Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 27 Styczeń 2004 PAŃSTWO A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 27 Styczeń 2004 PAŃSTWO A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"— Zapis prezentacji:

1 dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@prywatni.pl Warszawa, 27 Styczeń 2004 PAŃSTWO A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

2 2 W państwie FAN (..) obszar był nieduży, a urzędników mnóstwo. Skarbce publiczne kwitły, władca stawał się butny, a ministrowie rozrzutni. Dążąc do wielkich czynów ciągle wszczynali wojny. I dlatego (...) państwo zginęło. W państwie Zhao tak ustalono miary gruntu, że skarbce publiczne były puste, urzędników niewielu, władca oszczędny, a jego ministrowie pokorni w zarządzaniu ludem, który stał się zasobny. Dlatego państwo Zhao zachowało swe ziemie i przypadło mu całe państwo Qiun. SUN ZI - SZTUKA WOJENNA (VIII - VII w. p.n.e) (vis-a-vis Etiuda, Kraków 2003)

3 3 CEL DZIAŁANIA PAŃSTWA Tworzenie warunków dla: wzrostu i rozwoju gospodarczego w długim okresie osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia w długim okresie stabilność ogólnego poziomu cen

4 4 Podstawowe narzędzia Budżet - restrukturyzacja wydatków na administrację publiczną (3,8% udział w wydatkach budżetu państwa) - restrukturyzacja wydatków socjalnych (36% udział w wydatkach budżetu państwa) - restrukturyzacja wydatków na działy produkcyjne i usługowe gospodarki (m.in. górnictwo i kopalnictwo) (6,3% udział w wydatkach z budżetu państwa) Prywatyzacja (tworzenie równych warunków gospodarowania dla wszystkich podmiotów)

5 5 25,2% 25,4% 24,9% 24,3% 27,6% 31,0% 33,8% 36,0% Wydatki socjalne oraz wydatki związane z obsługą długu publicznego stanowią prawie 50% wydatków z budżetu państwa

6 6 20,4% 20,3%20,1% 19,0% 17,6% 18,8%18,9% * z wyłączeniem ochrony zdrowia i edukacji... to więcej niż udział inwestycji w PKB...

7 7 24,0% 23,3% 22,7% 22,1% 21,5% Planowana restrukturyzacja wydatków socjalnych pozostawi w rękach konsumentów i inwestorów 2,5% PKB więcej - ich wybory są bardziej efektywne niż te dokonywane przez Państwo

8 8 Wcześniejsze emerytury kosztują rocznie 15 mld PLN a to oznacza, że każdy pracujący oddaje na ten cel 1.200 PLN rocznie ich likwidacja pozwoliłaby : - obniżyć o 20% składkę na ubezpieczenie społeczne lub - sfinansować 150 tys. stanowisk pracy (koszt 1 stanowiska pracy wynosi w Polsce średnio 100 tys. PLN) kosztują 4 x więcej niż aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oznacza to, że mamy do wyboru albo przyznać 1 osobie świadczenie przedemerytalne, albo przeszkolić 4 osoby i pomóc im w szukaniu pracy Prawdy i mity.......

9 9 Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn Osoba odchodząca na emeryturę w wieku 60 lat może oczekiwać, że jej emerytura wyniesie ok. 50% ostatnich zarobków Odchodząc na emeryturę w wieku 65 lat - może liczyć na 70% ostatnich zarobków Prawdy i mity.......

10 10 Waloryzacja rent i emerytur Średnia emerytura i renta stanowi w Polsce 46% średniego wynagrodzenia i jest najwyższa w całej Europie Środkowo-Wschodniej Słowacja - 41% Węgry - 36% Estonia - 27% Badania ubóstwa w Polsce wykazały, że w sferze ubóstwa znajdują się przede wszystkim rodziny wielodzietne, a nie gospodarstwa domowe emerytów Prawdy i mity.......

11 11 Wysokość świadczeń socjalnych ogranicza skłonność do aktywności, nie sprzyja przedsiębiorczości

12 12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

13 13


Pobierz ppt "Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 27 Styczeń 2004 PAŃSTWO A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google