Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BARIERY - PARADOKSY Rynek pracy w ochronie zdrowia MAŁGORZATA TOBIŚ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BARIERY - PARADOKSY Rynek pracy w ochronie zdrowia MAŁGORZATA TOBIŚ"— Zapis prezentacji:

1 BARIERY - PARADOKSY Rynek pracy w ochronie zdrowia MAŁGORZATA TOBIŚ
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKSPLOATACJI WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

2 BARIERY - PARADOKSY Układ prezentacji BEZROBOCIE – CO TO TAKIEGO
STATYSTYKA – POLSKA STATYSTYKA – DOLNY ŚLĄSK STATYSTYKA – OCHRONA ZDROWIA CO STANOWI BARIERĘ A CO PARADOKS ZŁAMAĆ BARIERĘ CZY PRZESKOCZYĆ JAK OSWOIĆ PARADOKS CO ZA ROGIEM, CO NA HORYZONCIE

3 BARIERY - PARADOKSY BEZROBOCIE – CO TO TAKIEGO
…brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia… PRZYCZYNY OBIEKTYWNE: Koniunktura Automatyzacja Demografia Organizacja „makrorynku” pracy (prawo) PRZYCZYNY SUBIEKTYWNE: Wadliwa organizacja indywidualnych rynków pracy Brak kwalifikacji Trudności migracyjne (mieszkania) Zbyt niskie stawki wynagrodzenia

4 BARIERY - PARADOKSY BEZROBOCIE – CO TO TAKIEGO
…brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia… Zawód nadwyżkowy - zapotrzebowanie na rynku pracy mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawód deficytowy - zapotrzebowanie na rynku pracy wyższe niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie Zawód równowagi – stan zgodności pomiędzy poszukiwaniem a oferowaniem Zgodność elementów: umiejętności, kompetencji, wyceny

5 BARIERY - PARADOKSY ZAWODY MEDYCZNE BEZROBOCIE – CO TO TAKIEGO
…brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia… ZAWODY MEDYCZNE WYKSZTAŁCENIE WYKONYWANA PRACA

6 BARIERY - PARADOKSY SEGREGACJA ZAWODOWA - zawody postrzegane jako kobiece (handel, edukacja, ochrona zdrowia, administracja, usługi; część profesji to przedłużenie prac domowych… niższe płace, mniej zaawansowane technologie, niższy prestiż społeczny. zawody „kobiece”( zdolności manualne, praca z ludźmi, obsługa, usługi proste). większość z tych zawodów nie jest związana z kierowaniem zespołem ludzi, brak w nich perspektyw awansu.

7 BARIERY - PARADOKSY „Kobieta może być kierownikiem, choć lepiej, gdyby została pielęgniarką”. (M. Kozerawska – Raport o sytuacji kobiet na rynku pracy 2006)

8 BARIERY - PARADOKSY STATYSTYKA – POLSKA

9 STATYSTYKA – DOLNY ŚLĄSK
BARIERY - PARADOKSY STATYSTYKA – DOLNY ŚLĄSK

10 STATYSTYKA – DOLNY ŚLĄSK ochrona zdrowia i pomoc społeczna
BARIERY - PARADOKSY STATYSTYKA – DOLNY ŚLĄSK ochrona zdrowia i pomoc społeczna

11 BARIERY - PARADOKSY Bezrobocie w zawodach lekarza i lekarza dentysty notowane poniżej 0,5% należy traktować jako nieistotne, natomiast bezrobocie notowane wśród pielęgniarek i położnych jest znaczne i rejestrowane od kilku lat na tym samym poziomie tj. ok.2%.

12 BARIERY - PARADOKSY Zawód „pielęgniarka” zajmował w grudniu 2006 roku 48-miejsce na liście rankingowej zawodów pod względem największej liczby zarejestrowanych bezrobotnych (dwup)

13 BARIERY - PARADOKSY Liczba bezrobotnych pielęgniarek dotyczy osób, które odstąpiły od wykonywania zawodu. W rejestr bezrobotnych wpisany jest zawód wyuczony. W ten sposób rejestrowane bezrobocie pielęgniarek wykazuje osoby, które wiele lat temu odstąpiły od wykonywania zawodu lub nie były czynne zawodowo.

14 zawód 2006 2005 Opiekunka domowa 313 368 N Sanitariusz 280 350
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w woj. dolnośląskim (ochrona zdrowia) zawód 2006 2005 Opiekunka domowa 313 368 N Sanitariusz 280 350 Opiekunka dziecięca 190 289 D Salowa 1007 1185 Pielęgniarka 662 881 paradoks LICZBA OFERT W KATEGORII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 4 555 4 201

15 BARIERY - PARADOKSY BARIERY PRACODAWCY - koszty pracy
- brak równowagi podmiotów BARIERY PRACOWNIKA KOBIETY - faktyczne podwójne zatrudnienie

16 BARIERY - PARADOKSY PARADOKS Są bezrobotni Jest praca
I nic z tego nie wynika

17 BARIERY - PARADOKSY PARADOKS PRACOWNIKA: „ szukają, ale nie mnie…”
(wiedza i umiejętności, mobilność, płaca) PARADOKS PRACODAWCY: „ zatrudniłem i co z tego mam” (wykorzystanie czasu pracy)

18 BARIERY - PARADOKSY ZŁAMAĆ BARIERĘ CZY PRZESKOCZYĆ Problemy:
- środowisko pracy niskie wynagrodzenia poziomy kształcenia - utrudnienia w zdobyciu specjalizacji - koszty własne ustawicznego kształcenia

19 BARIERY - PARADOKSY ZŁAMAĆ BARIERĘ CZY PRZESKOCZYĆ Migracje:
3 x 4 = 12 skok grupowy 1 / 2 / 3 / 4 / 5 vs skok weekendowy 3 / 9 skok urlopowy Jaki związek z bezrobociem ?

