Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe zagadnienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe zagadnienia"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe zagadnienia
Unia Europejska Podstawowe zagadnienia

2 Symbole Hymn Unii Europejskiej
Hymnem Unii Europejskiej jest „Oda do radości” z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena. Autorem słów „Ody do radości” jest niemiecki poeta romantyczny Friedrich Schiller. Flaga Unii Europejskiej Flaga Unii Europejskiej przedstawia okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle. Liczba gwiazd jest niezmienna i symbolizuje doskonałość, pełnię i harmonię. Pomysłodawcami flagi są hiszpański dyplomata Salvadore de Madariaga y Rojo oraz francuski plastyk Arsen Heitz. Flaga Unii Europejskiej nawiązuje do motywów maryjnych i słów Apokalipsy: „Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Obj. 12,1) – chrześcijaństwo jest czynnikiem cementującym jedność krajów europejskich. Paszport Unii Europejskiej W latach państwa członkowskie uzgodniły jednolity wzór paszportu europejskiego. Jego charakterystycznymi cechami są: – nagłówek „Wspólnota Europejska”, a pod nim nazwa państwa, z którego pochodzi posiadacz danego paszportu; – kolor ciemnoczerwony; – ujednolicony wymiar: 88 x 124 mm. Dania, Irlandia i Luksemburg wprowadziły paszport jako pierwsze 1 stycznia 1985 r. Pozostałe kraje zaczęły wydawać paszporty europejskie od 1989 r.

3 Historia Idea zjednoczonej Europy pojawiała się od wieków w koncepcjach polityków i filozofów, lecz dopiero po II wojnie światowej zaistniały wśród państw europejskich tendencje integracyjne, mające szanse na urzeczywistnienie. 9 maja 1950 r. minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman zaproponował utworzenie międzynarodowej kontroli nad dwiema strategicznymi gałęziami przemysłu, tj. górnictwem węgla oraz hutnictwem żelaza i stali (plan Schumana). W 1957 roku powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), mająca na celu utworzenie wspólnego rynku, wprowadzenie unii celnej, wprowadzenie wspólnej polityki ekonomicznej. 7 lutego 1992 r. podpisano w Maastricht traktat powołujący do życia (z dniem 1 listopada 1993 roku) Unię Europejską, opartą na trzech tzw. filarach: dotychczasowych wspólnotach (I filar), wspólnej polityce zagranicznej i obronnej (II filar), współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości (III filar). W 1997 roku państwa członkowskie podpisały Traktat Amsterdamski, mówiący o wzmocnieniu współpracy w zakresie spraw socjalnych oraz zniesieniu kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Ponadto traktat ten otworzył drogę do rozpoczęcia negocjacji z państwami kandydującymi do członkostwa w Unii. W lipcu tego samego roku, Komisja Europejska opublikowała projekt Agendy 2000, w której przedstawiła zarys reformy Unii.

4 Flagi państw członkowskich...
... i kandydujących.

5 Cele Główne cele Unii Europejskiej to przede wszystkim:
Osiąganie postępu gospodarczego i społecznego poprzez stworzenie obszaru pozbawionego wewnętrznych granic, wzmacnianie spójności ekonomicznej i społecznej oraz ustanowienie unii gospodarczo-walutowej. Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, obejmująca ostateczne ukształtowanie wspólnej polityki obronnej. Rozwijanie współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Prowadzenie działań przez Unię Europejską w dziedzinie badań naukowych. Poprawienie konkurencyjności europejskiej gospodarki, co będzie zarazem sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy. Zagwarantowanie skutecznej realizacji dorobku prawnego w dziedzinie ekologii. Zwiększenie wpływu Unii Europejskiej na sprawy światowe. Pomoc krajom najsłabiej rozwiniętym. Zwalczanie terroryzmu i przestępczości. Poszerzenie Unii o kraje kandydujące z Europy Środkowej i Wschodniej.

6 Traktaty założycielskie
Dzisiejsza Unia Europejska jest rezultatem długiego procesu integracji gospodarczej i politycznej państw europejskich. Do podstawowego dorobku prawnego Unii zalicza się: 1951 – Traktat założycielski Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 1957 – Traktaty założycielskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. 1958 – Powołanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 1967 – Traktat fuzyjny - połączenie EWWS, Euratomu i EWG. 1986 – Jednolity akt europejski. 1992 – Traktat o Unii Europejskiej – Maastricht. 1997 – Traktat Amsterdamski.

7 Polska wobec Unii Europejskiej
Pierwsze stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotą Europejską Polska nawiązała w 1988 roku. Po upadku socjalizmu w Europie Środkowowschodniej zapoczątkowano w Polsce gruntowne przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne – wówczas pojawiła się koncepcja stowarzyszenia ze Wspólnotą. Rokowania rozpoczęły się w 1990 roku, a w roku następnym Polska podpisała Układ Europejski o stowarzyszeniu. Potwierdzeniem polskich dążeń do uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej było złożenie w 1994 roku oficjalnego wniosku w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podczas szczytu Unii Europejskiej w Luksemburgu (1997) zaliczono Polskę do grupy sześciu krajów, które zostały oficjalnie zaproszone do rokowań w sprawie przystąpienia do Unii. Proces negocjacji zakończył się podpisaniem traktatu akcesyjnego przez państwa członkowskie i Polskę. Po ratyfikacji traktatu przez sygnatariuszy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Dokładna data włączenia Polski do europejskich struktur polityczno - gospodarczych to 1 maj 2003 roku.

8 Siedziba · Prezydencja – Bruksela · Rada Europejska – Bruksela
· Parlament Europejski – Strasburg · Rada Unii Europejskiej – Bruksela · Komisja Unii Europejskiej – Bruksela · Trybunał Sprawiedliwości – Luksemburg · Trybunał Obrachunkowy – Luksemburg

9 PREZENTACJĘ WYKONAŁ: Mateusz Olejnik Kl. I TI


Pobierz ppt "Podstawowe zagadnienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google