Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo Unii Europejskiej prawo pierwotne - stanowione przez państwa członkowskie jako część prawa międzynarodowego prawo pierwotne - stanowione przez państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo Unii Europejskiej prawo pierwotne - stanowione przez państwa członkowskie jako część prawa międzynarodowego prawo pierwotne - stanowione przez państwa."— Zapis prezentacji:

1 Prawo Unii Europejskiej prawo pierwotne - stanowione przez państwa członkowskie jako część prawa międzynarodowego prawo pierwotne - stanowione przez państwa członkowskie jako część prawa międzynarodowego prawo wtórne - stanowione przez organy wspólnotowe. prawo wtórne - stanowione przez organy wspólnotowe.

2 Prawo pierwotne traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej Traktaty rzymskie z 1957 r. (weszły w życie w 1958 r.) Traktaty rzymskie z 1957 r. (weszły w życie w 1958 r.) Traktaty rzymskie Traktaty rzymskie –Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską –Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Traktat z Maastricht z 1992 r. (wszedł w życie w 1993 r. Jednolity Akt Europejski z 1986 r. (wszedł w życie w 1987 r.) Traktat z Maastricht z 1992 r. (wszedł w życie w 1993 r. Jednolity Akt Europejski z 1986 r. (wszedł w życie w 1987 r.) Traktat z Maastricht Jednolity Akt Europejski Traktat z Maastricht Jednolity Akt Europejski Traktat amsterdamski z 1997 r. (wszedł w życie w 1999 r.) Traktat amsterdamski z 1997 r. (wszedł w życie w 1999 r.) Traktat amsterdamski Traktat amsterdamski Traktat nicejski z 2001 r. (wszedł w życie w 2003 r.) Traktat nicejski z 2001 r. (wszedł w życie w 2003 r.) Traktat nicejski Traktat nicejski

3 Prawo wtórne Prawo wtórne jest tworzone przez organy Wspólnot na podstawie prawa pierwotnego. Składa się ono z ogromnej liczby aktów prawnych, z których każdy należy do jednej z pięciu kategorii: Prawo wtórne jest tworzone przez organy Wspólnot na podstawie prawa pierwotnego. Składa się ono z ogromnej liczby aktów prawnych, z których każdy należy do jednej z pięciu kategorii:

4 Prawo wtórne rozporządzenia - mają zasięg ogólny i nie mają sprecyzowanego adresata; nie można ich zmieniać ani uchylać się od ich stosowania rozporządzenia - mają zasięg ogólny i nie mają sprecyzowanego adresata; nie można ich zmieniać ani uchylać się od ich stosowania dyrektywy - są wiążące co do rezultatu - zobowiązują wszystkie państwa członkowskie do wydania odpowiednich aktów prawnych; pozostawiając jednak owym państwom wybór środków dyrektywy - są wiążące co do rezultatu - zobowiązują wszystkie państwa członkowskie do wydania odpowiednich aktów prawnych; pozostawiając jednak owym państwom wybór środków decyzje - mają charakter indywidualny, w całości są wiążące dla adresata; mogą być kierowane do instytucji, jak też osoby fizycznej decyzje - mają charakter indywidualny, w całości są wiążące dla adresata; mogą być kierowane do instytucji, jak też osoby fizycznej opinie - nie mają mocy wiążącej, zawierają określone oceny, często stosowane w postępowaniu między organami wspólnot; opinie - nie mają mocy wiążącej, zawierają określone oceny, często stosowane w postępowaniu między organami wspólnot; zalecenia zalecenia

5 Organy stanowiące prawa wtórnego Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje są wydawane przez Radę Unii Europejskiej, niekiedy przy współudziale Parlamentu Europejskiego Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje są wydawane przez Radę Unii Europejskiej, niekiedy przy współudziale Parlamentu EuropejskiegoRadę Unii EuropejskiejParlamentu EuropejskiegoRadę Unii EuropejskiejParlamentu Europejskiego Opinie i zalecenia może wydawać każdy Z organów unijnych..


Pobierz ppt "Prawo Unii Europejskiej prawo pierwotne - stanowione przez państwa członkowskie jako część prawa międzynarodowego prawo pierwotne - stanowione przez państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google