Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najważniejsze problemy przy implementacji znowelizowanego pakietu dyrektyw łączności elektronicznej kwiecień 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najważniejsze problemy przy implementacji znowelizowanego pakietu dyrektyw łączności elektronicznej kwiecień 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Najważniejsze problemy przy implementacji znowelizowanego pakietu dyrektyw łączności elektronicznej kwiecień 2010 r.

2 Omawiane kwestie Procedura odcinania od sieci Odwołania od decyzji krajowego organu regulacyjnego Prawo użytkowania częstotliwości radiowych Prawo drogi – przypadki pozbawienia praw Spory między przedsiębiorstwami Separacja funkcjonalna Neutralność technologiczna (VoIP – PSTN) Inne punkty dostępowe telefonii głosowej Ochrona danych osobowych – kontroler / administrator

3 Procedura odcinania od sieci [art. 1 ust. 3a dyrektywy 2002/21/WE (ramowej)] Czy można odciąć od sieci użytkownika, który podejmuje działania zagrażające integralności sieci i bezpieczeństwu innych użytkowników? Czym jest rzetelna i bezstronna procedura, uwzględniająca prawo zainteresowanej osoby lub osób zainteresowanych do bycia wysłuchanym ? Na jakim etapie powinna być zagwarantowana użytkownikowi sądowa kontrola działań podjętych przez operatora lub dostawcę usług ? 3

4 4 Odwołania od decyzji krajowego organu regulacyjnego [art. 4 ust. 1 akapit 2 dyrektywy 2002/21/WE (ramowej)] Czy przewidziane w polskim prawie wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji można uznać za środek przejściowy ? Jakie ewentualnie inne rozstrzygnięcia mogą być zastosowane przez organ odwoławczy jako środki przejściowe ?

5 5 Neutralność technologiczna w zakresie wykorzystywania częstotliwości [art. 9 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2002/21/WE (ramowej)] Jakiej rangi akt prawny powinien regulować to, że dany zakres częstotliwości został uznany za dostępny dla usług łączności elektronicznej ? Czy w przypadku, gdy dane pasmo częstotliwości nie zostało objęte środkami harmonizacyjnymi (o których mowa w art. 8a) mamy pełną swobodę uznania danego zakresu za dostępny dla usług łączności elektronicznej ? Czy zapewnienie możliwości wykorzystywania wszystkich rodzajów technologii jest ograniczone wyłącznie do służb radiokomunikacyjnych dopuszczonych w danym zakresie częstotliwości na mocy Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (np. UMTS, GSM, LTE, etc. w służbie ruchomej), czy też – wszystkich rodzajów łączności radiowej, niezależnie od służby radiokomunikacyjnej ?

6 6 Prawo drogi – przypadki pozbawienia praw [art. 11 ust. 1 akapit 2 tiret 1 dyrektywy 2002/21/WE (ramowej)] Jakie przypadki mogą być uznane za przypadki pozbawienia praw (except in cases of expropriation) ?

7 7 Spory między przedsiębiorstwami [Art. 20 ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE (ramowej)] Jakie są inne przedsiębiorstwa korzystające z obowiązku dostępu, które jednocześnie same nie udostępniają sieci lub usług, a które będą beneficjentem uprawnienia do otrzymania dostępu ?

8 8 Separacja funkcjonalna [Art. 13a i 13b dyrektywy 2002/19/WE (o dostępie)] Szereg niejasności i trudności interpretacyjnych wobec poszczególnych pojęć użytych w tym przepisie: Niewydolność rynków związana z hurtowym oferowaniem określonych rynków produktów dostępu w rozsądnym terminie nie zaistnieje skuteczna trwała konkurencja w zakresie infrastruktury lub zaistnieje ona w niewielkim stopniu Jak wypełnić przesłanki z art. 13b dotyczące uprzedniego poinformowania regulatora o planowanych działaniach przedsiębiorcy

9 9 VoIP vs PSTN [art. 26 ust. 5 i art. 30 dyrektywy 2002/22/WE (o usłudze powszechnej)] Jak w praktyce zapewnić neutralność technologiczną? Jak zapewnić zrównanie uprawnień abonentów VoIP i abonentów PSTN? - na przykładzie i przenośności numerów czy przekazywania danych lokalizacyjnych?

10 10 Inne punkty dostępowe telefonii głosowej [art. 6 dyrektywy 2002/22/WE (o usłudze powszechnej)] Co należy rozumieć po pojęciem inne publiczne punkty dostępowe telefonii głosowej ?

11 11 Ochrona danych osobowych – kontroler / administrator [motyw 53 i 59 oraz art. 4 dyrektywy 2002/58/WE (o prywatności i łączności elektronicznej)] Co rozumieć należy pod pojęciem kontroler danych i jak to pojęcie odnosi się do terminu administrator danych oraz obowiązków ciążących na dostawcach usług telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 4 dyrektywy 2002/58/WE ?

12 12 Dziękuję za uwagę Kontakt: Biuro Informacji i Promocji, tel. 022 630 11 22, info@mi.gov.pl, www.mi.gov.plinfo@mi.gov.plwww.mi.gov.pl


Pobierz ppt "Najważniejsze problemy przy implementacji znowelizowanego pakietu dyrektyw łączności elektronicznej kwiecień 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google