Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Idea integracji europejskiej po II wojnie światowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Idea integracji europejskiej po II wojnie światowej"— Zapis prezentacji:

1

2 Idea integracji europejskiej po II wojnie światowej
Unia Europejska jest ukoronowaniem kilkudziesięciu lat zmagań o integrację krajów Europy. Potrzeba budowy wspólnoty pojawiła się po II wojnie światowej. Stworzenie ponadnarodowych struktur miało pomóc Europie w odbudowie powojennych zniszczeń i zagwarantować pokojowe współistnienie narodów.

3 Ideę stworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy” wysunął Winston Churchill (w przemówieniu w Zurychu we wrześniu 1946 r.), ale przez niemal pięćdziesiąt lat nad jej realizacją pracowało wielu wybitnych polityków zwanych często „Ojcami Europy”.

4 Kongres Europejski W maju 1948 roku został zwołany w Hadze Kongres Europejski, który zgromadził około 800 najwybitniejszych polityków, ekonomistów i przedstawicieli życia kulturalnego Europy Zachodniej. Kongres wezwał państwa, by przekazały atrybuty swej suwerenności na ponadpaństwowe struktury w celu utworzenia zjednoczonej i demokratycznej Europy.

5

6

7

8 Plan Schumana 9 maja 1950 r. Robert Schuman – ówczesny francuski minister spraw zagranicznych – przedstawił plan zacieśniania stosunków gospodarczych między krajami Europy.

9

10

11

12

13

14

15 Obecne rozszerzenie UE
Ostatnie negocjacje o członkostwo w Unii Europejskiej prowadziło 12 państw z których 10 pomyśle zakończyło negocjacje: Cypr, Czechy, Estonia, Polska, Słowenia i Węgry (określane mianem Grupy Luksemburskiej)oraz Bułgaria, Malta, Litwa, Łotwa, Słowacja, Rumunia(tworzące Grupę Helsińską) Negocjacje zostały zakończone 13 grudnia 2002 roku w Kopenhadze, a uroczyste podpisanie traktatu akcesyjnego miało miejsce 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. 1 maja 2004 roku w Unii Europejskiej znalazło się 10 nowych państw: Cypr, Czechy, Estonia, Słowenia, Polska, Węgry, Litwa, Łotwa, Słowacja i Malta.

16

17

18

19

20

21 1 I 1995 – wstąpienie do Unii Europejskiej Austrii,
Finlandii i Szwecji 2 X 1997 – podpisanie Traktatu Amsterdamskiego 31 III 1998 – rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z pierwszą grupą kandydatów do UE 26 II 2001 – podpisanie Traktatu Nicejskiego

22 16 IV 2003 – podpisanie Traktatu Akcesyjnego
1 V 2004 – Polska wraz z 9 krajami wstępującymi staje się członkiem Unii Europejskiej 1 XII 2009 – wejście w życie Traktatu Lizbońskiego


Pobierz ppt "Idea integracji europejskiej po II wojnie światowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google