ukraina w centrum Lublina" - taką nazwę ma festiwal, który odbył się w ramach już tradycyjnego festiwalu „Mikołajki folkowe". Pomysłodawcami i motorami danej akcji byli Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Orkiestra Świętego Mikołaja, Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, Uczelniany Samorząd Studentów KUL oraz studenci z Ukrainy. Akcja miała na celu przedstawienie współczesnej kultury ukraińskiej mieszkańcom i gościom Lublina poprzez zapoznanie ich z muzyką, kinem, malarstwem współczesnych ukraińskich autorów natchnionych tradycyjną kulturą ludową. W Lublinie było to pierwsze przedsięwzięcie tak wysokiej rangi przedstawiające ukraińską kulturę. Wydarzenie było objęte Patronatem Honorowym Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w RP Olexandra Motsyka i finansowane przez Urząd Miasta Lublin. Patronatem medialnym akcję objęły Radio Lublin, Radio eR, Gazeta Wyborcza.

20 Dotychczasowa działalność DWM c.d.
W programie festiwalu odbyły się: występ Jarosława Tomaszewskiego „Ratujmy cerkiew w Baligrodzie", 11 grudnia o w ACK „Chatka Żaka". Podczas koncertu, jak i w trakcie wszystkich wydarzeń w ramach festiwalu odbywała się zbiórka publiczna na odrestaurowanie cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Baligrodzie, oraz występy zespołów „Banda-Arkan", „Baj", „Atmasfera", pokazy młodego ukraińskiego kina, wystawa Marty Wasilczyk. Poszczególne przedsięwzięcia odbywały się więc w klubie Cax-Mafe, kawiarni artystycznej Hades, Centrali, klubie Tektura oraz na Małej Scenie ACK „Chatka Żaka". Udało się nam dotrzeć do bardzo różnorodnych środowisk Lublina również przy pomocy śpiewającego trolejbusu „Ziutek", który zapraszał przechodnich na festiwal gorącą muzyką zespołu bębniarzy „Młode Djembe".

21 Dział Informatyczny Dział Informatyczny jako grupa osób jest czymś zupełnie nowym w USS. Do tej pory zajmowały się tym pojedyncze osoby. Dział liczy obecnie ok. 8 osób. Głównym zadaniem działu było stworzenie zewnętrznej strony USS, tworzenie grafiki.

22 Dotychczasowa działalność DI
Wymienione zostaną poszczególne osoby i ich projekty graficzne: Daniel Krzanowski:

23

24

25

26

27 Dotychczasowa działalność DI
Wymienione zostaną poszczególne osoby i ich projekty graficzne: Karolina Stopa

28

29

30

31 Dział Logistyki Dział Logistyki zajmuje się obsługą techniczną wydarzeń kulturalnych oraz organizacją logistyczną codziennego życia USS. W dziale jest ok. 20 osób. Są to często osoby niedoceniane, jednak codziennie wnoszące coś od siebie, jak np. rozwieszanie plakatów. Dział zajmuje się także rozwieszaniem plakatów, zgłaszaniem napraw, itp.

32 Dotychczasowa działalność DL
Wspomaganie logistyczne i technicze koncertu: „Czesław Śpiewa”, Kabateronu, Koncertu charytatywnego, itp. Rozwieszanie wszystkich plakatów na Uczelni Informowanie studentów w siedzibie USS o organizowanych akcjach

33 Dział Human Resources Obecnie dział jest połączony w Dział Wewnętrzny.
W sekcji działa ok. 10 osób. Do głównych zadań sekcji należy: przygotowywanie szkoleń, zbieranie informacji o starostach wszystkich lat, danych kontaktowych do wszystkich organizacji studenckich oraz wspieranie pozostałych działów

34 Dotychczasowe osiągnięcia DHR
Organizacja „Dnia Skutecznej Nauki”, który na prośbę sponsora został jednak przeniesiony na semestr letni. Zebranie informacji o wszystkich starostach naszej Uczelni (ok. 140 osób). Uaktualnienie informacji o działających organizacjach studenckich (do dyspozycji Parlamentu, Zarządu)

35 Dział Sponsoringu i PR Dział składał się początkowo z 30 osób, obecnie działalność działu została włączona w kompetencje Działu Zewnętrznego. Zajmował się on kontaktami z firmami w celu pozyskania sponsoringu na wydarzenia kulturalne organizowane przez USS Ważną sferą były także kontakty z mediami oraz Działem Informacji i Promocji

