Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt Tygiel Doliny Bugu w ramach II Schematu LEADER+

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt Tygiel Doliny Bugu w ramach II Schematu LEADER+"— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt Tygiel Doliny Bugu w ramach II Schematu LEADER+

2 2 c.d. Krótka charakterystyka obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu Drohiczyn – woj. podlaskie Dziadkowice - woj. podlaskie Grodzisk - woj. podlaskie Milejczyce - woj. podlaskie Nurzec-Stacja - woj. podlaskie Perlejewo - woj. podlaskie Siemiatycze - woj. podlaskie Jabłonna Lacka - woj. mazowieckie Korczew - woj. mazowieckie Repki - woj. mazowieckie Sarnaki - woj. mazowieckie Sterdyń – woj. mazowieckie 12 gmin Powierzchnia LGD – 1978 km2 Liczba ludności - 56044

3 3 Wizja LGD Tygiel Doliny Bugu TYGIEL DOLINY BUGU MIEJSCEM, GDZIE GOSPODARNI MIESZKAŃCY, DZIĘKI SWEJ AKTYWNOŚCI WYKORZYSTUJĄ DZIEDZICTWO PRZYRODNICZO-KULTUROWE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI. OBSZAR OFERUJĄCY TURYSTOM SZEROKI WACHLARZ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH, SŁYNNY ZE SWEJ TRADYCYJNEJ KUCHNI.

4 4 Zrealizowane projekty Utworzono biuro LGD w którym pracują dwie osoby;

5 5 c.d. Zrealizowane projekty Konkurs na znak promocyjny Zarząd Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu, wyłonił zwycięzcę konkursu na znak promocyjny – logo. Na konkurs wpłynęło aż 70 projektów przysłanych przez 17 wykonawców min. z Bydgoszczy, Łomży, Warszawy Białegostoku, Siemiatycz, Drohiczyna i okolic. Wybrano projekt siemiatyczanina Sławomira Półtoraka.

6 6 c.d. Zrealizowane projekty W ramach projektu przeprowadzono szereg szkoleń:

7 7 c.d. Zrealizowane projekty Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości obecnym i potencjalnym przedsiębiorcom Szkolenie mające na celu wsparcie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, uczestnikami szkolenia byli drobni przedsiębiorcy z terenu LGD.

8 8 c.d. Zrealizowane projekty Szkolenie w zakresie turystyki osobom z branży oraz mieszkańcom chcącym rozpocząć taka działalność Szkolenie miało na celu przede wszystkim zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystywania środków unijnych na rozwój już istniejącej bazy turystycznej oraz nowo powstającej.

9 9 c.d. Zrealizowane projekty Szkolenie w zakresie rolnictwa ekologicznego z branży oraz mieszkańcom chcącym rozpocząć taką działalność Szkolenie dotyczyło przedstawienia stanu i perspektyw rozwoju rolnictwa ekologicznego, technologii produkcji w gospodarstwach ekologicznych oraz wsparcia finansowego dla rolnictwa ekologicznego PROW 2007-2013.

10 10 c.d. Zrealizowane projekty Szkolenie w zakresie produktu tradycyjnego z branży oraz mieszkańcom chcącym rozpocząć taką działalność Na szkoleniu zostały omówione zasady wpisu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych. Działania dotyczące żywności wysokiej jakości w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013.

11 11 c.d. Zrealizowane projekty Szkolenie członków LGD –zamówienia publiczne Szkolenie prowadzono w formie dwudniowych wykładów autorskich, gdzie część wykładowa przeplatana była przykładami wynikającymi z dotychczasowego orzecznictwa oraz doświadczeń słuchaczy wynikających z praktycznego stosowania Prawa Zamówień Publicznych.

12 12 c.d. Zrealizowane projekty Szkolenie członków LGD – rozliczanie projektów Zapoznano uczestników min. ze schematem zarządzania finansowego i kontroli wydatków ze środków UE. Możliwością ubiegania się o wsparcie i realizacji projektów w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

13 13 c.d. Zrealizowane projekty Warsztaty dla przedstawicieli poszczególnych gmin Analiza realizacji ZSROW, modyfikacja kierunków i działań na kolejne lata Na warsztatach wypracowano min. Analizę SWOT całego obszaru działania, cele strategiczne i cele operacyjne oraz przedstawiono rolę LGD we wdrażaniu PROW.

