Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MŁODZI GŁOSUJĄ WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2009. Jak powstał Parlament Europejski ? Jak powstał Parlament Europejski ? Pierwszym krokiem do integracji europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MŁODZI GŁOSUJĄ WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2009. Jak powstał Parlament Europejski ? Jak powstał Parlament Europejski ? Pierwszym krokiem do integracji europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 MŁODZI GŁOSUJĄ WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2009

2 Jak powstał Parlament Europejski ? Jak powstał Parlament Europejski ? Pierwszym krokiem do integracji europejskiej było utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS ) na mocy Traktatów paryskich w 1952 roku. Głównym zadaniem powstałej wspólnoty miało być stworzenie i regulowanie wspólnego rynku węgla i stali. Jednym z elementów podpisanego traktatu było utworzenie Zgromadzenia jako organu łączącego wszystkie kraje EWWiS. W pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia, które odbyło się we wrześniu 1952 roku brało udział 78 członków, którzy pochodzili z grona parlamentarzystów krajowych. W 1957 roku na mocy Traktatów rzymskich powołano do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Erratom. Przy okazji ich ustanowienia zdecydowano, iż istniejące dotąd Zgromadzenie stanie się instytucją trzech Wspólnot i przyjmie nazwę Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. Obecna nazwa – Parlament Europejski – obowiązuje od 1962 r. Bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego zostały przeprowadzone po raz pierwszy w 1979 r.

3 Gdzie obraduje Parlament Europejski? Gdzie obraduje Parlament Europejski? Od 1992 r. Parlament ma trzy siedziby: w Strasburgu, Brukseli i Luksemburgu. Za oficjalną siedzibę przyjmuje się Strasburgu, gdzie odbywają się sesje plenarne i obrady grup politycznych, a także debata budżetowa. W Brukseli pracują komisje parlamentarne i znajdują się kluby poselskie. Natomiast w Luksemburgu mieści się Sekretariat Generalny

4 Jak każdy obywatel może się zwrócić z prośbą o pomoc do Parlamentu Europejskiego? Każdy obywatel Unii Europejskiego ma prawo złożyć petycje do Parlamentu Europejskiego, która dotyczy spraw mieszczących się w zakresie działalności Unii. Rozpatrywaniem petycji zajmuje się specjalna komisja, która decyduję czy zostało naruszone prawo europejskie. Jeżeli tak się stanie, informuje ona o swoim stanowisku. W przypadku braku reakcji petycja może zostać wniesiona do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

5 W jaki sposób przeprowadzane są wybory do Parlamentu Europejskiego i kto może wziąć w nich udział? Wybory do Parlament u Europejskiego są powszechne, wolne, tajne, bezpośrednie i proporcjonalne. Inne kwestie związane z głosowaniem pozostawiono w gestii rządów krajowych. Prawo do głosowania ma każdy pełnoletni obywatel Unii Europejskiej, czyli ten, kto posiada obywatelstwo jednego z krajów członkowskich wchodzących w jej skład albo też spełnia inne warunki, np. mieszka przez określony okres czasu na terenie danego kraju członkowskiego.

6 Co Parlament Europejski oferuje młodym ludziom? Co Parlament Europejski oferuje młodym ludziom? Parlament Europejski oferuje różnego rodzaju staże i wizyty naukowe. Kandydat ubiegający się o staż musi spełnić określone warunki, tj. być obywatelem UE, znać dwa języki urzędowe Unii oraz mieć ukończone 18 lat. Uczestnicy praktyk mają do wyboru kilka rodzajów staży: - opcja ogólna, - opcja dziennikarska, - staże dla tłumaczy pisemnych, - staże dla tłumaczy ustnych.

7 Dlaczego warto głosować? Co się stanie jeśli zagłosujemy? wypełniamy prawo Polaka, możemy wybrać swojego kandydata, możemy zadecydować o przyszłości swojej i innych, mamy szanse wygranej, Co się stanie jeśli nie zagłosujemy? tracimy prawo wyboru, nie możemy decydować o dalszej przyszłości naszego kraju, jesteśmy obojętni wobec Ojczyzny.

8 To od ciebie zależy jak będzie się żyło!!!! Wybory są bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Mamy prawo do wyboru więc trzeba korzystać i to zależy od ciebie jak będzie się żyło! Warto oddać swój cenny głos który może odmienić Polskę na dobre!

9 Polska leży w twoich rękach Więc ZAGŁOSUJ!!


Pobierz ppt "MŁODZI GŁOSUJĄ WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2009. Jak powstał Parlament Europejski ? Jak powstał Parlament Europejski ? Pierwszym krokiem do integracji europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google