Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka szkolna na miarę XXI wieku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka szkolna na miarę XXI wieku"— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka szkolna na miarę XXI wieku
I wojewódzki konkurs dla gimnazjalistów połączony z prezentacją prac na III Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi

2 Pomysłodawcy: dr Mariola Antczak – Uniwersytet Łódzki
mgr Iwona Birecka – 48 Gimnazjum w Łodzi

3 Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki - Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej - dr M. Antczak Kuratorium Oświaty w Łodzi - mgr K. Kamejsza 48 Gimnazjum w Łodzi - mgr I. Birecka, mgr M. Stanisławska, mgr H. Jaworska, mgr J. Bielecka Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – mgr B. Staszewska, mgr B. Walenta Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi mgr A. Iwicka - Okońska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi - mgr B. Czajka jako koordynator zespołu Miesięcznik „Biblioteka w Szkole” Łódzkie Towarzystwo Naukowe

4 Uwaga! Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w środy w godz pod numerem telefonu (0 – 42) wew oraz od 10 października na stronach internetowych: oraz Konkurs nie daje uprawnień laureatom przy przechodzeniu z jednego etapu nauki do drugiego

5 Cele konkursu Wdrażanie edukacji międzyprzedmiotowej
Rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień uczniów Stworzenie uczniom możliwości wykazania się nabytymi umiejętnościami (np. fotografowaniem, posługiwaniem się przekaźnikami medialnymi,…) Stworzenie okazji do współpracy nauczycieli przedmiotowych z nauczycielem bibliotekarzem

6 Kategorie konkursu Praca plastyczna Esej Album Film na kasecie VHS

7 Każda szkoła może wziąć udział w jednej lub wielu kategoriach
Każda szkoła może wziąć udział w jednej lub wielu kategoriach. Udział szkoły w konkursie należy potwierdzić na dołączonym blankiecie do dn. 30 listopada 2002 roku i wysłać na adres: Gimnazjum 48 ul. Perla 11 94 – 203 Łódź Z dopiskiem: „Szkoła na miarę XXI wieku” oraz pieczątką szkoły na kopercie. UWAGA! Na zgłoszeniu należy podać tylko nazwiska Opiekunów; liczba podopiecznych i ich prac może w każdej chwili ulec zmianie stąd ich deklaracje nie są wymagane na tym etapie konkursu.

8 Zgłoszenie do konkursu

9 Regulamin konkursu (Praca plastyczna)
1.        W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych 2.        Autorem pracy może być tylko jeden uczeń. 3.        Uczestnicy konkursu mogą korzystać z konsultacji udzielanych przez wielu nauczycieli szkoły (np. plastyka, bibliotekarza i fizyka, aby pokazać wizję biblioteki XXI wieku, która sprzyja uczniowi np. w nauce fizyki itp.) 4.        Pierwszym etapem konkursu jest „Zgłoszenie szkoły do konkursu”, którego należy dokonać za pośrednictwem dołączonego formularza do dn. 30.XI.2002 r. Na drugim etapie prace plastyczne należy poddać nostryfikacji w szkole w celu wytypowania najlepszych (UWAGA! Jeżeli jury gimnazjum uzna wszystkie zgłoszone prace za godne uwagi to należy je zgłosić) Prace należy doręczyć lub przesłać listownie do dn. 15 lutego 2003 roku na adres: Gimnazjum ul. Perla 11 94 – 203 Lódź Z dopiskiem „ Biblioteka szkolna na miarę XXI wieku –praca plastyczna”

10 Regulamin konkursu (Praca plastyczna)
5.        W celu zapewnienia anonimowości pracy na odwrocie każdej powinno być zaznaczone logo twórcy oraz dołączona koperta z tym samym logo, wewnątrz której należy umieścić: Imię i nazwisko autora, wiek autora, numer szkoły, jej adres, telefon i ew. fax, imiona i nazwiska nauczycieli – opiekunów oraz przedmioty których uczą 6.        Format doręczonych prac może posiadać maksymalne wymiary 50 x 70 cm. Pracę można wykonać dowolną techniką. 7.        Komisja konkursowa powołana do oceny wyróżni 3 najlepsze jej zdaniem prace, które zostaną wystawione podczas III Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w gmachu Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Łodzi przy Al. Kościuszki 17 8.        Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę: ·          Wyobraźnię i fantazję naukową ·          Ciekawą formę wypowiedzi plastycznej ·          Wartość merytoryczną pracy ·          Estetykę dzieła ·          Zawarte w pracy treści naukowe ·          Nowatorskie spojrzenie na XXI wiek