14 14 c.d. Zrealizowane projekty Wsparcie uczestnictwa w imprezie festynowo targowej Jesienne Smaki Podlasia 14 października Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu uczestniczyła w imprezie festynowo-targowej "Jesienne Smaki Podlasia". Impreza została zorganizowana przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wspólnie z Prezydentem Miasta Białystok. Na naszych stoiskach prezentowali swoją działalność producenci i twórcy ludowi.. Impreza była doskonałym miejscem do promocji LGD.

15 15 c.d. Zrealizowane projekty Wsparcie uczestnictwa w imprezie Stół Darów Ziemi Udział w Dniach Ziemi na Warszawskich Polach Mokotowskich korzystnie wpłynął na promocję całego terenu działania Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu, a w tym i na promocję naszych lokalnych przedsiębiorców. Producentom wystawiającym swoje produkty udało się nawiązać kontakty handlowe, które na pewno zaowocują dalszą współpracą z innymi firmami oraz hurtowniami.

16 16 c.d. Zrealizowane projekty Wsparcie uczestnictwa w Festynie na Placu Teatralnym w Warszawie W dniu 3 czerwca 2007r. w Warszawie promowaliśmy wyjątkowość krajobrazową, narodowościową, kulturalną naszego regionu. Patronat medialny nad imprezą objęła między innymi Gazeta Wyborcza, która wydała specjalną wkładkę dotyczącą wystawców i oferty gmin województwa podlaskiego w swoim sobotnio – niedzielnym numerze 2-3 czerwca 2007.

17 17 c.d. Zrealizowane projekty c.d. Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy LGD Wyjazd studialny do LGD Warmiński Zakątek – LGD Bory Tucholskie 21-22 listopad Zaprezentowano nam różne projekty zrealizowane w ramach LEADER oraz Odnowy Wsi, z LGD Bory Tucholskie podpisaliśmy porozumienie o współpracy.

18 18 c.d. Zrealizowane projekty Konkurs fotograficzny Konkurs organizowany był z myślą o popularyzacji dziedzictwa obszaru działania LGD "Tygiel Doliny Bugu. W konkursie brały udział osoby zajmujące się zawodowo lub amatorsko fotografią i dysponujące zdjęciami, spełniającymi wymagania regulaminu. Zdjęcia oceniane były w dwóch kategoriach: fotografia profesjonalna i amatorska, tematyka: 1. Przyroda, 2. Architektura, 3. Ludzie, kultura, obyczaje. Zdjęcia wykorzystywane są do promocji stowarzyszenia, publikacji, strony internetowej.

19 19 c.d. Zrealizowane projekty Kwerenda historyczna katalog historycznych zasobów archiwalnych dostępnych w Archiwum Państwowym znajdujących się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej; katalog stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków lub/i posiadających własną formę terenową (z lokalizacją na mapach w skali 1:25.000); katalog zabytków architektury (sakralnej, miejskiej, tradycyjnej wiejskiej, techniki), zabytkowych cmentarzy, założeń pałacowych, dworskich, parkowych oraz małej architektury sakralnej; charakterystyka cech krajobrazu kulturowego obszaru objętego zadaniem wraz z oceną jego wartości krajoznawczych.

20 20 c.d. Zrealizowane projekty Regionalne Imprezy promocyjne Zimowa Impreza Promocyjna – odbyła się Korczewie na terenie Pałacu, atrakcjami były min. pokazy walk rycerskich, występy kapel ludowych, konkurs karaoke i inne. Letnia Impreza – Wystawa Koni Hodowlanych Południowego Podlasia odbyła się 8 lipca na terenie Zaścianka Szlacheckiego Jasionówka, do atrakcji imprezy zaliczyć min. można pokazy zaprzęgów konnych, woltyżerki, jazdy w siodle, kiermasz produktów regionalnych występy zespołów ludowych.

