Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Klaudia Pieniądz kl.IIb

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Klaudia Pieniądz kl.IIb"— Zapis prezentacji:

1 Autor: Klaudia Pieniądz kl.IIb
INWESTOWANIE Autor: Klaudia Pieniądz kl.IIb

2 Inwestowanie a oszczędzanie
Oszczędzanie to zabezpieczenie pewnego nadmiaru środków finansowych, niewykorzystaną na bieżącą konsumpcję, oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. W oszczędzaniu nie występuje ryzyko. Inwestowanie jest działaniem aktywnym, które ma na celu podniesienie wartości kapitału początkowego oraz osiągnięcie zysku, jednak jest ono obarczone ryzykiem w zależności od skali i formy przedsięwzięcia.

3 Zanim wybierzemy, w jaki sposób ulokować swoje pieniądze, należy się zastanowić:
Jak długi ma być okres inwestycji? Jaki poziom ryzyka możemy zaakceptować? Na jaką stopę zwrotu z dokonywanych lokat liczymy? Jaki będzie minimalny wkład początkowy? Ile wyniosą opłaty związane z kupnem i sprzedażą danych instrumentów?

4 Inwestowanie w nieruchomości
Lokowanie pieniędzy w nieruchomości polecane jest osobom zainteresowanym długim horyzontem inwestycyjnym i o dużych zasobach środków pieniężnych. Lokując pieniądze w nieruchomości, zyski czerpiemy z dwóch źródeł: z dzierżawy nieruchomości oraz ze wzrostu jej wartości. Najlepszym momentem na zakup nieruchomości jest recesja i gospodarcze spowolnienie.

5 Inwestowanie w dzieła sztuki lub kosztowności
Ta forma inwestowania wiąże się zwykle z zaangażowaniem dużego kapitału, który zostaje zamrożony na dłuższy czas. Niezbędna jest tutaj znajomość rynku lub posiadanie doradcy (zwykle płatnego), który pomoże dokonać optymalnego wyboru. Wartość dzieł sztuki i kosztowności z biegiem czasu rośnie, często bardzo znacznie.

6 Inwestowanie w waluty Rynek walutowy uważany jest za bardzo dynamiczny. Zainwestowane pieniądze mogą przynieść duży dochód z transakcji walutowych, ale również duże straty, w związku z dużą płynnością rynku.

7 KURS EURO Z 3 OSTATNICH MIESIĘCY

8 Kurs dolara z ostatnich 3 miesięcy

9 Inwestowanie w obligacje
Obligacje to dłużne papiery wartościowe emitowane przez: Skarb Państwa instytucje finansowe samorządy terytorialne przedsiębiorstwa Stanowią pożyczkę zaciągniętą przez emitenta, na z góry określonych warunkach, u osób zakupujących obligacje. Pożyczkę tę trzeba zwrócić w uzgodnionym terminie wraz z należnymi odsetkami. Najbardziej rozpowszechnione są obligacje Skarbu Państwa. Zakup obligacji skarbowych łączy gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału i uzyskania satysfakcjonującego zysku.

10 Inwestowanie w akcje Akcje to papiery wartościowe udziałowe, stwierdzające udział ich posiadacza w majątku spółki. Akcje można nabyć lub sprzedać na rynku kapitałowym, który ułatwia przepływ kapitału pomiędzy osobami i instytucjami, posiadającymi nadwyżki finansowe i gotowymi do ich zainwestowania na rynku kapitałowym, a spółkami, które potrzebują dodatkowych środków na prowadzenie swojej działalności i decydują się pozyskać je na rynku kapitałowym.

11 Akcje można zakupić na rynku pierwotnym lub wtórnym
Akcje można zakupić na rynku pierwotnym lub wtórnym. Kiedy spółka oferuje inwestorom akcje nowej emisji to mówimy wtedy o rynku pierwotnym. Inwestorzy, płacąc za akcje, przekazują środki do spółki, zasilając ją w kapitał, który zostanie przeznaczony na jej działalność zgodnie z celami emisji. O rynku wtórnym mówimy, gdy akcje po emisji i przydziale pierwszemu inwestorowi na rynku pierwotnym są przez niego zbywane innemu inwestorowi. Wówczas środki zapłacone przez nabywcę akcji nie wpływają do spółki będącej emitentem akcji, tylko do inwestora sprzedającego papiery wartościowe.

12 Giełda Papierów Wartościowych
Obrót akcjami następuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest publiczną instytucją mającą na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Na giełdzie obraca się tylko akcjami w postaci zdematerializowanej. Giełda Papierów Wartościowych

13 Aby rozpocząć inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych należy posiadać rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim. Inwestor składa zlecenie w danym biurze maklerskim, określając co i za ile chce sprzedać bądź kupić, natomiast biuro realizuje jego zlecenie.

14 FUNDUSZ INWESTYCYJNY Jest on instytucją, która gromadzi środki wielu inwestorów, a następnie lokuje je w określone instrumenty finansowe. Aby stać sie uczestnikiem funduszu należy nabyć jednostkę uczestnictwa wybranego funduszu. Wybierając jeden lub kilka funduszy, decydujemy o skali ryzyka naszej inwestycji, a równocześnie o większym lub mniejszym potencjale jej wzrostu.

15 Inwestowanie na giełdzie dla każdego?
Inwestycje na giełdzie nie są odpowiednią formą lokaty dla każdego, a jedynie dla osób, które są skłonne zaakceptować wysokie ryzyko, a przy tym potrafią pogodzić się z wystąpieniem okresowych strat. Inwestycje na giełdzie są najbardziej ryzykowną formą lokowania swoich oszczędności. Inwestowanie giełdowe jest jednak bardzo powszechne, ponieważ jest jedną z najbardziej opłacalnych form inwestowania, przynosząc ponadprzeciętne zyski.

16 Ryzyko inwestycyjne Inwestowanie w obligacje stanowi najmniejsze ryzyko inwestycyjne, ponieważ zapewniają one gwarantowany zysk. Natomiast inwestując w akcje można więcej zarobić, ale również więcej stracić.

17 Edukacja- najlepsza inwestycja
Edukacja jest jedyną inwestycją, która nie przynosi strat. Wykształcenie to szansa na lepsze życie każdego z nas, dobre zatrudnienie, wyższe zarobki i lepszą emeryturę.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Autor: Klaudia Pieniądz kl.IIb"

Podobne prezentacje


Reklamy Google