Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W PRZYPADKU ZAGROŻENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W PRZYPADKU ZAGROŻENIA"— Zapis prezentacji:

1 W PRZYPADKU ZAGROŻENIA
ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA

2 Zasady postępowania w przypadku zagrożenia- spis treści
Plan działania Powstanie pożaru Rozlanie/rozsypanie substancji chemicznych Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

3 Plan działania na wypadek zagrożenia
Numery telefonów: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, pogotowia energetycznego, gazowego i wodno-kanalizacyjnego , Najbliższy telefon - informacja o miejscu, w którym się znajduje Procedury podejmowania decyzji w nagłych wypadkach (ewakuacja, alarm pożarowy) Pierwsza pomoc - informacja o sposobie kontaktowania się z osobą, przygotowaną do udzielania pierwszej pomocy

4 Procedury w formie pisemnej
Spisane zasady postępowania odnośnie: uruchomienia alarmu, użycia środków gaśniczych lub środków neutralizujących, ewakuacji klasy i zaplecza chemicznego zamykania drzwi pożarowych, urządzeń, które należy wyłączyć, dróg ewakuacji,

5 Procedury w formie pisemnej
Powinny dotyczyć także: miejsca, w których powinien się gromadzić personel przed budynkiem, osób upoważnionych do wydawania decyzji o powrocie do budynku, wezwania pomocy medycznej w sytuacji zranień lub zachorowań, uprzątnięcia rozlanych lub rozsypanych chemikaliów, przekazania informacji o wypadku, zbadania wszystkich wypadków .

6 Pożar Gdy pożaru nie można natychmiast opanować, należy:
zamknąć drzwi do pomieszczenia, gdzie zauważono pożar, zbić szybę najbliższego przycisku sygnalizacji pożarowej, wychodząc, zamknąć za sobą drzwi, zawiadomić straż pożarną podając dokładne miejsce pożaru, ewakuować budynek, zawiadomić dyrektora szkoły i przekazać szczegóły pożaru straży pożarnej .

7 Słysząc alarm pożarowy
Nakaż swoim uczniom opuszczenie budynku. Opuść budynek. Nie używaj windy. Zgłoś swoją obecność w punkcie zbiórki. Nie wchodź do budynku, dopóki osoba kierująca akcją gaśniczą nie stwierdzi, że nie ma zagrożenia.

8 Rozlanie/rozsypanie substancji chemicznych
Należy: zadbać o własne bezpieczeństwo wkładając fartuch laboratoryjny, okulary ochronne i rękawice ochronne, wywietrzyć miejsce rozlania/rozsypania lub wycieku, unikać wdychania par, gdy substancja jest łatwopalna, wyłączyć źródła ciepła i usunąć źródła zapłonu,

9 Rozlanie/rozsypanie substancji chemicznych
Należy: użyć odpowiedniego zestawu lub materiału do neutralizacji lub zaabsorbowania substancji, zmyć skażoną powierzchnię dużą ilością wody z mydłem, użyty absorbent, rękawice zbierać do szczelnie zamkniętego, zaopatrzonego w etykietę pojemnika, Nie wolno wylewać zebranych substancji do kanalizacji

10 Szczegółowe zasady postępowania
Stężone kwasy Stężone zasady Łatwopalne ciecze Rtęć metaliczna Brom

11 Pierwsza pomoc W przypadku: kontaktu ze skórą, kontaktu z oczami,
zatrucia przez drogi oddechowe, w przypadku, gdy substancja chemiczna została połknięta oparzenia termicznego, oparzenia chemicznego.

12 Pomoc medyczna Po wypadku należy zapewnić pomoc medyczną (przynajmniej kontrolnie), szczególnie, jeżeli doszło do skażenia oczu lub narażenie na substancję chemiczną nastąpiło drogą oddechową lub przez kontakt ze skórą.


Pobierz ppt "W PRZYPADKU ZAGROŻENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google