Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachowania w sytuacjach zagrożeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachowania w sytuacjach zagrożeń"— Zapis prezentacji:

1 Zachowania w sytuacjach zagrożeń
Obca osoba w szkole. Postępowanie na wypadek pożaru. Jak postępować w sytuacji zagrożenia „incydentem bombowym”. Schemat działania na wypadek katastrofy budowlanej. Sporządził Artur Janusz kl. 1 „B” gim.

2 1. Postępowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły:
Obca osoba w szkole. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem, pracownikiem szkoły i rodzicem jest osobą obcą. 1. Postępowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły: - każdy pracownik szkoły ma obowiązek żądać informacji o celu pobytu obcej osoby na terenie szkoły - w przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy skierować ją w pobliże pokoju nauczycielskiego i poinformować o godzinie rozpoczęcia najbliższej przerwy śródlekcyjnej. - niedozwolone jest wywoływanie nauczyciela z lekcji a tym samym pozostawienie uczniów bez opieki, - w innych wypadkach należy kierować do sekretariatu, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły, - w przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły.

3 Postępowanie na wypadek pożaru
1.Jeśli zobaczysz ogień na terenie swojej szkoły powiadom jak najszybciej osobę dorosłą. 2.Zawsze wykonuj polecenia nauczycieli. Pamiętaj, że oni Ci na pewno pomogą. 3.Kieruj się tam gdzie prowadzi Cię nauczyciel.

4 4. Kiedy przyjedzie Straż Pożarna pamiętaj, abyś nie odłączał się od swojej klasy, nie przeszkadzał strażakom, którzy gaszą pożar i ratują życie. 5.Pamietaj!!! Nie niszcz sprzętu gaśniczego na terenie szkoły i wokół niej. Ten sprzęt może być potrzebny.

5 JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA „INCYDENTEM BOMBOWYM”

6 Możemy przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w budynku użyteczności publicznej, tzn.: - Pamiętaj gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne z budynku szkolnego, - Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu, - Nie wolno przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, - Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co od którego istnieje podejrzenie, że może stanowić zagrożenie dla osób i mienia należy zawiadomić dyrektora, policję tel lub - Informacji takiej nie należy przekazywać osobom niepowołanym, gdyż jej niekontrolowanie rozpowszechnianie może doprowadzić do paniki co może utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji.

7 Zawiadamiając policję należy podać następujące informacje:
-rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot); - treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego; -numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej połączenia; - adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej.

8 WSKAZANE JEST UZYSKANIE OD POLICJI POTWIERDZENIA PRZYJĘTEGO ZGŁOSZENIA
Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego: Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodnokanalizacyjne, pogotowie energetyczne. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.

9 Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, aby sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki. nesesery itp.). ZAPAMIĘTAJ!!!!! Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.

10 Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego :
Podczas działań związanych z neutralizacją bomby zastosuj się do poleceń policji i innych służb ratowniczych. Ciekawość może być niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. dworcach, innych obiektach kolejowych, pociągach, przystankach osobowych udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób. W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie "ratuj" na siłę swojego samochodu - życie jest ważniejsze. Powyższe procedury obowiązują także w pociągach i innych środkach transportu publicznego.

11 Schemat działania na wypadek katastrofy budowlanej
Świadek zdarzenia Sprawdź dokładnie co się stało W miarę możliwości oceń czy są zagrożeni ludzie Wezwij straż pożarną Pogotowie Ratunkowe lub Policję Podaj możliwie dużo informacji.

12 Jeśli nie zagraża to twojemu bezpieczeństwu przystąp do ratowania ludzi (ewakuacja dzieci z zagrożonego terenu) Jeśli mogłoby to jednak zagrażać tobie to ogranicz się do zabezpieczenia terenu przed osobami postronnymi Jeśli spodziewasz się innych zagrożeń powiadom okolicznych mieszkańców Jeśli przyjechali już strażacy to pomóż im lub opuść zagrożoną strefę

13 OFIARA WYPADKU POWINNA:
ocenić swój stan zdrowia zachować spokój i czekać na pomoc naprowadzić- jeśli to możliwe- ratowników na miejsce, w którym się znajduje spróbować zrobić to głosem w kilkuminutowych odstępach lub w inny dostępy sposób np. stukając w rury lub korzystając z komórki

14 TELEFON KOMÓRKOWY MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE TOBIE ALBO INNYM!!!
Komórka to dla większości z was rozrywka .Ale zdajesz sobie sprawę ,że uratowała życie tysiącom ludzi: zagubionym w górach ofiarom wypadków drogowych ofiarom przemocy ofiarom katastrofy budowlanej (trzęsienia ziemi) ofiarom powodzi PAMIĘTAJ NOŚ ZAWSZE TELEFON SZCZEGÓLNIE GDY JESTEŚ W OBCYM MIEJSCU np WYCIECZKI

15 KONIEC


Pobierz ppt "Zachowania w sytuacjach zagrożeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google