Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauka poszła w las. Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauka poszła w las. Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 Nauka poszła w las

2 Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Doskonalenie zawodowe wykonawców usług leśnych czas realizacji projektu: od 1 grudnia 2005 roku do 15 kwietnia 2007.

3 Wykonawcy F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5 61-897 Poznań Tel. +48 61 853 67 18 fax +48 61 853 02 95 Polskie Towarzystwo Leśne ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 02-362 Warszawa tel. +48 22 822 14 70 fax +48 22 822 49 35

4 Cel Projektu Podniesienie konkurencyjności i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw - zakładów usług leśnych poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników w zakresie: hodowli lasu użytkowania lasu ochrony lasu z wyeksponowaniem nowych, proekologicznych technologii pracy przepisów leśnych, bezpieczeństwa i higieny pracy prawa pracy prawa zamówień publicznych analizy finansowej funkcjonowania przedsiębiorstwa.

5 Cele dodatkowe dostarczenie beneficjentom praktycznej wiedzy, przydatnej w codziennej działalności współpraca z najlepszymi trenerami mającymi gruntowną wiedzę fachową i doświadczenia praktyczne pozytywne motywowanie beneficjentów i podkreślanie wagi podnoszenia kwalifikacji w konkurencyjnej gospodarce rynkowej stałe dostosowywanie sposobów i metod przekazywania wiedzy do danej grupy beneficjentów.

6 Uczestnicy Projektu uczestnicy projektu wywodzą się z grupy ponad 60 tys. robotników leśnych, którzy w połowie lat 90 tych odeszli ze struktur Lasów Państwowych (LP). Na terenie Polski powstało kilkanaście tysięcy podmiotów gospodarczych, świadczących usługowo pracę z zakresu gospodarki leśnej. obszary z których rekrutują się uczestniczy szkoleń to głównie tereny wiejskie, o bardzo dużym wskaźniku bezrobocia. Świadczenie usług leśnych stanowi w wielu przypadkach jedyną możliwość prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek i zapobiega wykluczeniu społecznemu.

7 Rekrutacja uczestników wykorzystanie kontaktów nawiązanych podczas realizacji projektów dla MŚP finansowanych ze środków Phare. wsparcie ze strony Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, które są głównym odbiorcą usług świadczonych przez zakłady usług leśnych. wsparcie ze strony Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD). powołanie koordynatorów regionalnych, pracujących w miejscach, gdzie planowaliśmy pozyskiwać uczestników projektu.

8 Rezultaty projektu Liczba właścicieli większych zakładów usług leśnych 160 Liczba pracujących właścicieli mniejszych zakładów usług leśnych 120 Liczba pracowników zakładów usług leśnych 320 Liczba beneficjentów ok.600

9 Inne rezultaty podwyższenie kwalifikacji, w rezultacie zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. wiedza nabyta w projekcie umożliwi powiększyć segment odbiorców usług i zmniejszyć uzależnienie od realizacji prac wyłącznie na zlecenie Lasów Państwowych. w projekcie wzięły udział osoby, które wcześniej niezbyt chętnie uczestniczyły w szkoleniach, a ich dostęp do wiedzy był ograniczony, udało się przeprowadzić szkolenia na terenach wiejskich.

10 Kluczowe czynniki sukcesu Otoczenie zewnętrzne analiza sytuacji w sektorze leśnym - postęp technologiczny w branży - zmiany legislacyjne dotyczące sektora właściwie określona grupa docelowa identyfikacja potrzeb szkoleniowych beneficjenta współpraca z instytucjami i jednostkami działającymi w sektorze leśnym: Dyrekcja Lasów Państwowych, Nadleśnictwa, Polskie Towarzystwo Leśne

11 Kluczowe czynniki sukcesu Otoczenie wewnętrzne działania skoncentrowane na osiągnięcie zdefiniowanych celów orientacja na beneficjenta pozytywna współpraca z instytucjami wdrażającymi: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnymi Instytucjami Finansującymi

12 Otoczenie wewnętrzne – c.d. efektywne procesy organizacji i zarządzania projektem - budowanie atmosfery promującej kreatywność i innowacyjność - przystosowanie struktury organizacyjnej i procedur do celów oraz specyfiki projektu - szczegółowy plan operacyjny działań - stałe kontrolowanie jakości - zarządzanie zmianami i ryzykiem

13 budowanie wizerunku projektu dynamiczne działania promocyjne ukierunkowane na rekrutację – sprzedaż bezpośrednia programy szkoleniowe dostosowane do potrzeb beneficjentów innowacyjne narzędzia szkoleniowe - nowoczesne technologie sprzętowe badanie satysfakcji beneficjenta optymalizacja kosztów projektu - wkład własny beneficjentów zasady finansowania projektu. Otoczenie wewnętrzne – c.d.

14 Pozostałe czynniki regulacje prawne oraz wytyczne konstrukcja budżetu harmonogram młody dynamiczny zespół pod kierownictwem koordynatorki

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jolanta Jackowiak Wiceprezes Zarządu F5 Konsulting Sp. z o.o. Najlepsza inwestycja w człowieka Sukcesy nas lubią


Pobierz ppt "Nauka poszła w las. Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google