Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
KIERUNKI ZMIAN W 7.PROGRAMIE RAMOWYM UE FINANSOWANIE PROJEKTÓW Warszawa, 9 stycznia 2007 Iwona Kucharczyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

2 MODELE ROZLICZANIA KOSZTÓW-PROPOZYCJA
Przewiduje się eliminację modeli rozliczania kosztów, jakie występowały w poprzednich Programach Ramowych (AC, FCF, FC). Wszystkie jednostki miałyby się rozliczać według podobnych zasad. możliwość rozliczania kosztów pośrednich za pomocą stawki procentowej – 20% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem subcontractingu (ryczałt na koszty pośrednie dla instytucji publicznych non-profit, szkół średnich i wyższych, instytucji badawczych i MŚP, gdy uczestniczą w projektach zawierających komponent badawczy/wdrożeniowy % dla calls for proposals zakończonych do 31 grudnia 2009 i nie mniejszy niż 40% dla zakończonych po 31 grudnia 2009) stworzenie możliwości uproszczonego sposobu wyliczania kosztów pośrednich

3 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA - PROPOZYCJA
Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne – do 50% (ale dla organizacji publicznych non-profit, szkół średnich i wyższych, instytucji badawczych i MŚP do 75%) Działania wdrożeniowe – do 50% Frontier research, działania koordynujące, wspomagające – do 100% Zarządzanie – do 100%

4 PROPONOWANE FORMY DOFINANSOWANIA
refundacja poniesionych kosztów (reimbursement of eligible costs), ryczałt kwotowy (lump sum) stała stawka (flat rate)

5 REIMBURSEMENT OF ELIGIBLE COSTS refundacja poniesionych kosztów
Głowna forma finansowania w 7.PR Wymagane wykazywanie kosztów przy pomocy faktur i innych dokumentów księgowych Może być stosowane do finansowania całego projektu Mogą być włączone schematy finansowania typu lump sum i flat rate dla poszczególnych typów kosztów (np. koszty podróży, personelu itd.)

6 LUMP SUM ryczałt kwotowy
Określona kwota na realizację działania Nie jest wymagane wykazywanie kosztów przy pomocy faktur i innych dokumentów księgowych Wypłacana na podstawie oceny wypełnienia określonych kryteriów/wskaźników Może być zastosowane w skali całego projektu (NoE), lecz głównie do pewnych części kosztów projektu finansowanego w formie refundacji poniesionych kosztów (np.dieta dla personelu biorącego udział w konferencji)

7 FLAT RATE stała stawka Ustalone stawki
np. ustalone przez KE stawki wynagrodzeń dla pracowników w poszczególnych krajach z uwzględnieniem różnych typów personelu np. stawki na podróże – X euro za podróż pociągiem na odległość <500 km Nie jest wymagane wykazywanie kosztów przy pomocy faktur i innych dokumentów księgowych Może być zastosowane w skali całego projektu lub do pewnych części kosztów projektu finansowanego w formie refundacji poniesionych kosztów (np. koszty personelu)

8 Pozostałe zmiany Ograniczenie ilości zaświadczeń audytora
obowiązkowe, gdy suma żądanych kwot dofinansowania z KE jest równa lub przekracza EUR dla projektów trwających krócej niż 2 lata obowiązkowe tylko jedno zaświadczenie zaświadczenie audytora nie jest wymagane dla projektów w całości finansowanych w formie lump sum lub flat rate Możliwość stosowania średnich kosztów dla personelu Odejście od zasady wspólnej odpowiedzialności finansowej partnerów w konsorcjum – odpowiedzialność każdego partnera ograniczona do jego własnych długów

9 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych
Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektorów Szkół Wyższych i Dyrektorów Instytutów Naukowych z dnia 7 września 2006 roku

10 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych
Podstawą obliczania kosztów osobowych, dotyczących pracowników zaangażowanych w realizację projektów, mogą być wynagrodzenia składające się z dwóch części: stałego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego ze stawek uregulowanych przez odpowiednie przepisy wynagrodzenia uzupełniającego, uzasadnionego szczególnymi warunkami wykonywania dodatkowego zadania badawczego

11 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych
Wynagrodzenie uzupełniające musi być określone zgodnie z normalną praktyką instytucji i z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia uzupełniającego (stawki godzinowej uzupełniającej) winny być: sformułowane w wewnętrznym rozporządzeniu instytucji realizującej projekt wprowadzone w życie aneksem do umowy o pracę

12 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych
Uwzględnianie dwóch części wynagrodzenia do obliczania kosztów osobowych powinno mieć charakter ogólny, znajdujący zastosowanie do różnego typu projektów (np. dla projektów finansowanych z zewnątrz, w tym z Programów Ramowych UE) Wynagrodzenie uzupełniające powinno mieścić się w stawkach uznanych za zgodne z aktualnymi wymogami rynku dla pracowników o podobnym stanowisku i doświadczeniu

13 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych (FC i FCF)
W przypadku pracowników zatrudnionych na stałe w danej instytucji, koszty te są związane ze stałym wynagrodzeniem zasadniczym oraz ze składnikami wynagrodzenia uzupełniającego obejmującego premię dodatkową, w częściach związanych z realizacją projektu stawka godzinowa = roczne stałe wynagrodzenie zasadnicze / roczna liczba efektywnych godzin + stawka godzinowa uzupełniająca Wynagrodzenie uzupełniające ma być obliczane w wymiarze godzinowym

14 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych (FC i FCF)
W przypadku pracowników zatrudnionych na stałe w danej instytucji, uczestniczących w realizacji projektu na podstawie odrębnej umowy, koszty te są związane z wynagrodzeniem uzupełniającym wynikającym z tej umowy, stawka godzinowa = stawka godzinowa uzupełniająca Wynagrodzenie uzupełniające ma być obliczane w wymiarze godzinowym

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Iwona Kucharczyk Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE Ul. Świętokrzyska 21 Warszawa, Polska wewn.349


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google