Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sektor finansów publicznych i jego jednostki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sektor finansów publicznych i jego jednostki"— Zapis prezentacji:

1 Sektor finansów publicznych i jego jednostki
Pojęcie i cechy sektora finansów publicznych Specjalny reżim finansowy Jednostki sektora finansów publicznych Organy władzy publicznej Skarb państwa

2 Sektor finansów publicznych
Tworzą jednostki wskazane w ustawie o finansach publicznych Przynależność do tego sektora oznacza poddanie jego jednostek specjalnemu reżimowi finansowemu Reżim ten tez określa ustawa o finansach publicznych

3 Reżim finansów publicznych odnosi się do;
Zasad gromadzenia i wydatkowania publicznych środków pieniężnych Ich planowania Zarządzania nimi i kontroli Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

4 Zakres sektora finansów publicznych
Nie pokrywa się z zakresem sektora publicznego Nie obejmuje bowiem państwowych osób prawnych działających jako; Przedsiębiorstwa państwowe Banki Spółki handlowe Do sektora finansów publicznych należy natomiast Skarb Państwa

5 Listę jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych określa Ustawa…..
Organy władzy publicznej Jednostki budżetowe , zakłady i gospodarstwa pomocnicze jb. Fundusze celowe Państwowe szkoły wyższe Instytucje kultury Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ZUS, KRUS, PAN Kasy chorych

6 Organy władzy publicznej
Pojęcie Konstytucji RP (art7) Wyróżniając (art.10); władzę ustawodawczą (Sejm i Senat) władzę wykonawczą (Prezydent RP i Rada Ministrów ) władzę sądowniczą (sądy i trybunały)

7 Do organów tych zalicza się ponadto ;
Organy władzy wykonawczej takie jak; ministrowie, kierownicy urzędów centralnych , wojewodowie Organy władzy konstytucyjnej (NIK, rzecznik praw obywatelskich, KRRiT) A także bezpośrednio wymienione w Konstytucji RP- Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, Krajowe Biuro Wyborcze , IPN, PIP itp..

8 Konstytucja RP do organów władzy publicznej zalicza także;
Samorząd terytorialny (art.163) Jednostkami sektora finansów publicznych są zatem wszystkie jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty, województwa samorządowe i ich organy (rady i zarządy) Do organów tych Ustawa… włącza także- spółki prawa handlowego- utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub z ich przeważającym udziałem kapitałowym – mogą one działać w sferze użyteczności publicznej lub też poza nią lecz w ściśle określonych ramach

9 Skarb Państwa Państwowa osoba prawna – kc
Bardzo niejednoznaczne określenie Odpowiednik państwa Zarządca skarbu publicznego Tradycyjny fiskus Osoba prawna działająca w imieniu państwa

10 Skarb państwa Realizuje zadania państwa lecz w obrocie prawnym występuje w roli prywatnoprawnej – właściciela ,który włada , korzysta i rozporządza majątkiem państwowym Może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą poprzez jednostki organizacyjne , które nie mają odrębnej osobowości prawnej ( jednostki i zakłady budżetowe ) oraz w formie jednosoobowych spółek skarbu państwa lub spółek z jego udziałem Może realizować funkcje gospodarcze poprzez udziały kapitałowe w funduszach powierniczych i w fundacjach.


Pobierz ppt "Sektor finansów publicznych i jego jednostki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google