Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFFSET DOŚWIADCZENIA OSTATNICH LAT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFFSET DOŚWIADCZENIA OSTATNICH LAT"— Zapis prezentacji:

1 OFFSET DOŚWIADCZENIA OSTATNICH LAT
Ryszard Kardasz

2 OFFSET DOŚWIADCZENIA OSTATNICH LAT
Moje wystąpienie jest próbą analizy zjawisk towarzyszących wprowadzaniu w życie ustawy offsetowej na przykładzie realizacji części zobowiązań offsetowych związanych z kołowym transporterem opancerzonym, w realizacji których uczestniczy PCO S.A. obejmujących wyposażenie optoelektroniczne wieży HITFIST kołowego transportera opancerzonego ROSOMAK.

3 CEL OFFSETU YUzyskać korzyści dla gospodarki odpowiadające realnie sumie, za którą jest kupowane uzbrojenie lub sprzęt wojskowy od dostawcy zagranicznego.

4 OFFSET BEZPOŚREDNI Offset bezpośredni polegający na zobowiązaniu zagranicznego dostawcy uzbrojenia do zakupu w Polsce odpowiedniej ilości określonych towarów w określonym czasie i po określonych cenach jest najbardziej klarowną formą offsetu gdyż stosunkowo łatwo jest określić parametry dla tej formy zobowiązań offsetowych ( cena, mnożniki ilości, terminy ). Problemem może być tylko znalezienie takiego towaru, który mógłby być przedmiotem zakupu.

5 TRANSFER TECHNOLOGII W RAMACH OFFSETU
Znacznie trudniejszą w realizacji jest transfer technologii jako forma zobowiązania offsetowego zagranicznego dostawcy. Ta forma w dalszej części będzie podstawowym przedmiotem analizy na przykładzie systemu celowniczego zastosowanego w wieży HITFIST.

6 TRANSFER TECHNOLOGII – JAKICH?
Takich, którymi przemysł polski nie dysponuje i które mogą być szeroko stosowane i rozwijane.

7 TRANSFER TECHNOLOGII CZY PRODUKCJI?
Mimo formalnych zapisów mówiących o transferze technologii faktycznie dostawcy zagraniczni wpisują do zobowiązań offsetowych transfer dokumentacji produkcyjnej i to obejmującej ten zakres technologii, którym offsetobiorca już dysponuje. W ten sposób offsetobiorca może uczestniczyć w produkcji określonego wyrobu lecz tylko do konkretnego specyficznego programu, który jest przedmiotem kontraktu głównego.

8 TRANSFER TECHNOLOGII (PRODUKCJI) – PO CO?
Transfer technologii (produkcji) w ramach zobowiązania offsetowego ma sens wyłącznie wtedy, kiedy przetransferowana technologia będzie przez offsetobiorcę wykorzystana a dokumentacja produkcyjna będzie używana do produkcji i to powinno przynieść konkretne efekty ekonomiczne.

9 PROBLEM KOSZTÓW Oczywiste jest, że zakup uzbrojenia, któremu towarzyszą umowy offsetowe, jest bardziej kosztowny niż zwykły zakup. Pytanie – na ile bardziej i czy korzyści wynikające z offsetu rzeczywiście równoważą (chociażby w przybliżeniu) wysoką cenę jaką kupujący płaci za nabywane uzbrojenie.

10 PROBLEM KOSZTÓW cd. Można się z tym pogodzić (i nawet często trzeba) jeżeli wysokie ceny dotyczą wyrobów, które w Polsce nie mogą być absolutnie produkowane ze względu na całkowity brak odpowiednich technologii.

11 PROBLEM KOSZTÓW cd. Na ogół jednak rzeczywiście nowe technologie (takie, których w Polsce nie ma) występują tylko w pewnych węzłach (zespołach) kupowanego uzbrojenia i stanowią niewielki procent całego rozwiązania. Płaci się zatem znacznie wyższą cenę za coś co w polskim przemyśle jest lub może być produkowane za normalną cenę.

12 PROBLEM KOSZTÓW cd. Niewątpliwy wpływ na koszty offsetu ma również wysokość mnożników offsetowych. Obserwuje się nadużywanie współczynników o wysokiej wartości: (np. 5) w odniesieniu do dokumentacji bądź szkoleń, które w istocie nie pokazują nowej high technology.

13 OFFSET - PODSUMOWANIE możliwości technologiczne własnego przemysłu
Należy stwierdzić, że podejmowaniu decyzji o offsecie w postaci transferu technologii powinny towarzyszyć wyniki analizy co najmniej niżej wymienionych zagadnień: możliwości technologiczne własnego przemysłu zapotrzebowanie na określony (oferowany) typ technologii możliwej do pozyskania w ramach offsetu

14 OFFSET - PODSUMOWANIE Należy stwierdzić, że podejmowaniu decyzji o offsecie w postaci transferu technologii powinny towarzyszyć wyniki analizy co najmniej niżej wymienionych zagadnień: ograniczenia stawiane przez offsetodawcę perspektywy rozwoju pozyskanej technologii na drodze prac krajowego zaplecza noukowo-badawczego i przemysłowego zaprezentowane przez potencjalnego offsetobiorcę korzyści z pozyskanej technologii.

15 OFFSET - PODSUMOWANIE Należy dodać również, że zapisy zobowiązań offsetowych powinny być tak klarowne by w trakcie ich realizacji nie okazało się, że każda ze stron rozumie te zobowiązania inaczej i oczekiwania offsetobiorcy nie pokrywają się w żaden sposób z rozumieniem swoich zobowiązań przez offsetodawców.

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ryszard Kardasz


Pobierz ppt "OFFSET DOŚWIADCZENIA OSTATNICH LAT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google