Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„PORZĄDKUJMY WSPÓLNY DOM - świadomość ekologiczna mieszkańców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„PORZĄDKUJMY WSPÓLNY DOM - świadomość ekologiczna mieszkańców"— Zapis prezentacji:

1 „PORZĄDKUJMY WSPÓLNY DOM - świadomość ekologiczna mieszkańców
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka NAZWA PROJEKTU: „PORZĄDKUJMY WSPÓLNY DOM - świadomość ekologiczna mieszkańców Krosna i Svidnika”

2 Odpady, segregacja, recykling - czyli jak uratować świat przed oceanem śmieci

3 Śmieci – fachowo odpady Odpady to substancje lub przedmioty, których chcemy się pozbyć, zamierzamy sie pozbyć lub musimy się ich pozbyć

4 Odpady możemy podzielić na: Odpady inne niż niebezpieczne Odpady niebezpieczne Odpady komunalne

5 Przykładowe rodzaje odpadów: ODPADY KOMUNALNE – to odpady powstające w gospodarstwach domowych, BIOODPADY – to odpady, które w naturalny sposób ulegają rozkładowi i powracają do środowiska, są to odpady z terenów zielonych, parków, ogrodów, odpady spożywcze i kuchenne z naszych domostw, ODPADY SEGREGOWANE – to odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym składem, np. odpady z plastiku, makulatury, elektrośmieci, odpady opakowaniowe itp. ODPADY NIEBEZPIECZNE – to takie które są szkodliwe dla zdrowia lub życia ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego np.. Zużyte baterie

6 SEGREGACJA – to proces rozdzielania odpadów np
SEGREGACJA – to proces rozdzielania odpadów np.. w domu, szkole, na ulicy, na specjalnych liniach sortowniczych; to wrzucanie odpadów do odpowiednich pojemników lub worków.

7 Kolory pojemników lub worków do selektywnej zbiórki odpadów określają przepisy prawne

8 Jak prawidłowo możemy segregować odpady w domu

9 szkło kolorowe plastiki i kartony papier i tektura
zużyte baterie przeterminowane leki

10

11 Tak wygląda składowisko odpadów i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w Krośnie


Pobierz ppt "„PORZĄDKUJMY WSPÓLNY DOM - świadomość ekologiczna mieszkańców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google