Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UE DLA CIEBIE!!!.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UE DLA CIEBIE!!!."— Zapis prezentacji:

1 UE DLA CIEBIE!!!

2 SPIS TREŚCI Co to jest UE? Filary UE Cele UE Fundusze Euro Młodzi w UE
Kwoty funduszy

3 Co to jest UE? Unia Europejska - gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich powstały 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht. Wspólnota obecnie liczy 27 krajów członkowskich. MENU

4 FILARY Unia Europejska Traktaty MENU Wspólnota Europejska (większość
wspólnych obszarów działalności) Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych Traktaty MENU

5 CELE UE promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii, rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych. ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów. powiększenie standardów życia MENU

6 FUNDUSZE Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej. MENU

7 EURO Unia monetarna powstała w ramach I filaru UE. Euro obowiązuje obecnie w 16 krajach wspólnoty, a dodatkowo w kilku krajach poza UE np. w Watykanie. MENU

8 KWOTY FUNDUSZY Programy operacyjne Ilość wniosków o dofinansowanie
Poziom wykorzystania puli środków na lata Razem krajowe 67 039 3,71% Woj. śląskie 3 320 1,15% Woj. wielkopolskie 1 202 12,85% MENU

9 Programy młodzieżowe eTwinning Socrates Comenius Leonardo da Vinci
Erasmus MENU

10 eTWINNING eTwinning – to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. MENU

11 SOCRATES COMENIUS Comenius – jeden z czterech programów sektorowych programu „uczenie się przez całe życie”. MENU

12 LEOARDO DA VINCI Leonardo da Vinci – program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „ uczenie się przez całe życie”. Będzie on realizowany w latach 2007 – 2013. MENU

13 ERASMUS Erasmus – jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, i ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. MENU

14 Źródła www.europa.eu www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.google.com

15 Autorzy Karolina Sambok Olga Lubieniecka Krzysztof Szymała
Szymon Nieszporek


Pobierz ppt "UE DLA CIEBIE!!!."

Podobne prezentacje


Reklamy Google