Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychologia Psycho – dusza Logos- wiedza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychologia Psycho – dusza Logos- wiedza."— Zapis prezentacji:

1 Psychologia Psycho – dusza Logos- wiedza

2 Działy psychologii Psychologia ogólna Psychologia społeczna
Psychologia rozwojowa Psychologia stosowana

3 Psychologia stosowana
Psychologia pracy Psychologia sportu Psychologia zarządzania, itd..

4 Czym zajmuje się psychologia?
Procesami psychicznymi: spostrzeganie, uwaga, wyobraźnia, wola, myślenie, pamięć, emocje; Cechami psychicznymi, osobowością (inteligencja, temperament); Zachowaniami człowieka.

5 Psychologia pracy

6 Psychologia pracy Nazywana też psychologią przemysłową
Odnosi się do rozmaitych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi i ich organizacji Zajmuje się analizą cech osobowości poszczególnych osób, które mają predestynować ich do wykonywania konkretnych zawodów, czy też pracy w określonych warunkach. Takie cechy mają też wykluczać człowieka z wykonywania danej pracy.

7 Psychologia pracy Wykrywa i opisuje czynniki stresogenne pojawiające się w konkretnej pracy. Analizuje także źródła konfliktów związanych z pracą i opartych na zaburzeniach komunikacji w pracy. Ocenia wpływ komunikacji międzyludzkiej w zakładzie pracy na wydajność wykonywanej w nim pracy.

8 Psychologia pracy Ocenia znaczenie optymalizacji warunków pracy, takich jak oświetlenie, hałas, wibracje, i tym podobne na wydajność pracy. Ustalenia i wnioski wprowadzone przez osoby specjalizujące się w psychologii pracy pomagają w polepszeniu organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Pomaga w eliminowaniu takich zjawisk jak choroby zawodowe, czy też wypadki przy pracy.

9 Psychologia pracy Ma współcześnie duże znaczenie, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Wykorzystywana jest w różnych branżach i w wielu różnych rodzajów miejsc pracy, od szpitali do szkół, aż po więzienia.

10 Koszt psychiczny pracy
W psychologii pracy pojawia się pojęcie kosztu psychicznego pracy. Przez to pojęcie rozumie się ilość energii psychicznej, jaką wydatkuje pracownik, w czasie wykonywania powierzonych mu w ramach pracy zadań. Wielkość psychicznego kosztu pracy zależy bezpośrednio od warunków pracy, w jakich przychodzi nam wykonywać powierzone nam zadania. Wielkość tego kosztu zwiększają zdecydowanie wszystkie sytuacje frustrujące, które mają miejsce w miejscu pracy. Badania pokazują, że osoby pracujące w bardziej przyjaznym środowisku są bardziej pozytywnie nastawione do własnych obowiązków, co przekłada się na wyniki ich pracy.

11 Stres w pracy Stres w pracy powstaje, gdy pracownikowi narzuca się wysokie oczekiwania, pozostawiając przy tym bez pomocy ze strony organizacji. Mówi się tu o obciążeniu pracą lub przeciążeniu pracą.

12 Obciążenie pracą Występuje wtedy, kiedy na pracowniku spoczywa obowiązek wykonywania pewnej ilości pracy, z którą nie jest on sobie w stanie poradzić w określonym, krótkim czasie.

13 Przeciążenie pracą Ma charakter jakościowy
Występuje, kiedy pracownik ma wykonać zadanie trudne, skomplikowane.

14 Stres w pracy powodują również:
Monotonia wykonywanych zadań Zadania stojące poniżej możliwości pracownika Konflikty wartości Brak jasności w dziedzinie zadań, jakie będą lub jakie są powierzane pracownikowi Brak jasności co do kryteriów, na podstawie jakich będzie oceniana praca Brak informacji o wynikach naszej pracy Niedoprecyzowane cele

15 Stres w pracy Stres w pracy ma destrukcyjny wpływ na pracownika.
Wpływ ten uwidacznia się w jego kondycji psychicznej i fizycznej Ma bezpośrednie przełożenie na wyniki pracy Wpływa na wyniki ekonomiczne firmy, gdyż sfrustrowani pracownicy obniżają wydajność swojej pracy. Mogą popełniać błędy. Tracą zainteresowanie pracą, spada zaangażowanie w pracę, niechęć wprowadzania zmian.

16 Jednym z głównych zadań psychologii pracy jest wyeliminowanie czynników stresogennych ze środowiska pracy.


Pobierz ppt "Psychologia Psycho – dusza Logos- wiedza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google