Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewakuacja ludności i zwierząt z terenów zagrożonych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewakuacja ludności i zwierząt z terenów zagrożonych"— Zapis prezentacji:

1 Ewakuacja ludności i zwierząt z terenów zagrożonych

2 Ewakuacja to zorganizowane przemieszczanie ludności cywilnej z terenów zagrożonych do rejonów bezpiecznych. Może być: Planowana – kiedy wcześniej przygotowano przemieszczenie ludności z rejonów prawdopodobnego zagrożenia, Doraźna – kiedy nagle nastąpiło nieprzewidziane zagrożenie zdrowia oraz życia ludzi.

3 Ewakuacja ludności z terenów zalanych
Gorzyce k./ Tarnobrzega woj. podkarpackie

4 W czasie ewakuacji działają specjalne komórki organizacyjne, tworzone przez władze samorządowe i pomagające ewakuowanym w trudnym okresie.

5 Do zadań specjalnych komórek należy m. in. Utworzenie punktów:
Ewakuacyjno – informacyjnych Zbiórek Pomocy medycznej Żywienia

6 Ewakuacja ludności z pożaru
Wybuch gazu Pruszków

7 Ewakuacja ludności z terenów zalanych
Piaseczno

8 Każdy powinien zostać poinformowany o sposobie ewakuacji, zasadach zabezpieczenia logistycznego oraz spodziewanych warunkach w miejscu pobytu tymczasowego. Rodzinom należy zapewnić wspólny dojazd oraz miejsce zakwaterowania. Szczególną opieką otacza się osoby chore, niepełnosprawne, w podeszłym wieku oraz kobiety ciężarne i z małymi dziećmi. W czasie przemieszczania ludności odpowiednie służby zapewniają warunki sanitarno – higieniczne, zaopatrując ludność w wodę, żywność, środki medyczne i higieniczne.

9 Ewakuacja z pojazdu po wypadku

10 Niezależnie od ewakuacji prowadzonych przez władze państwowe lub samorządowe każdy powinien być przygotowany do zmiany miejsca zamieszkania w przypadku zagrożenia. Zanim jednak podejmiemy decyzję o ewakuacji, powinniśmy zrobić rozpoznanie. Trzeba ustalić plan postepowania kierując się pewnymi zasadami.

11 1. Wybranie i sprawdzenie minimum dwóch bezpiecznych miejsc w różnych odległościach od własnego domu jako potencjalnie możliwych do zamieszkania w przypadku pożaru, powodzi itp.

12 2. Ustalenie z rodziną stałych miejsc, w których można zostawiać wiadomości i ewentualnie kontaktować się w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

13 3. Ustalenie z najbliższymi standardowego postępowania w przypadku konieczności natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania.

14 4. Przechowywanie podstawowych dokumentów w jednym, stałym miejscu, znanym wszystkim członkom rodziny.

15 5. Okresowe sprawdzanie stanu głównych bezpieczników i zaworów oraz instalacji domowych i natychmiastowe usuwanie stwierdzonych braków lub uszkodzeń.

16 6. Posiadanie niezbędnego zapasu wody pitnej, żywności oraz podstawowych środków opatrunkowych i higienicznych, radioodbiornika na baterie, pracującego na falach stacji lokalnej, zapasowego oświetlenia.

17 7. Opracowanie listy przedmiotów niezbędnych i zgromadzenie ich w miejscu znanym wszystkim domownikom.

18 Rzeczy niezbędne, które należy zabrać w razie ewakuacji.
Dokumenty tożsamości. Rzeczy osobiste. Odzież Lekarstwa specjalistyczne. Zapas żywności i wody pitnej. Indywidualne środki ochrony.

19 Ewakuacja z tonącego statku
Costa Concordia Włochy

20 Ewakuacja zwierząt Odbywa się na podobnych zasadach jak w przypadku ludzi. W zależności od zagrożenia należy wcześniej: wybrać i sprawdzić dwa, trzy miejsca w okolicy, gdzie można rozmieścić stada krów, koni, owiec i innych zwierząt, sprawdzić drogi ewakuacji zwierząt, znaleźć miejsca wodopojów i zastępczych źródeł wody.

21 Ewakuacja zwierząt

22 Ewakuacja zwierząt Borki

23 Autor Iwona Juszczyk


Pobierz ppt "Ewakuacja ludności i zwierząt z terenów zagrożonych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google