Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstruowanie budżetu domowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstruowanie budżetu domowego"— Zapis prezentacji:

1 Konstruowanie budżetu domowego
Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Autor: Iwona Małkowska

2 Definicja Gospodarstwo domowe - jest to dobrowolny związek ludzi wspólnie zamieszkujących i podejmujących decyzje finansowe dotyczące zarabiania i wydawania pieniędzy. Budżet domowy - plan finansowy, uwzględniający wszystkie dochody i wydatki gospodarstwa domowego.

3 Dochód Dochodami w gospodarstwie domowym nazywamy wszelkie wartości materialne wpływające do gospodarstwa domowego, zarówno w gotówce, jak i w naturze. z tytułu pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z tytułu posiadania kapitału: papiery wartościowe, lokaty bankowe, lokaty rzeczowe, dzierżawa, wynajem, odsetki od pożyczek koleżeńskich,

4 c.d. Dochód może być wydany lub zaoszczędzony.
z tytułu świadczeń społecznych: emerytury, renty, zasiłki rodzinne, świadczenia przedemerytalne, świadczenia pomostowe, świadczenia z opieki społecznej, alimenty, stypendia naukowe i inne wygrane w konkursach i grach liczbowych Dochód może być wydany lub zaoszczędzony.

5 Wydatki Wydatkami gospodarstwa domowego nazywamy wartości materialne nabyte przez członków gospodarstwa domowego. Wydatki możemy podzielić na: konsumpcyjne: stałe, np.: opłaty mieszkaniowe opłaty za media (energia elektryczna, gaz, woda) żywność artykuły sanitarne i higieniczne zmienne, np.: remont zakup książek wycieczka

6 c.d. stałe, np.: inwestycyjne: edukacja (czesne) opłacenie polisy
zmienne, np.: zakup odzieży zakup obligacji kursy językowe

7 Saldo, nadwyżka budżetowa, deficyt budżetowy
Saldo – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. Saldo może być: a) równe zeru, gdy dochody = wydatki b) dodatnie, gdy dochody > wydatki c) ujemne, gdy dochody < wydatki gdy dochody > wydatki to mamy nadwyżkę budżetową gdy dochody < wydatki to mamy deficyt budżetowy

8 Oszczędności (nadwyżka budżetowa)
Oszczędności, czyli nadwyżkę budżetową gospodarstwa domowe mogą ulokować np.: na lokatach bankowych, na giełdzie, w nieruchomościach i kosztownościach, w antykach, poprzez zakup jednostek udziałowych funduszy inwestycyjnych, poprzez zakup jednostek funduszy emerytalnych, poprzez ubezpieczenia.

9 Deficyt W przypadku deficytu jedynym sposobem jego zmniejszenia są cięcia w wydatkach domowych. Cięcia polegają na zmniejszeniu wydatków w tych sferach, które nie są niezbędne do życia i funkcjonowania gospodarstwa domowego np. można zrezygnować z kupna zbędnych czasopism, kolejnej takiej samej bluzki, papierosów…

10 Przykładowy budżet domowy
Rodziny Przedsiębiorczych DOCHODY: ojciec – 2000 zł matka – 1600 zł syn – 0 zł RAZEM: 3600 zł

11 Zestawienie budżetu WYDATKI: żywność = 752,30 zł
opłaty, rachunki, itp. = 908,80 zł czynsz – 350 zł op. za wodę – 80 zł op. za gaz – 70 zł op. za energię elekt. – 60 zł telefon stacjonarny – 150 zł telefon komórkowy syna – 50 zł abonament telewizyjny – 16 zł dojazdy do pracy: tata – 22 x 4zł = 88 zł mama – 22 x 2,40zł = 52,80 zł składki szkolne – 15 zł opłaty kościelne – 15 zł kieszonkowe: dla syna – 100 zł chemikalia - 216,50 zł kosmetyki: 100 zł inne artykuły chem.: 116,50 zł ubrania = 400 zł leki = 60 zł inne = 50 zł razem wydatki ……………………… SALDO WYNOSI: Dochody = ………………………….. Wydatki = ……………….. , stąd: ……………………………………………… (odpowiedz na pytanie: czy rodzina Przedsiębiorczych ma do czynienia z nadwyżką budżetową, czy z deficytem?)

12 Bibliografia: Dziękuję za uwagę!
Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002. Biernacka M., Korba J., Smutek Z., Podstawy przedsiębiorczości. Wydawnictwo OPERON Garbarcik K., Żmiejko M., Czas na przedsiębiorczosć, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Konstruowanie budżetu domowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google