Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR Dzień Informacyjny Programu IDEAS 23 stycznia 2007r. WARSZAWA Iwona Kucharczyk Iwona Kucharczyk Krajowy Punkt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR Dzień Informacyjny Programu IDEAS 23 stycznia 2007r. WARSZAWA Iwona Kucharczyk Iwona Kucharczyk Krajowy Punkt."— Zapis prezentacji:

1 www.kpk.gov.pl FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR Dzień Informacyjny Programu IDEAS 23 stycznia 2007r. WARSZAWA Iwona Kucharczyk Iwona Kucharczyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE iwona.kucharczyk@kpk.gov.pl

2 www.kpk.gov.pl ZMIANY W TERMINOLOGII W PORÓWNANIU Z FP6 CONTRACTGRANT AGREEMENT CONTRACTORBENEFICIARY INSTRUMENTSFUNDING SCHEMES AUDIT CERTIFICATECERTIFICATE ON FINANCIAL STATEMENT

3 www.kpk.gov.pl PODOBIEŃSTWA DO 6.PR Grant Agreement podopisuje koordynator i KE Partnerzy przystępują do Grant Agreement za pomocą podpisania Form A W trakcie trwania projektu partnerzy przystępują do Grant Agreement za pomocą podpisania Form B Grant Agreement wchodzi w życie w momencie podpisania przez koordynatora i KE Obowiązkowe podpisanie Consortium Agreement, chyba że call for proposals stanowi inaczej

4 www.kpk.gov.pl SPOSOBY SPRAWOZDAWANIA KOSZTÓW W PROJEKTACH DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 1.Uczestnik wykazuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wykonywaniem zadań projektu (wymagany system księgowości analitycznej precyzyjnie wykazujący koszty pośrednie przypadające na projekt) stworzenie możliwości uproszczonego sposobu wyliczania kosztów pośrednich dla jednostek, które nie posiadają księgowości analitycznej 2.Uczestnik wykazuje koszty pośrednie za pomocą stawki procentowej – 20% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem subcontractingu DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH NON-PROFIT, SZKÓŁ ŚREDNICH I WYŻSZYCH, INSTYTUCJI BADAWCZYCH I MŚP, (które nie są w stanie wyliczyć rzeczywistych kosztów pośrednich przypadających na projekt), GDY UCZESTNICZĄ W PROJEKTACH ZAWIERAJĄCYCH KOMPONENT RTD Ryczałt na koszty pośrednie - 60% dla calls for proposals zamkniętych do 31 grudnia 2009 i nie mniejszy niż 40% dla zamkniętych po 31 grudnia 2009

5 www.kpk.gov.pl WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne – do 50% (ale dla organizacji publicznych non-profit, szkół średnich i wyższych, instytucji badawczych i MŚP do 75%) Działania wdrożeniowe – do 50% Działania koordynujące, wspomagające – do 100% Inne działania (w tym m.in. zarządzanie konsorcjum, dissemination) – do 100% Frontier research actions – do 100%

6 www.kpk.gov.pl Annex II art.16 (*) Research and technological development includes scientific coordination. (**) Other activities means any "specific activity" covered by Annex I. (***) For beneficiaries that are non-profit public bodies, secondary and higher education establishments, research organisations and SMEs (****) The reimbursement of indirect eligible costs, in the case of coordination and support actions, may reach a maximum 7% of the direct eligible costs, excluding the direct eligible costs for subcontracting and the costs of reimbursement of resources made available by third parties which are not used on the premises of the beneficiary. Maximum reimbursement rates of eligible costs Research and technological development(*) Demonstration activities Other activities (**) Network of excellence 50% 75% (***) 100% Collaborative project 50% 75% (***) 50%100% Coordination and support action 100% (****)

