Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt Polski paradoks

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt Polski paradoks"— Zapis prezentacji:

1 Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt Polski paradoks
Janusz Czapiński UW i WSFiZ w Warszawie Zakopane, 18 maja 2007 Dane dla lat pochodzą z badań J. Czapińskiego Polski Generalny Sondaż Jakości Życia; dane dla lat pochodzą z Diagnozy Społecznej — wieloletniego projektu badań prowadzonych przez Radę Monitoringu Społecznego przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

2 Coraz bardziej szczęśliwy, wykształcony, zdrowy i zamożny Polak w nieobywatelskim społeczeństwie
Odsetek gospodarstw domowych, w których stałe dochody wystarczają na zaspokojenie bieżących potrzeb, odsetek studentów w grupie wiekowej lata oraz procent osób niepalących, ufających innym i zadowolonych ze swojego życia i ze stanu swojego zdrowia

3 * Dla 2007 na podstawie Diagnozy Społecznej
Dochód ekwiwalentny (wielkość nominalna) i współczynnik Giniego wg GUS w Polsce w latach

4 Ryzyko wykluczenia z rynku dóbr i usług w zakresie czterech podobszarów w latach 2001-2005

5 Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych ze stanu własnego zdrowia i z opieki zdrowotnej w różnych grupach wiekowych w 2007 r.

6 Źródło danych: dla wszystkich krajów, włącznie z Polską ESS — European Social Survey 2002, dla Polski DS – Diagnoza społeczna z r. Odsetek osób ufających innym ludziom

7 Źródło danych: dla wszystkich krajów, włącznie z Polską ESS — European Social Survey 2002, dla Polski DS – Diagnoza społeczna z r. Przeciętna liczba organizacji, do których należą respondenci

8 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 kapitał społeczny 10000,00 15000,00 20000,00 25000,00 30000,00 35000,00 40000,00 PKB na mieszkańca Austria Belgia Niemcy Dania Hiszpania Finlandia Francja W.Brytania Grecja Węgry Irlandia Włochy Holandia Norwegia Polska Portugalia Szwecja Słowenia R2=0,81 Żródło danych: European Social Survey i Rocznik Statystyczny GUS, 2004, oprac. własne (wskaźnik kapitału społecznego stanowiła suma standaryzowanych wartości zaufania interpersonalnego, przynależności doi organizacji i tolerancji dla mniejszości homoseksualnej) Kapitał społeczny a PKB na mieszkańca wg parytetu siły nabywczej w przekroju międzynarodowym

9 Analizy regresji wielokrotnych w przekroju 236 powiatów
Predyktory KAPITAŁ LUDZKI: objawy somatyczne, wykształcenie, poważna choroba, niezadowolenie ze stanu zdrowia POMOSTOWY KAPITAŁ SPOŁECZNY: zaufanie, prace społeczne, podpisanie petycji, zabranie głosu na zebraniu, liczba organizacji INKLUZYWNY KAPITAŁ SPOLECZNY: zadowolenie ze związku intymnego, zadowolenie z przyjaciół WIEK

10 DOCHÓD NA OSOBĘ W MINIONYM ROKU

11 DOCHÓD OSOBISTY

12 DOCHÓD NA OSOBĘ W MINIONYM ROKU

13 DOCHÓD OSOBISTY

14 R2= 0,11 P < 0,000

15 Po wyłączeniu wykształcenia i zdrowia R2 = 0,03 (ni)

16 R2= 0,329 P < 0,000

17 Po wyłączeniu kapitału społecznego, wieku i zdrowia R2 = 0,251 (p<0,000)

18 Koszalin Sopot Legnica Warszawa R2= 0,329 P < 0,000


Pobierz ppt "Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt Polski paradoks"

Podobne prezentacje


Reklamy Google