Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja pracy biurowej i techniki korespondencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja pracy biurowej i techniki korespondencji"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja pracy biurowej i techniki korespondencji
Zajęcia 2 Struktury organizacyjne urzędów administracji publicznej – prawne determinanty organizacji pracy urzędów

2 Ujęcie podmiotowe administracji publicznej odpowiada na pytanie, kto działa?
W ramach administracji publicznej działają różne podmioty, organy i instytucje.

3 Kompetencje zawsze przypisane są do organu administracji publicznej.
Zasadniczą jednostką składową administracji w sensie podmiotowym jest organ administracji publicznej. Kompetencje zawsze przypisane są do organu administracji publicznej. Z organem administracji publicznej mamy do czynienia dopiero od momentu jego powołania na stanowisko organu. 3

4 DEFINICJE ORGANU - PRZYKŁADY
Wg. J. Starościaka organ administracyjny jako wyodrębniona jednostka organizacji państwowej, posiadająca ustalony prawem zakres działania (które może być zaliczone na rzecz państwa w zakresie organizowania stosunków społecznych) oraz podejmująca to działanie za pośrednictwem określonych prawem osób i w swoistych dla niej formach prawnych.

5 W. Dawidowicz (1970) konstruuje pojęcie organu z innego punktu widzenia, według niego „organ administracji państwowej jest to organ państwowy wyposażony w prawnie określoną możliwość jednostronnego i wiążącego wyznaczania zachowania się określonych podmiotów".

6 Wg. J. Bocia Organ to człowiek (organ jednoosobowy) lub grupa ludzi (organ kolegialny) – znajdujący się w strukturze organizacyjnej państwa – powołany w celu realizacji norm prawa administracyjnego, w sposób i ze skutkami właściwymi temu prawu – działający w granicach przyznanych mu przez prawo kompetencji J. Boć, red. Administracja publiczna, 2004, s. 156 6

7 POJĘCIE ORGANU C.D. ORGAN W ZNACZENIU PRAWA USTROJOWEGO I PROCESOWEGO!!! ORGAN W ROZUMIENIU KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO!!! ORGAN W ROZUMIENIU USTAW „SAMORZĄDOWYCH”.

8 ZADANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Administracja publiczna wykonuje zadania: w ramach administracji publicznej przez administrację rządową (scentralizowana, hierarchiczna) na zasadach zdecentralizowanych przez inne związki publicznoprawne (wspólnoty terytorialne, samorządy zawodowe) różne ciała administracyjne o samodzielnym statusie (SKO, RIO) 8

9 Rozmaite podmioty prawa publicznego mające charakter majątkowy (zakłady administracyjne, fundusze samoistne lub niesamoistne) - W formie zadań zleconych różnym podmiotom spoza sektora finansów publicznych 9

10 Na pojęcie pracownika samorządowego składają się dwa elementy:
MIEJSCE I ROLA PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO W WYKONYWANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH Na pojęcie pracownika samorządowego składają się dwa elementy: - miejsce zatrudnienia w określonej strukturze samorządowej - podstawa nawiązania stosunku pracy

11 MIEJSCE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
MIEJSCE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. - urząd marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne - starostwo powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne - urząd gminy, jednostki pomocnicze gminy (nieposiadające osobowości prawnej) oraz gminne jednostki i zakłady budżetowe - biura związków JST i zakładów budżetowych przez nie utworzonych - biura jednostek administracyjnych.

12 Przykładowe obowiązki pracownika samorządowego
12

13

14

15


Pobierz ppt "Organizacja pracy biurowej i techniki korespondencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google