7 www.kpk.gov.pl PROPONOWANE FORMY DOFINANSOWANIA refundacja poniesionych kosztów (reimbursement of eligible costs) – główna forma dofinansowywania, szczególnie na początku 7. PR Mogą być włączone schematy finansowania typu lump sum i flat rate dla poszczególnych typów kosztów (np. koszty podróży, personelu itd.) ryczałt kwotowy (lump sum), stała stawka (flat rate ) Nie jest wymagane wykazywanie kosztów przy pomocy faktur i innych dokumentów księgowych Wypłacana na podstawie oceny wypełnienia określonych kryteriów/wskaźników Informacje o formach dofinansowania znajdują się w work programme i calls for proposals

8 www.kpk.gov.pl Certificate on Financial Statement Ograniczenie ilości ­obowiązkowy, gdy suma żądanych kwot dofinansowania z KE jest równa lub przekracza 375.000 EUR ­dla projektów trwających krócej niż 2 lata nie więcej niż jedno zaświadczenie na koniec projektu ­zaświadczenie audytora nie jest wymagane dla projektów w całości finansowanych w formie lump sum lub flat rate

9 www.kpk.gov.pl Certificate on the methodology (1) Potwierdzenie metodologii kalkulacji kosztów osobowych i kosztów pośrednich Dla instytucji, które zgłoszą do KE chęć przedstawienia Certificate on the methodology i KE wyrazi na to zgodę Możliwość skierowana głównie do instytucji, które realizują dużą ilość projektów w 7.PR (szczegóły określone zostaną w Financial Guidelines) Ważny na cały czas trwania FP7 KORZYŚCI DLA INSTYTUCJI Zniesienie konieczności przedstawiania okresowych Certificate on Financial Statements w sytuacji, kiedy jednostka jest zobowiązana do tego wg ogólnych zasad

10 www.kpk.gov.pl Certificate on the methodology (2) Możliwość stosowania przy raportowaniu przeciętnych wynagrodzeń dla personelu biorącego udział w projekcie, o ile: Jest to zgodne z zasadami zarządzania i rachunkowości instytucji Przeciętne wynagrodzenia nie różnią się w sposób znaczący od wynagrodzeń rzeczywistych Przeciętne wynagrodzenia są skalkulowane zgodnie metodologią zaakceptowaną przez KE (Certificate on the methodology)

11 www.kpk.gov.pl Co zmiany proponowane w 7.Programie Ramowym oznaczają dla polskich jednostek i jak się do nich przygotować?

12 www.kpk.gov.pl Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektorów Szkół Wyższych i Dyrektorów Instytutów Naukowych z dnia 7 września 2006 roku http://www.nauka.gov.pl/mein/_gAllery/18/43/1843 3/list.pdf

13 www.kpk.gov.pl Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych Podstawą obliczania kosztów osobowych, dotyczących pracowników zaangażowanych w realizację projektów, mogą być wynagrodzenia składające się z dwóch części: stałego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego ze stawek uregulowanych przez odpowiednie przepisy wynagrodzenia uzupełniającego, uzasadnionego szczególnymi warunkami wykonywania dodatkowego zadania badawczego

14 www.kpk.gov.pl Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych Wynagrodzenie uzupełniające musi być określone zgodnie z normalną praktyką instytucji i z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia uzupełniającego (stawki godzinowej uzupełniającej) winny być: sformułowane w wewnętrznym rozporządzeniu instytucji realizującej projekt wprowadzone w życie aneksem do umowy o pracę

15 www.kpk.gov.pl Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych Uwzględnianie dwóch części wynagrodzenia do obliczania kosztów osobowych powinno mieć charakter ogólny, znajdujący zastosowanie do różnego typu projektów (np. dla projektów finansowanych z zewnątrz, w tym z Programów Ramowych UE) Wynagrodzenie uzupełniające powinno mieścić się w stawkach uznanych za zgodne z aktualnymi wymogami rynku dla pracowników o podobnym stanowisku i doświadczeniu

16 www.kpk.gov.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Iwona Kucharczyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa, Polska +48 22 828 74 83 wewn.349 E-mail: iwona.kucharczyk@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR Dzień Informacyjny Programu IDEAS 23 stycznia 2007r. WARSZAWA Iwona Kucharczyk Iwona Kucharczyk Krajowy Punkt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google