Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-01-03 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja na potrzeby konferencji, współfinansowanej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-01-03 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja na potrzeby konferencji, współfinansowanej."— Zapis prezentacji:

1 2014-01-03 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja na potrzeby konferencji, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezentacja opracowana przez Agencję Rynku Rolnego Działanie 133 - Działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja na potrzeby konferencji, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezentacja opracowana przez Agencję Rynku Rolnego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 2014-01-032 Działania promocyjne grup producentów Działania promocyjne i informacyjne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania promocyjne i informacyjne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego PROW na lata 2007-2013, w ramach Działania 133 Działania informacyjne i promocyjne możliwe jest wspieranie grup producentów w działalności informacyjnej i promocyjnej na rzecz produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności Podstawy prawne: Podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2006 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w/w rozporządzenia Rady Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Działania informacyjne i promocyjne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ( Dz.U. Nr 99, poz. 830 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Działania informacyjne i promocyjne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ( Dz.U. Nr 99, poz. 830 z późn. zm.)

3 2014-01-033 Kto może dostać dofinansowanie? Grupa producentów o dowolnej formie prawnej łącząca podmioty gospodarcze aktywnie biorące udział w systemie jakości żywności dla określonych produktów lub środków spożywczych (np. stowarzyszenia, spółdzielnie, grupy producenckie) Grupa producentów o dowolnej formie prawnej łącząca podmioty gospodarcze aktywnie biorące udział w systemie jakości żywności dla określonych produktów lub środków spożywczych (np. stowarzyszenia, spółdzielnie, grupy producenckie) Dofinansowanie można otrzymać do projektów (operacji) dotyczących promocji produktów rolnych wytwarzanych w ramach systemu jakości żywności Dofinansowanie można otrzymać do projektów (operacji) dotyczących promocji produktów rolnych wytwarzanych w ramach systemu jakości żywności Grupami producentów nie są organizacje zawodowe i międzybranżowe reprezentujące jeden lub więcej sektorów. Grupami producentów nie są organizacje zawodowe i międzybranżowe reprezentujące jeden lub więcej sektorów.

4 Systemy jakości żywności: Systemy wspólnotowe System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006, System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006, produkty rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 834/2007 Obowiązkowe od 1-07-2010 r.

5 2014-01-035 Krajowe systemy jakości żywności Obecnie z dofinansowania mogą korzystać systemy: integrowanej produkcji (w rozumieniu przepisów o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz. U. 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.) Jakość, Tradycja opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego Obecnie z dofinansowania mogą korzystać systemy: integrowanej produkcji (w rozumieniu przepisów o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz. U. 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.) Jakość, Tradycja opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego

6 2014-01-036 Dofinansowanie można uzyskać do realizacji działań promujących produkty wytwarzane w ramach systemów jakości wytwarzane celem wprowadzenia na rynek Dofinansowanie można uzyskać do realizacji działań promujących produkty wytwarzane w ramach systemów jakości wytwarzane celem wprowadzenia na rynek Działania można prowadzić na całym rynku UE Działania można prowadzić na całym rynku UE Operacje mogą być Operacje mogą być pojedynczymi działaniami (np. produkcja broszury) pojedynczymi działaniami (np. produkcja broszury) stanowić spójny zestaw działań wdrażany nie dłużej niż przez 2 lata (np. cykliczny udział w targach, wraz z promocją w prasie, radiowęźle targowym i reklamą zewnętrzną outdoor towarzyszącą targom). stanowić spójny zestaw działań wdrażany nie dłużej niż przez 2 lata (np. cykliczny udział w targach, wraz z promocją w prasie, radiowęźle targowym i reklamą zewnętrzną outdoor towarzyszącą targom). realizacja poszczególnych działań nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. realizacja poszczególnych działań nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Główne zasady

7 2014-01-037 Promować można specyficzne cechy produktów, ich jakość, walory Promować można specyficzne cechy produktów, ich jakość, walory Działania mają zwiększać wiedzę konsumentów na temat produktów, łańcucha produkcji, systemu kontroli, standardów jakościowych i skłaniać do świadomego wyboru Działania mają zwiększać wiedzę konsumentów na temat produktów, łańcucha produkcji, systemu kontroli, standardów jakościowych i skłaniać do świadomego wyboru nie można promować konkretnych marek handlowych nie można promować konkretnych marek handlowych

8 2014-01-038 Produkty regionalne i tradycyjne aplikujące o oznaczenia – etap UE Chroniona Nazwa Pochodzenia = 11 Chronione Oznaczenie Geograficzne = 14 Gwarantowana Tradycyjna Specjalność = 9 Bryndza podhalańskaChNPJabłka łąckieChOG OscypekChNPTruskawka kaszubskaChOG RedykołkaChNPWiśnia nadwiślankaChNP Wielkopolski ser smażony Kiełbasa lisiecka ChOGRogal świętomarcińskiChOG Chleb prądnickiChOG Andruty kaliskieChOGPierekaczewnikGTS KabanosyGTSObwarzanek krakowskiChOG Kiełbasa jałowcowaGTS Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich ChOG Kiełbasa myśliwskaGTSMiód kurpiowskiChOG Karp zatorskiChNP Podkarpacki miód spadziowy ChNP Olej rydzowyGTSMiód drahimskiChNP Fasola korczyńskaChOGMiód z SejneńszczyznyChNP Fasola wrzawskaChNPPółtorakGTS Fasola "Piękny Jaś" z Doliny Dunajca ChNPDwójniakGTS Suska sechlońskaChOGTrójniakGTS Śliwka szydłowskaChNP CzwórniakGTS Jabłka grójeckieChOGKołocz śląskiChOG