20 BARIERY - PARADOKSY ZŁAMAĆ BARIERĘ CZY PRZESKOCZYĆ Rozwiązania:
Kobiety, które długo nie mogły znaleźć pracy, są sanitariuszkami w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach Projekt: Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej

21 BARIERY - PARADOKSY JAK OSWOIĆ PARADOKS (w trzech odsłonach)
I. W urzędzie pracy w Działdowie (Warmińsko-Mazurskie) zarejestrowanych jest o 10 pielęgniarek. W samym Działdowie i okolicy nie ma dla nich pracy.

22 BARIERY - PARADOKSY JAK OSWOIĆ PARADOKS
II. Szpital w Gdańsku od ręki mógłby zatrudnić ok. 30 osób. Jest zainteresowany nawet tymi pielęgniarkami, które straciły prawo wykonywania zawodu (zapewnia szkolenia).

23 BARIERY - PARADOKSY JAK OSWOIĆ PARADOKS
III. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych proponuje, by w ramach walki z bezrobociem rząd przyznał pielęgniarkom, które chcą migrować, specjalny dodatek mieszkaniowy (chodzi o zł miesięcznie).

24 CO ZA ROGIEM, CO NA HORYZONCIE
BARIERY - PARADOKSY CO ZA ROGIEM, CO NA HORYZONCIE Ucieczka kadry Deficyt opieki zasilanie zewnętrzne zamykanie jednostek zwolnienia grupowe restrukturyzacja

25 BARIERY - PARADOKSY CO ZA ROGIEM, CO NA HORYZONCIE Racjonalne reformy
Restrukturyzacja rynku Równowaga opieki Migracja jako jedna z równych a nie jedyna droga rozwoju zawodów medycznych

26 BARIERY - PARADOKSY Personel posiadający prawo wykonywania zawodu. Rok
lekarze Lekarze dentyści Pielęgniarki Położne 2003 32 655 32 276 2004 33 957 32 504 2005 34 379 32 832 Personel zatrudniony w zakładach opieki zdrowotnej Rok lekarze Lekarze dentyści Pielęgniarki Położne 2003 87 617 10 737 21 129 2004 85 623 13 827 21 678 2005 76 046 14 182 20 668 Dane wg Biuletynu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

27 BARIERY - PARADOKSY Liczba wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych lekarzy w okresie od r. do r. Zakres danych Wg stanu z dnia r. Wg stanu z dnia r. Liczba lekarzy aktywnych zawodowo w kraju Liczba wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych 3 579 5 114 % liczby zaświadczeń w stosunku do liczby lekarzy 3% 4,32% Źródło danych: Naczelna Izba Lekarska

28 BARIERY - PARADOKSY Największy procent wydawanych zaświadczeń
dotyczy lekarzy ze specjalizacją w zakresie: - Anestezjologia i intensywna terapia 15,69% - Chirurgia plastyczna 14,7 9% - Chirurgia klatki piersiowej 12,84% - Medycyna ratunkowa 11,14%

29 BARIERY - PARADOKSY Liczba wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych pielęgniarkom i położnym. Zakres danych od do od r. do Liczba pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu Liczba wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych 3 204 5 912 % liczby zaświadczeń w stosunku do liczby pielęgniarek i położnych 1,1 % 1,9 % Źródło danych: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

30 BARIERY - PARADOKSY najniższe wskaźniki zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek na 1000 mieszkańców w stosunku do innych krajów UE zidentyfikowane braki kadrowe w zakładach opieki zdrowotnej wynoszą: dla lekarzy ok. 4 tys. oraz dla pielęgniarek i położnych ok. 3 tys. etatów blisko 5 tys. pielęgniarek i położnych zarejestrowanych jako bezrobotne nie podejmuje pracy w swoim zawodzie, pomimo wolnych etatów

31 BARIERY - PARADOKSY - wśród aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych ok. 60 % jest w grupie wieku powyżej 40 lat. - obserwuje się odchodzenie od zawodu pielęgniarek bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu, - duża liczba absolwentów wydziału lekarskiego podejmuje pracę w firmach farmaceutycznych lub innych jednostkach poza zakładami opieki zdrowotnej, - według liczby wydawanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych pracę za granicami kraju mogło podjąć ok lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek

32

33

34 Małgorzata Tobiś dziękuje Państwu za uwagę
BARIERY - PARADOKSY Małgorzata Tobiś dziękuje Państwu za uwagę W prezentacji wykorzystano materiały: 1. MONITOROWANIE MIGRACJI POLSKICH LEKARZY, PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ” /Raport z realizacji programu w 2006r./ 2. Publikacje DWUP w Wałbrzychu. 3. Artykuł M. Goślińskiej – Katowicki szpital leczy bezrobocie.


Pobierz ppt "BARIERY - PARADOKSY Rynek pracy w ochronie zdrowia MAŁGORZATA TOBIŚ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google