Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alarmy i sygnały alarmowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alarmy i sygnały alarmowe"— Zapis prezentacji:

1 Alarmy i sygnały alarmowe

2 System wykrywania skażeń i alarmowania
Wykorzystywany jest gdy: istnieje zagrożenie wojny, w celu ostrzegania ludności o możliwości wystąpienia zdarzeń kryzysowych, o zaistniałych bądź spodziewanych katastrofach czy awariach przemysłowych. Ostrzeganie, alarmowanie oraz uprzedzanie o zagrożeniu jest wezwaniem do przyjęcia ustalonego wcześniej sposobu zachowania się ludzi w miejscu zagrożenia.

3 Środki alarmowe

4 Akustyczny system alarmowy
Dzwonek ręczny - jest on najprostszym urządzeniem, którym można poinformować o zagrożeniu. Aby poinformować o alarmie należy wydobyć z instrumentu dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

5 Akustyczny system alarmowy
Dzwony kościelne – w czasie wystąpienia zdarzeń kryzysowych, katastrofy itp. o zagrożeniu informuje nas 3minutowe bicie dzwonów.

6 Akustyczny system alarmowy
Megafon – wyróżniamy dwa typy megafonów: megafon wolnostojący przez którego można nadawać z wieży i megafon ręczny. Aby poinformować o zagrożeniu należy wypowiedzieć trzykrotnie komunikat: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm(…)

7 Akustyczny system alarmowy
Syrena ręczna – ma zastosowanie w wozach strażackich. Najczęściej stosowana w czasie pożarów. Informacja o pożarze: ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty.

8 Akustyczny system alarmowy
Syreny ręczne służące do ogłaszania alarmu wypierają wczasach teraźniejszych syreny alarmowe automatyczne z sygnalizatorem świetlnym, informujące nas o pożarze.

9 Akustyczny system alarmowy
W przypadku informowania ludności o zagrożeniu za pomocą gwizdka należy powtarzać za sobą sekwencję długich dźwięków w stosunku 3:1, w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku i jedna sekunda przerwy. Informacja powinna trwać 3minuty.

10 Akustyczny system alarmowy
Dzwonek szkolny – nie służy tylko do informowania o początku i końcu lekcji lecz także ostrzega nas przed zagrożeniem i informuje o przeprowadzeniu ewakuacji.

11 Akustyczny system alarmowy
Trąbka – osoba grająca na niej chcąc powiadomić nas o zagrożeniu wygrywa alarm trwający 3minuty.

12 Akustyczny system alarmowy
Informacje o zagrożeniu przekazują nam również syreny zamontowane w wozach strażackich bądź karetkach pogotowia.

13 Ogłaszanie alarmu w środkach masowego przekazu:
„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powietrzny dla …” (w miejscu kropek mówimy obszar zagrożonego terenu) Jeśli chcemy poinformować o skażeniach: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm o skażeniach…(tu należy podać rodzaj zakażenia) dla …” Każdą z podanych koment powtarzamy trzykrotnie.

14 Jak poinformować o skażeniach?
Informując o skażeniach posługujemy się tymi samymi urządzeniami co do ogłaszania alarmu powietrznego natomiast akustyczny alarm różni się od powietrznego. Gdy chcemy poinformować o skażeniu używamy przerywanego modulowanego dźwięku syreny, bądź przy pomocy dzwonka czy też gwizdka robimy krótkie sygnały w stosunku 1:1 co oznacza w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dżwięku ora 1 sekunda przerwy.

15 Wizualne sygnały alarmowe
Alarm o skażeniach: Znak czarny, najlepiej w kształcie trójkąta Alarm powietrzny: Znak czerwony, najlepiej w kształcie kwadratu

16 Jak wygląda komunikat ostrzegawczy?
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie …(należy określić miejsce) ok. godziny … min … może nastąpić skażenie… (podać rodzaj skażenia) … w kierunku … (podać kierunek)

17 Jak wygląda odwołanie komunikatu ostrzegawczego?
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu zakażenia na terenie …(należy określić miejsce) w kierunku … (podać kierunek)

18 Jak zachować się po ogłoszeniu alarmu?
-upewnić się czy informacje dotarte do nas są prawdziwe, -szybko dostosować się do zarządzeń zgodnie z podanymi informacjami, -nawiązać kontakt z sąsiadami w celu przekazania komunikatu, -gdy zajdzie taka potrzeba pomóc przeprowadzanym działaniom ratunkowym.

19 Ważne! Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy działać szybko, rozważnie i bez paniki. Zachowaj spokój.

20 Co zrobić, gdy chcemy odwołać alarm?
1.Sposób odwoływania alarmu powietrznego: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm powietrzny dla …” (w miejscu kropek mówimy obszar zagrożonego terenu) 2.Sposób odwoływania komunikatu o skażeniach: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach… (tu należy podać rodzaj zakażenia) dla …”

21 Jak wezwać pomoc?

22 Wzywając pomocy, podaj następujące informacje: 1
Wzywając pomocy, podaj następujące informacje: 1.adres miejsca, w którym znajduje się osoba potrzebującą pomocy 2.co się stało – krótki opis zdarzenia 3.nr telefonu z którego dzwonisz 4. swoje imię i nazwisko

23 Zapamiętaj numery alarmowe!
999 POGOTOWIE RATUNKOWE 998 STRAŻ POŻARNA 997 POLICJA

24 Pamiętaj! Nieuzasadnione wszczynanie alarmu jest nieetyczne. Podobnie jak w wypadku nieuzasadnionego wzywania pogotowia, policji czy straży pożarnej – grozi za nie kara.


Pobierz ppt "Alarmy i sygnały alarmowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google