Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
w aspekcie społecznym, medycznym i ekonomicznym

2 Trochę statystki: Śmiertelność z powodu urazów, czas trawania leczenia i jego ostateczny wynik zależą od wielu czynników: od czas, jaki upłynął od udzielenia pierwszej pomocy, od jakości pomocy na miejscu wypadku i podczas transportu od jakości leczenia szpitalnego Urazy są najczęstszą przyczyną zgonów u dzieci powyżej 1 roku życia. Umieralność wypadkowa dzieci i młodzieży: w Polsce około 12/100 wypadków w UE 3,5 Wypadki powodują około 50% zgonów osób w wieku 1-19 lat.

3 Jakich urazów doznajemy?
urazy wielomiejscowe urazy czaszkowo – mózgowe urazy kręgosłupa (szyjnego i w pozostałych odcinkach) urazy w obrębie klatki piersiowej (oraz narządów klatki piersiowej) urazy narządów jamy brzusznej, okolicy krocza, itp. urazy kończyn

4 Urazy czaszkowo - mózgowe
około 15% hospitalizacji pourazowej około 40% zgonów szpitalnych z powodu wszystkich wypadków komunikacyjnych obejmują cały szereg urazów czaszki ( złamania – zamknięte i otwarte), urazy wewnątrzczaszkowe ( wstrząśnienie mózgu, krwiaki) Często powikłane: pourazowe wodogłowie, przetoki płynowe i inne powikłania naczyniowe mózgu pourazowe zapalenie kości, opon mózgowo rdzeniowych, mózgu, ropnie mózgu pourazowa padaczka pourazowe uszkodzenie nerwów czaszkowych

5 Urazy kręgosłupa stanowią istotny problem leczniczy z racji roli kręgosłupa w organizmie oraz częstego uszkodzenia struktur nerwowych wypadki drogowe stanowią od 33 do 75% urazów kręgosłupa bardzo istotne jest wczesne rozpoznanie urazu kręgosłupa często z porażeniami obrażenia zewnętrzne i dane o przebiegu wypadku w bardzo wielu przypadkach objawy ubytku neurologicznego są nieodwracalne i decydują o trwałym kalectwie

6 Urazy klatki piersiowej
dominują urazy tępe występują najczęściej łącznie z urazami głowy i jamy brzusznej często mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia

7 Urazy kończyn 25-50 % urazów w wyniku wypadków komunikacyjnych
podstawową zasadą leczenia większości urazów układu kostno- stawowego u dzieci jest postępowanie zachowawcze najpoważniejszym odległym powikłaniem są zaburzenia wzrostu kości rehabilitacja ruchowa w wielu przypadkach nie jest u dzieci konieczna

8 Urazy wielomiejscowe stanowią trudne zagadnienie
leczenie zależy od szybkości decyzji oraz właściwego zaplanowania i kolejności zabiegów leczniczych najczęściej popełnianym błędem jest określenie miejsca zranienia, a nie znaczenia funkcji zranionego narządu

9 Dziecko a uraz uraz jest największym zagrożeniem dla życia dziecka.
opieka medyczna nad dzieckiem po urazie obejmuje zarówno leczenie przyczynowe, jak i fazę rehabilitacji oraz reintegracji dziecka ze środowiskiem. kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne obejmuje proces medyczny, psychologiczny, społeczny, a u dzieci, dodatkowo pedagogiczny i ukierunkowanie zawodowe. opieka powinna również zostać objęta rodzina/rodzice dziecka.

10 Aspekt ekonomiczny Koszt urazu to:
koszty związane bezpośrednio z leczeniem (Pogotowie, Szpital) koszty rehabilitacji (rehabilitacja choroby podstawowej, następstw, zaprotezowania) koszty odszkodowawcze i rentowe koszty związane z brakiem zdolności do pacy koszty społeczne

11 Reasumując Kompleksowe leczenie jednego pacjenta kosztuje kilkadziesiąt-kilkaset tysięcy złotych Urazy i niepełnosprawność powodowane wypadkami pochłaniają rocznie od 1 do 3% budżetu rocznie

12 Aspekt społeczny dopełnienie oceny urazów i ich skutków stanowi analiza ciężkości i częstości inwalidztwa wśród dzieci, które przeżyły wypadek około 15% przypadków jest określanych jako inwalidztwo: 8-10% umiarkowane 5% ciężkie częstość około 25 na osób około 60-75% osób doznających urazów w wyniku wypadków komunikacyjnych otrzymuje jednorazowe odszkodowania – tzn. doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu.

13 Skutki wypadków skutki w materiale ludzkim – zgony, urazy fizyczne oraz psychiczne, osoby niepełnosprawne, rodziny ofiar wypadków skutki społeczne – zmiany w trybie życia osób poszkodowanych oraz ich otoczenia, osoby niepełnosprawne/ inwalidztwo/ opieka społeczna skutki ekonomiczne – koszty leczenia i rehabilitacji, odszkodowania, renty, brak możliwości zarobkowania, pomoc finansowa


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google