11 Regulamin konkursu (Esej na temat „Bibliotekarz szkolny na miarę XXI wieku”)
1.        W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych 2.        Autorem pracy może być tylko jeden uczeń. 3.        Uczestnicy konkursu mogą korzystać z konsultacji udzielanych przez wielu nauczycieli szkoły (np. polonistów, bibliotekarza,... ) 4.        Pierwszym etapem konkursu jest „Zgłoszenie szkoły do konkursu”, którego należy dokonać za pośrednictwem dołączonego formularza do dn. 30.XI.2002 r. Na drugim etapie eseje należy poddać nostryfikacji w szkole w celu wytypowania najlepszych (UWAGA! Jeżeli jury gimnazjum uzna wszystkie zgłoszone prace za godne uwagi to należy je zgłosić) Prace należy doręczyć lub przesłać listownie do dn. 15 lutego 2003 roku na adres: 48 Gimnazjum ul. Perla 11 94 – 203 Lódź Z dopiskiem „ Bibliotekarz szkolny na miarę XXI wieku – esej”

12 Regulamin konkursu (Esej na temat „Bibliotekarz szkolny na miarę XXI wieku”)
5.        W celu zapewnienia anonimowości pracy na każdej stronie pracy powinno być umieszczone logo twórcy oraz dołączona koperta z tym samym logo, wewnątrz której należy umieścić: Imię i nazwisko autora Wiek autora Numer szkoły, jej adres, telefon i ew. fax Imiona i nazwiska nauczycieli – opiekunów oraz przedmioty których uczą 6.        Praca w formie maszynopisu powinna zawierać 3 – 4 stron. Kolejne strony pracy należy ponumerować. 7.        Komisja konkursowa powołana do oceny wyróżni 3 najlepsze jej zdaniem prace, które zostaną zaprezentowane podczas III Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w gmachu Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Łodzi przy Al. Kościuszki 17 8.        Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę: ·          Wyobraźnię i fantazję naukową ·          Styl i gramatykę ·          Wartość merytoryczną pracy ·          Estetykę dzieła ·          Zawarte w pracy treści naukowe ·          Nowatorskie spojrzenie na XXI wiek

13 Regulamin konkursu (Album)
1.        W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych 2.        Autorami pracy może być zarówno tylko jeden uczeń jak i wielu (np. cała klasa). 3.        Uczestnicy konkursu mogą korzystać z konsultacji udzielanych przez wielu nauczycieli szkoły (np. plastyka, bibliotekarza, fizyka, nauczycieli językowych,…aby pokazać np. wizję biblioteki XXI wieku z punktu widzenia różnych dziedzin nauki) 4.        Pierwszym etapem konkursu jest „Zgłoszenie szkoły do konkursu”, którego należy dokonać za pośrednictwem dołączonego formularza do dn. 30.XI.2002 r. Na drugim etapie albumy należy poddać nostryfikacji w szkole w celu wytypowania najlepszych (UWAGA! Jeżeli jury gimnazjum uzna wszystkie zgłoszone prace za godne uwagi to należy je zgłosić) Prace należy doręczyć lub przesłać do dn. 15 lutego 2003 roku na adres: 48 Gimnazjum ul. Perla 11 94 – 203 Łódź Z dopiskiem „ Biblioteka szkolna na miarę XXI wieku –album”.

14 Regulamin konkursu (Album)
5.        Na stronie tytułowej albumu powinny znaleźć się zdjęcia twórców. Do każdej pracy należy dołączyć kopertę zawierającą: Imiona i nazwiska autorów Wiek autorów Numer szkoły, jej adres, telefon i ew. fax Imiona i nazwiska nauczycieli – opiekunów oraz przedmioty których uczą 6.        Format albumu: A4. Objętość albumu i technika wykonania dowolna. 7.        Komisja konkursowa powołana do oceny wyróżni 3 najlepsze jej zdaniem albumy, które zostaną zaprezentowane podczas III Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w gmachu Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Łodzi przy Al. Kościuszki 17 8.        Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę: ·          Wyobraźnię i fantazję naukową ·          Wartość merytoryczną pracy ·          Estetykę dzieła ·          Zawarte w pracy treści naukowe ·          Nowatorskie spojrzenie na XXI wiek