9 2014-01-039 Stawka dofinansowania Stawka dofinansowania wynosi do 70% poniesionych kwalifikowanych kosztów działań Stawka dofinansowania wynosi do 70% poniesionych kwalifikowanych kosztów działań Do wykorzystania do połowy 2015 roku jest 30 mln Do wykorzystania do połowy 2015 roku jest 30 mln Kwota nie jest limitowana regionalnie ani rocznie Kwota nie jest limitowana regionalnie ani rocznie Działań nie można finansować jednocześnie z innych funduszy UE lub budżetu Państwa Działań nie można finansować jednocześnie z innych funduszy UE lub budżetu Państwa

10 2014-01-0310 Do czego można uzyskać dofinansowanie (koszty kwalifikowane) reklama w telewizji, radio, prasie lub innych mediach reklama w telewizji, radio, prasie lub innych mediach promocja w punktach sprzedaży promocja w punktach sprzedaży przygotowanie stoisk i materiałów reklamowych przygotowanie stoisk i materiałów reklamowych udział w pokazach, wystawach i targach udział w pokazach, wystawach i targach organizacja szkoleń i konferencji organizacja szkoleń i konferencji prowadzenie serwisu internetowego prowadzenie serwisu internetowego wynajem powierzchni reklamowej wynajem powierzchni reklamowej publikacja broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych publikacja broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych Koszty niezbędne przy realizacji działań: Koszty niezbędne przy realizacji działań: zakupu rzeczowych aktywów obrotowych (np. materiałów eksploatacyjnych urządzeń biurowych) zakupu rzeczowych aktywów obrotowych (np. materiałów eksploatacyjnych urządzeń biurowych) najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych (np. sprzętu komputerowego) najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych (np. sprzętu komputerowego) Koszty wynagrodzenia wykonawcy działań Koszty wynagrodzenia wykonawcy działań

11 2014-01-0311 Do czego można uzyskać dofinansowanie (koszty kwalifikowane) Koszty podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w I lub II klasie, podróży samochodem (rozliczenie na podstawie tzw. kilometrówki) Koszty podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w I lub II klasie, podróży samochodem (rozliczenie na podstawie tzw. kilometrówki) Koszty zakwaterowania - do wysokości 480 zł na dzień dla jednej osoby Koszty zakwaterowania - do wysokości 480 zł na dzień dla jednej osoby Koszty pobytu Koszty pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń telefonicznych - do wysokości: w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń telefonicznych - do wysokości: diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju - jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju - jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 160 zł na dzień - jeżeli operacja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 160 zł na dzień - jeżeli operacja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty podatku od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 71 rozporządzenia nr 1698/2005. Koszty podatku od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 71 rozporządzenia nr 1698/2005.

12 Wniosek o przyznanie pomocy Wnioski o przyznanie pomocy składa się w ARR do końca dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że kwota pomocy osiągnęła 110% środków dostępnych w ramach PROW. Pomoc przyznawana jest według kolejności złożenia wniosków o przyznanie. Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu do centrali ARR.

13 Realizacja operacji Operacja realizowana jest w: w jednym etapie, jeżeli operacja ma być realizowana przez nie więcej niż 6 miesięcy, lub kilku etapach, przy czym każdy etap trwa co najmniej 3 miesiące.

14 Szczegółowe informacje o wsparciu działań promocyjnych przez ARR Promocja żywności Promocja ze środków PROW www.arr.gov.plwww.arr.gov.pl > Promocja żywności Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych Promocja ze środków PROW 2007-2013 broszury informacyjne warunki uczestnictwa wzory wniosków i formularzy wskazówki przy opracowywaniu programów informacje o polskich kampaniach

15 Dane aktualne na dzień 31.03.2011 r. Środki finansowe do wykorzystana w ramach działania 133 – 30 mln EURO (ok.124 mln zł) liczba złożonych wniosków – 8 wnioskowana kwota – 46 495 561,33 zł liczba podpisanych umów – 3 kwota podpisanych umów – 294 013 zł wnioskowana kwota do wypłaty – 251 068 zł

16 2014-01-03 16 Dziękuję za uwagę Szczegółowe informacje: Agencja Rynku Rolnego Biuro Promocji Żywności Tel. 022 661 71 11 promocja@arr.gov.pl e.kolakowska@arr.gov.pl @arr.gov.pl


Pobierz ppt "2014-01-03 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja na potrzeby konferencji, współfinansowanej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google