Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pożary GDY ZAUWAŻYMY POŻAR...

Коpie: 1
Pożary GDY ZAUWAŻYMY POŻAR...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pożary GDY ZAUWAŻYMY POŻAR..."— Zapis prezentacji:

1 Pożary GDY ZAUWAŻYMY POŻAR... ...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt , a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich za alarmować ,i jeśli jest taka potrzeba (lub nawet nam się tylko tak wydaje),zarządzić ewakuację budynku.

2 WARUNKI POWSTANIA POŻARU
Do wystąpienia pożaru niezbędne są wszystkie trzy czynniki jednocześnie. Już wyeliminowanie jednego z nich spowoduje ugaszenie pożaru.

3 GASZENIE POŻARÓW Do gaszenia pożarów o niewielkich rozmiarach można przystąpić wyłącznie wtedy, gdy nie będzie to stanowiło zagrożenia własnego życia i zdrowia. Do gaszenia najlepsze i najwygodniejsze w użyciu Są gaśnice. Mają one na swojej obudowie wyraźne i duże oznaczenia literowe świadczące o tym, do gaszenia jakiego rodzaju pożaru są przeznaczone.

4 PODZIAŁ POŻARÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PALĄCEGO SIĘ MATERIAŁU
Pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier itp.) Do gaszenia używamy: wody, piany gaśniczej, proszku gaśniczego, dwutlenku węgla Pożary cieczy palnych i substancji stałych topniejących wskutek ciepła (benzyna, rozpuszczalniki, smoła, topiące się tworzywa sztuczne) Do gaszenia używamy: piany gaśniczej, proszku gaśniczego, dwutlenku węgla Pożary gazów palnych(gaz miejski i ziemny, acetylen, propan-butan) Do gaszenia używamy: proszku gaśniczego, dwutlenku węgla E -pożary z grup ABC występujące w obrębie urządzeń pod napięciem

5 Gaśnica   Telefon do użycia w stanie zagrożenia Hydrant wewnętrzny   Alarmowy sygnalizator akustyczny Zakaz gaszenia wodą   Zestaw sprzętu pożarniczego

6 Najgroźniejszymi w skutkach są pożary budynków, zarówno w aglomeracji miejskiej jak i wiejskiej. Najwięcej zagrożeń pożarowych powstaje w obiektach mieszkalnych, z powodu zwarcia w instalacji elektrycznej, wybuchu gazu czy zaprószenia ognia. Tam też najczęściej interweniuje straż pożarna. Najczęściej w takich pożarach lub burzach ogniowych giną ludzie i zwierzęta. Aby nie dopuścić do zapalenia się konstrukcji domu należy przy jego budowie zastosować wykończenia z materiałów niepalnych. Jednym z podstawowych działań straży pożarnej w przypadku pożaru wieżowca, jest nie tylko jego gaszenie, ale i ewakuacja ludzi znajdujących się w środku. W niektórych krajach procedura operacyjna zakazuje wejścia straży do wnętrza palącego się domu, chociażby tam znajdowali się ludzie. Strażacy mają również obowiązek zabezpieczenia sąsiednich budynków, majątku narodowego, czy dóbr kultury.

7 Drugim, co do wielkości i skutków są pożary lasów
Drugim, co do wielkości i skutków są pożary lasów. Corocznie płoną setki hektarów lasów spowodowanych najczęściej bezmyślnością ludzi. Przede wszystkim przez rozniecanie ognisk jak również zaprószenie ognia od niedopałka papierosa, czy szkła. Ma to związek z wysuszoną ściółką leśną, której wilgotność sięga 10 % w czasie upalnego lata. Dwie trzecie naszych lasów jest objętych najwyższym, trzecim stopniem zagrożenia pożarowego. W czasie pożarów lasu płoną nie tylko drzewa, ale giną i zwierzęta. Pożary lasów są bardzo trudne do ugaszenia. Aby temu zapobiec lasy w całym kraju patrolowane są przez kilkadziesiąt samolotów. Lasy sprawdzają też patrole piesze i samochodowe. W terenach najbardziej zagrożonych stosuje się zakaz wejścia do lasu.


Pobierz ppt "Pożary GDY ZAUWAŻYMY POŻAR..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google