Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia polityczna integracji europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia polityczna integracji europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia polityczna integracji europejskiej
Tomasz Kolanowski Ekonomia polityczna integracji europejskiej Zmiany uprawnień ciał decyzyjnych UE a rola polityki spójności

2 Polityka spójności i jej instrumenty
1957 r. – Na mocy Traktatu Rzymskiego zostaje powołany Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Społeczny 1975 r. – Powstaje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1987 r. – Następuje scalenie instrumentów polityki regionalnej w Fundusze Strukturalne

3 Jednolity Akt Europejski (1987)
Formalizacja "spotkań na szczycie” w ciele Rady Europejskiej Poszerzenie zakresu kompetencji Parlamentu Europejskiego Zniesienie zasady jednomyślności w Radzie Ministrów (obecnie Radzie Unii Europejskiej)

4 Polityka regionalna Działanie Funduszy Strukturalnych obejmuje stymulowanie rozwoju wsi i obszarów zacofanych ekonomicznie, zapobieganiu regresji przemysłu, restrukturyzację obszarów przygranicznych, zwalczanie wysokiego i długotrwałego bezrobocia Wsparcie ma charakter subsydiarny do działalności lokalnych i samorządowych

5 Polityka regionalna (1988-1992)
Podział regionów ze względu na cel wsparcia: cel 1 - wspieranie rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów słabo rozwiniętych cel 2 - restrukturyzacja regionów, obszarów przygranicznych lub części regionów, które są dotknięte regresją przemysłu cel 3 - zwalczanie długotrwałego bezrobocia cel 4 - pomoc w zatrudnieniu ludziom młodym cel 5 - reformy Wspólnej Polityki Rolnej a) dostosowanie struktur produkcyjnych b) wspieranie obszarów rozwoju wiejskich

6 Traktat z Maastricht (1993)
Przekształcenie Komisji Wspólnot Europejskich w Komisję Europejską Powołanie Komitetu Regionów Utworzenie Funduszu Spójności

7 Polityka regionalna (1994-1999)
Zmiana programowania wsparcia - scalenie w jedność celów 3 i 4 z poprzedniego okresu, nowe cele 4 i 6: cel 3 - zwalczanie długookresowego bezrobocia oraz ułatwianie młodzieży dostępu do rynku pracy cel 4 - przystosowanie siły roboczej do zmian w systemie produkcji cel 6 - wspieranie regionów z bardzo niską gęstością zaludnienia (wynik negocjacji akcesyjnych z Finlandią i Szwecją)

8 Szczyt Berliński (1999) Krytyka redystrybucji środków
Scalenie celów działalności Decentralizacja i uproszczenie procesów przyznawania środków Poprawa kontroli przepływów finansowych i monitorowania wykorzystania środków

9 Polityka regionalna cd.
2000 – 2006 cel 1 – wsparcie regionów zapóźnionych w rozwoju cel 2 – odbudowa terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki cel 3 – modernizacja rynku pracy 2007 – 2013 cel 1 – konwergencja cel 2 – konkurencyjność regionalna i zatrudnienie cel 3 – europejska współpraca terytorialna

10 Instytucjonalny wpływ polityki spójności
Decentralizacja procesów decyzyjnych Skupienie na efektach działalności na lokalnym poziomie Równoległy rozwój ideologii liberalnej i socjalnej

11 Źródła Borrás, S. and H. Johansen (2001), “Cohesion Policy in the Political Economy of the EU” Cooperation and Conflict: Nordic Journal of International Studies, no.1, 2001, pp ocgener/panorama/pdf/mag26/mag26_en.pdf

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ekonomia polityczna integracji europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google