15 Regulamin konkursu (Film na kasecie VHS)
1.        W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych 2.        Autorami pracy może być zarówno tylko jeden uczeń jak i wielu (np. cała klasa). 3.        Uczestnicy konkursu mogą korzystać z konsultacji udzielanych przez wielu nauczycieli szkoły (np. plastyka, bibliotekarza, polonisty, informatyka,…) 4.        Pierwszym etapem konkursu jest „Zgłoszenie szkoły do konkursu”, którego należy dokonać za pośrednictwem dołączonego formularza do dn. 30.XI.2002 r. Na drugim etapie filmy należy poddać nostryfikacji w szkole w celu wytypowania najlepszych (UWAGA! Jeżeli jury gimnazjum uzna wszystkie zgłoszone filmy za godne uwagi to należy je zgłosić) Prace należy doręczyć lub przesłać do dn. 15 lutego 2003 roku na adres: 48 Gimnazjum ul. Perla 11 94 – 203 Łódź Z dopiskiem „ Biblioteka szkolna na miarę XXI wieku –kaseta VHS”

16 Regulamin konkursu (Film na kasecie VHS)
5.        W celu zapewnienia anonimowości pracy do każdej z nich należy dołączyć logo twórców oraz kopertę z tym samym logo, wewnątrz której należy umieścić: Imiona i nazwiska autorów Wiek autorów Numer szkoły, jej adres, telefon i ew. fax Imiona i nazwiska nauczycieli – opiekunów oraz przedmioty których uczą 6.        Czas trwania filmu – dowolny. 7.        Komisja konkursowa powołana do oceny wyróżni 3 najlepsze jej zdaniem filmy, które zostaną zaprezentowane podczas III Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w gmachu Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Łodzi przy Al. Kościuszki 17 8.        Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę: ·          Wyobraźnię i fantazję naukową ·          Wartość merytoryczną pracy ·          Estetykę dzieła ·          Zawarte w pracy treści naukowe ·          Nowatorskie spojrzenie na XXI wiek ·          Umiejętność montażu ·          Pomysłowość

17 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone
Regulamin konkursu         Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas III Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi. Szkoły wśród których znajdą się laureaci konkursu otrzymają specjalne zaproszenia.

18 Nagrody 1. DYPLOMY DLA LAUREATÓW ORAZ SZKÓŁ
2.      PISEMNE PODZIĘKOWANIA DLA SZKÓŁ ORAZ NAUCZYCIELI OPIEKUNÓW W FORMIE LISTÓW GRATULACYJNYCH  3.      PREZENTACJA PRAC PODCZAS III FESTIWALU NAUKI TECHNIKI I SZTUKI W ŁODZI  4.      PUBLIKACJA LISTY ZWYCIĘZCÓW ORAZ ICH OPIEKUNÓW NA ŁAMACH CZASOPISMA „BIBLIOTEKA W SZKOLE”  5.      PUBLIKACJA NAJLEPSZEGO ESEJU, 3 PRAC PLASTYCZNYCH ORAZ FRAGMENTÓW NAJLEPSZEGO ALBUMU NA ŁAMACH CZASOPISMA „BIBLIOTEKA W SZKOLE”  6.      PUBLIKACJA PORTRETÓW ZDJĘCIOWYCH LAUREATÓW I MIEJSCA WRAZ Z ICH OPIEKUNAMI NA ŁAMACH CZASOPISMA „BIBLIOTEKA W SZKOLE”

19 Nagrody NAGRODA KURATORA DLA SZKOŁY, KTÓRA WEŹMIE UDZIAŁ WE WSZYSTKICH KATEGORIACH KONKURSU (W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY TAKICH SZKÓŁ O WYBORZE ZWYCIĘZCY DECYDUJE KOMISJA KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI pod przewodnictwem mgr Kamili Kamejszy) SPECJALNA NAGRODA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W ŁODZI W KATEGORII „ESEJ” DLA LAUREATA I NAGRODY SPECJALNA NAGRODA MIESIĘCZNIKA „BIBLIOTEKA W SZKOLE” W KATEGORII „ALBUM” DLA LAUREATA I NAGRODY PÓŁROCZNA, BEZPŁATNA PRENUMERATA MIESIĘCZNIKÓW „BIBLIOTEKA W SZKOLE” I „WSZYSTKO DLA SZKOŁY” (W WYBRANYM TERMINIE) DLA SZKÓŁ, KTÓRE REPREZENTOWAĆ BĘDĄ LAUREACI PIERWSZYCH MIEJSC LICZNE NAGRODY KSIĄŻKOWE, CENNE NAGRODY RZECZOWE ORAZ WYDAWNICTWA MULTIMEDIALNE

20 INFORMACJE O III FESTIWALU NAUKI TECHNIKI I SZTUKI
Aktualnych informacji o III Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi proszę szukać od marca 2003 roku na stronie

21 na zlecenie organizatorów konkursu opracował Dariusz Stanisławczyk
Prezentację na zlecenie organizatorów konkursu opracował Dariusz Stanisławczyk uczeń XVIII LO w Łodzi


Pobierz ppt "Biblioteka szkolna na miarę XXI wieku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google