21 21 c.d. Zrealizowane projekty c.d. Regionalne Imprezy promocyjne

22 22 c.d. Zrealizowane projekty c.d. Regionalne Imprezy promocyjne

23 23 c.d. Zrealizowane projekty Utworzono witrynę internetową; www.tygieldolinybugu.pl, www.tygieldolinybugu.pl Przygotowano spoty reklamowe, które ukazywały się 70 razy w TVP Warszawa w miesiącu czerwcu i sierpniu. Zakupiono artykuły promocyjno-reklamowe (torby, długopisy, breloczki, banery), Opracowano koncepcję promocji / księgę tożsamości stowarzyszenia

24 24 c.d. Zrealizowane projekty Koncepcja tras turystycznych – projekt 6 tras turystycznych, opis tras ze szkicem sytuacyjnym. Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni wiejskich gmin zrzeszonych w LGD - opracowanie bazy danych o lokalnej architekturze osadnictwa wiejskiego regionu Podlasia, - opracowanie inwentaryzacyjne i studialne w postaci architektoniczno-urbanistycznych projektów koncepcyjnych dotyczących kształtowania przestrzeni wiejskich z obszaru wybranych miejscowości należących do gmin zrzeszonych w LGD.

25 25 c.d. Zrealizowane projekty Wsparcie eksperckie - Ekspertyza i konsultacje: zagospodarowanie turystyczne 6 gospodarstw przygotowanie 6 planów zagospodarowania gospodarstwa na potrzeby agroturystyki z uwzględnieniem kategoryzacji. - Ekspertyza i konsultacje: przeprowadzenie 6 ekspertyz dot. rolnictwa ekologicznego, wprowadzenie 6 nowych produktów ekologicznych wraz ze zgłoszeniem ich do certyfikacji ekologicznej.

26 26 c.d. Zrealizowane projekty - Ekspertyza i konsultacje: przeprowadzenie 6 ekspertyz oraz zidentyfikowanie 6 produktów lokalnych oraz pomoc przy ich zgłoszeniu na Listę Produktów Tradycyjnych. - Ekspertyza i konsultacje: wsparcie eksperckie dot. przetwórstwa i bezpieczeństwa żywności, zapoznanie 6 producentów/przetwórców z zasadami implementacji HACCP oraz zasadami sanitarno – weterynaryjnymi. - Ekspertyza techniczno – ekonomiczna w zakresie istniejących technologii przydomowych oczyszczalni ścieków.

27 27 c.d. Zrealizowane projekty Modyfikacja i aktualizacja ZSROW, Wsparcie doradcze: ponad 500, tematyka min. modernizacja gospodarstw rolnych, pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu, ułatwianie startu młodym rolnikom, wymogi formalne dotyczące prowadzenia działalności w turystyce, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Album promocyjny,

28 28 c.d. Zrealizowane projekty Broszury - Spływ kajakowy rzeką Bug; - Trasy turystyczne w rejonie Doliny Bugu, - Adresy i oferta obiektów turystycznych; - Tygiel Doliny Bugu Miejscowości od Anusina do Żerczyc.

29 29 Nasi Partnerzy Lokalna Grupa Działania – Zakątek Warmiński Lokalna Grupa Działania – Bory Tucholskie Lokalna Grupa Działania – Nemunas (Litwa) Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolic

30 30 Kontrole, inspekcje … Wynik: pozytywny

31 31 Pomysły na najbliższą przyszłość - Poszerzenie obszaru działania - Przygotowanie LSR - Poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu

32 32 Problemy Opisane powyżej działania, to tylko część tego co udało nam się zrealizować dzięki wdrażaniu Pilotażowego Programu Leader+. Na początku wdrażania projektu było znikome zaangażowanie społeczności lokalnej. Prawdopodobnie wynikało to z braku wiedzy informacji na temat podejmowanych działań i możliwości ich realizacji na rzecz społeczności lokalnych. Promocja projektu w lokalnej prasie, mediach folderach i szkoleniach pozwoliła dotrzeć do dużej ilości mieszkańców i zaktywizować ich do aktywnego uczestnictwa.

33 33 cd. Problemy Problemem było zorganizowanie źródeł finansowania, w szczególności uzyskanie kredytu oraz fakt, że kosztami kwalifikowalnymi projektu nie były odsetki od kredytu, czy inne opłaty związane z prowadzeniem konta bankowego. Problem, który dotknął prawdopodobnie wszystkie Lokalne Grupy Działania dotyczył zbyt długiego oczekiwania na refundację kosztów i częściowe rozliczenie projektu. Wdrażanie projektu napotkało na liczne trudności, ale patrząc z perspektywy czasu dużo nas nauczyło, pokazało wiele możliwości rozwoju, nauczyło w pewnym stopniu konstruktywnego, kreatywnego i innowacyjnego myślenia i działania.

34 34 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "1 Projekt Tygiel Doliny Bugu w ramach II Schematu LEADER+"

Podobne prezentacje


Reklamy Google