36 Podjęte działania DSiPR
Wysłanie ok. 150 ofert sponsoringowych do firm lubelskich oraz ogólnopolskich dotyczących Kulturaliów i mniejszych wydarzeń Pozyskanie kilku mniejszych sponsorów na Kabareton oraz koncert „Czesław Śpiewa” (Pizza Dominium) Pozyskanie sponsora na Dzień Kobiet (Avon) Kontynuacja programu studenckiego Coffe-Haven

37 Trudności związane z pozyskiwanie sponsorów
Kryzys bankowy, nieufność banków, zaniechanie udzielania kredytów inwestycyjnych firmom Kryzys walutowy, związany z mocnym osłabieniem złotego Inne czynniki makroekonomiczne Efekt – ogromne trudności z pozyskaniem sponsorów na Kulturalia 2009

38 Współpraca z Redakcją „Coś nowego”
Od października współpracujemy ze studentami dziennikarstwa i finansujemy wydawanie gazety studenckiej, ogólnouniwersyteckiej. Gazeta wydawana jest cyklicznie co miesiąc. Obecnie gazeta została wstrzymana przez Pana Rektora Ferta

39 Dział Finansów Dział Finansów został utworzony z myślą o odejściu od dawnego modelu jednoosobowego zarządzania finansami ZUSS. Przekazujemy myśl studencką, kompetencje następnym pokoleniom. O działaniach finansowych Zarządu zawsze wie co najmniej kilkanaście osób. Dział liczy obecnie ok. 10 osób. Głównym zadaniem działu jest pilnowanie terminów zapłaty faktur, ogólne zajmowanie się księgowością ZUSS oraz udzielanie porad innym działom oraz kontrola finansowa Zarządu.

40 Dział Imprez Zewnętrznych
Nowo utworzony dział służy organizowaniu imprez w klubach dla członów USS oraz dla studentów. Struktura działu jest dość specyficzna i trudna do określenia, gdyż składa się z osób sprzedających bilety na imprezy. Liczba osób sprzedających bilety nie została mi przedstawiona. Do zadań działu należy przede wszystkim organizowanie imprez dla członków USS jako formę gratyfikacji za ich pracę oraz przynoszenie dochodu z imprez, który miał być przekazywany na wydatki USS, które nie mogą być finansowane ze środków statutowych USS ze względu na ograniczenia ustawowe.

41 Dotychczasowa działalność DIZ
Zorganizowanie 2 imprez w klubach. Przyniesienie dochodu w wysokości ok. 900 zł. Kwota ta została decyzją Zarządu przekazana na Adapciak 2008.

42 Działalność wychodząca poza kompetencje poszczególnych działów
Wdrożenie nowego systemu sprzedaży biletów przez sklepik promocyjny KUL. Stworzenie nowej strony internetowej USS, spójnej pod względem merytorycznym, zaprojektowanej zgodnie z regulaminem USS. Stworzenie bazy kontaktów na e-kul do wszystkich starostów na KUL. Tworzenie spójnego i uniwersalnego systemu komunikacji USS z Samorządami Wydziałowymi i organizacjami studenckimi. Wyjaśnianie sposobu finansowania kół naukowych i śledzenie ograniczeń ustawowych oraz próby ich rozwiązania (pismo do radców prawnych i rozmowy z Kwesturą – X.2008) Zaangażowanie w zmianę sposobu rekrutacji studentów na program Erazmus.

43 Działalność wychodząca poza kompetencje poszczególnych działów
05 – współorganizowaliśmy z NZS i ASP Dni Ratowania Życia. 3 grudnia współorganizowaliśmy Dzień Dawstwa szpiku wraz z Katedrą Psychologii Osobowości Przygotowywaliśmy Opłatek Akademicki 2008 17 lutego po konsultacjach z Panem Prorektorem Fertem wystosowałem pismo do Ks. Żurka z prośbą o wyjaśnienie przyczyn nieprzestrzegania regulaminu akademików i prośbę o jego przestrzeganie. 4 listopada wraz z Przewodniczącym Parlamentu wystosowałem pismo do Ks. Rektora z prośbą o przeznaczenie dodatkowych środków na działalność studencką w związku z kilkudziesięciotysięczną dziurą budżetową.

44 Działalność wychodząca poza kompetencje poszczególnych działów
Organizacja dwóch edycji tańca towarzyskiego wraz ze szkołą tańca iDance.

45 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uczelniany Samorząd Studentów Zarząd"

Podobne prezentacje


Reklamy Google