Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alarmowanie ludności o zagrożeniach i ostrzeganie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alarmowanie ludności o zagrożeniach i ostrzeganie"— Zapis prezentacji:

1 Alarmowanie ludności o zagrożeniach i ostrzeganie

2 WSTĘP Ludzie od najdawniejszych czasów starali się wzajemnie informować o grożących niebezpieczeństwach. Umożliwiało to odpowiednio wczesne przygotowanie obrony lub schronienia. Strach w chwili wystąpienia zagrożeń może wywoływać paniczne zachowania, które zwiększają liczbę ofiar. Wcześniejsze przygotowania, wsparte współdziałaniem ludzi, przyczynia się do zminimalizowania strat. Do szybkiego ostrzegania ludności o grożących jej niebezpieczeństwach służy obecnie scentralizowany system wykrywania zagrożeń, który jest połączony z terenowymi ośrodkami analizy danych i alarmowania.  Sygnały alarmowe, stosowane do uprzedzania ludności, mogą być przekazywane za pomocą podstawowych i zastępczych środków alarmowych. Podstawowe środki alarmowe to syreny alarmowe oraz komunikaty rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Do środków zastępczych zaliczamy akustyczne i optyczne sygnały używane tylko lokalnie. Sygnalizacje świetlne, gongi, dzwonki alarmowe oraz radiofonia i telewizja zakładowa przekazują sygnały i komunikaty jedynie części ludności, zazwyczaj pracownikom dużych zakładów pracy.

3 RODZAJE ALARMÓW alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska. Ogłasza się go w wypadku wystąpienia klęski ekologicznej, powodzi, pożaru lasu w sany rejonie. alarm powietrzny. Jest ogłaszany w wypadku spodziewanego ataku z powietrza. alarm o skażeniach. Ostrzega on ludność o skażeniu, które może wystąpić przed upływem 30 minut.  uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami. Informuje o mogącym wystąpić na danym terenie skażeniu, jeśli pozostaje do niego minimum 30 minut. uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami. Ogłasza się, jeśli Państwowa Inspekcja Sanitarna po analizie danych w rejonowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych stwierdzi taką konieczność. odwołanie alarmu lub uprzedzenia. Ogłasza się, gdy niebezpieczeństwo minie w sposób jednoznaczny. Trzeba jednak pamiętać, że może się ono pojawić znowu. 

4

5

6 Po ogłoszeniu alarmu W sytuacji zagrożenia czasu pokoju lub wojny ludność cywilna powinna być przygotowana do racjonalnego postępowania. W miastach i niewielkich miejscowościach istnieją ośrodki analizy danych i alarmowania odpowiedzialne za system ostrzegania ludzi przed zagrożeniami występującym na tym terenie. Jeśli to możliwe, nadejście każdego niebezpieczeństwa jest poprzedzone alarmem. Ludność ma dzięki temu czas na przygotowanie się. Do obowiązków obywateli należy znajomość sygnałów alarmowych i zasad postępowania po ich usłyszeniu. Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska: Natychmiast włączyć regionalną rozgłośnię radiową lub stację telewizyjną. Bezwzględnie wykonywać polecenia służb ratowniczych, określające zasady zachowania się w zależności od charakteru zagrożenia. W przypadku spodziewanych huraganów pozamykać wszelkie okna, drzwi itp. W budynkach, usunąć z podwórek, balkonów i tarasów przedmioty, które może unieść wiatr, zabezpieczyć pojazdy mechaniczne, liczyć się z przerwą w dostawach wody, prądu i gazu.

7 Po ogłoszeniu alarmu Alarm powietrzny:
Ubrać się (zabrać niezbędne rzeczy), wyłączyć wszystkie media, pozamykać okna i drzwi, wygasić ogień w piecach i opuścić budynek. Sprawdzić, czy o alarmie powiadomieni są sąsiedzi. Udać się do wyznaczonych miejsc ukrycia lub schować się w pomieszczeniach piwniczych. Jeżeli znajdujemy się w budynku użyteczności publicznej, powinniśmy opuścić go wyjściem ewakuacyjnym i podporządkować się poleceniom służb ratowniczych Alarm o skażeniach: Przeprowadzić te same czynności jak w czasie alarmu powietrznego. Podczas przemieszczania się na zewnątrz budynku zabezpieczyć doraźnymi środkami drogi oddechowe, twarz i skórę. Unikać kontaktu z przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz. Zagrożenie skażeniami: Postępować jak podczas alarmu o skażeniach. Oczekiwać komunikatów i zarządzeń Państwowej Inspekcji Saintarnej i lokalnej stacji saintarno-epidemiologicznej Odizolować i zamknąć w budynkach gospodarczych zwierzęta hodowlane i domowe. Unikać kontaktu z dzikimi zwierzętami, a szczególnie z gryzoniami i insektami.

8 Po ogłoszeniu alarmu w szkole
Alarm pożarowy: Pozamykać wszystkie okna i drzwi, aby zmniejszyć ilość dopływającego tlenu(klucz pozostawić w zamku) Wyłączyć wszystkie media (odbiorniki) W sposób zorganizowany bezzwłocznie opuścić budynek szkoły wyznaczoną drogą ewakuacji. Szczególną uwagę zwrócić na koleżanki i kolegów, przeciwdziałając panice oraz pomagając tym, którzy zasłabli lub są w szoku W przypadku zadymienia zabezpieczyć doraźnie drogi oddechowe i poruszać się w pozycji schylonej Alarm bombowy i terrorystyczny: Otworzyć wszystkie okna i drzwi w celu zmniejszenia skutków wybuchu Wyłączyć wszystkie media Zabrać ze sobą rzeczy osobiste(plecaki) w celu ułatwienia pracy służbom specjalistycznym(wyeliminowanie pakunków i przedmiotów podłożonych) Komunikat o zagrożeniu czasu pokoju: Pozamykać wszystkie okna i drzwi Wyłączyć wszystkie media i odbiorniki W sposób zorganizowany niezwłocznie opuścić budynek szkoły wyznaczoną drogą ewakuacji.

9 Niezbędne rzeczy, które należy zabrać po ogłoszeniu alarmu
Dokumenty osobiste Leki ratujące życie Zapas wody i żywności(ew. pieniądze) Ubiór odpowiedni do pory roku Radio na baterie(z zakresem UKF) Telefon komórkowy i latarkę Ciepłe oraz przeciwdeszczowe okrycie Indywidualne zastępcze środki ochrony


Pobierz ppt "Alarmowanie ludności o zagrożeniach i ostrzeganie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google