Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZBYSZKO PRZYBYLSKI SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SPÓŁKA Z O.O.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZBYSZKO PRZYBYLSKI SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SPÓŁKA Z O.O."— Zapis prezentacji:

1 ZBYSZKO PRZYBYLSKI SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SPÓŁKA Z O.O.
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW LECZNICZYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWAMI

2 ART.4. PODMIOT LECZNICZY PRZEDSIĘBIORCY
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWE INSTYTUTY BADAWCZE FUNDACJE I STOWARZYSZENIA KOŚCIOŁY, KOŚCIELNE OSOBY PRAWNE, ZWIĄZKI WYZNANIOWE w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą Pleszew październik 2011

3 ART.4. UST.1. PKT.1. PODMIOTAMI LECZNICZYMI SĄ PRZEDSIĘBIORCY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 2 LIPCA 2004R. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WE WSZYSTKICH FORMACH PRZEWIDZIANYCH DLA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pleszew październik 2011

4 ART.5. UST.1. LEKARZE I PIELĘGNIARKI MOGĄ WYKONYWAĆ SWÓJ ZAWÓD W RAMACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE ORAZ W PRZEPISACH ODRĘBNYCH, PO WPISANIU DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Pleszew październik 2011

5 ART. 5.UST.2. FORMY DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
JEDNOOSOBOWA DZIAŁ. GOSPODARCZA: INDYWIDUALNA 2.WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA 3.WYŁĄCZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA PARTNERSKA GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA Pleszew październik 2011

6 ART. 17. UST.4. W CELU MONITOROWANIA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY, KIEROWNIK RAZ NA KWARTAŁ PRZEKAZUJE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY ORAZ WŁAŚCIWYM ORGANOM SAMORZĄDU ZAWODÓW MEDYCZNYCH INFORMACJE O LICZBIE OSÓB, KTÓRE WYKONUJĄ ZAWÓD MEDYCZNY NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ALBO JAKO PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ, Z KTÓRĄ PODMIOT LECZNICZY ZAWARŁ UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ Pleszew październik 2011

7 ART.81. 1.Z DNIEM PRZEKSZTAŁCENIA PRACOWNICY PRZEKSZTAŁCONEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ STAJA SIĘ Z MOCY PRAWA, PRACOWNIKAMI SPÓŁKI 2.STOSUNKI PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE POWOŁANIA W PRZEKSZTAŁCONYM SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ WYGASAJĄ Z DNIEM PRZEKSZTAŁCENIA Pleszew październik 2011

8 WYMAGANIA DLA KIEROWNIKA PODMIOTU LECZNICZEGO
NIEBĘDĄCYM PRZEDSIĘBIORCĄ BĘDĄCYM PRZEDSIĘBIORCĄ WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE WIEDZA I DOŚWIADCZENIE CO NAJMNIEJ PIĘCIOLETNI STAŻ NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH STUDIA PODYPLOMOWE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I TRZYLETNI STAŻ PRACY BRAK WYMAGAŃ Pleszew październik 2011

9 PODMIOT LECZNICZY BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ
NIEBĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ STOSUJE MINIMALNE NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK KIEROWNIK USTALA PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII: -KIERUJĄCYCH JEDNOSTKAMI -PRZEDSTAWICIELI ORGANÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK ORAZ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NIE STOSUJE MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA Pleszew październik 2011

10 CZAS PRACY PRACOWNIKÓW ETATOWYCH PODMIOTÓW LECZNICZYCH
MEDYCZNYCH TECHNICZNYCH OBSŁUGI I GOSPODARCZYCH 7 GODZIN 35 MINUT NA DOBĘ 37 GODZIN 55 MINUT NA TYDZIEŃ PIĘCIODNIOWY TYDZIEŃ PRACY OKRES ROZLICZENIOWY 3 MIESIĄCE 8 GODZIN NA DOBĘ 40 GODZIN NA TYDZIEŃ PIĘCIODNIOWY TYDZIEŃ PRACY OKRES ROZLICZENIOWY 3 MIESIĄCE Pleszew październik 2011

11 PRACOWNICY POSIADAJĄCY ZAWÓD MEDYCZNY I WYŻSZE WYKSZTAŁACENIE
MOGĄ BYĆ ZOBOWIĄZANI DO PEŁNIENIA DYŻURU MEDYCZNEGO CZAS PEŁNIENIA DYŻURU MEDYCZNEGO WLICZA SIĘ DO CZASU PRACY PO WYRAŻENIU ZGODY NA PIŚMIE MOGĄ BYĆ ZOBOWIĄZANI DO PRACY W WYMIARZE PRZEKRACZAJĄCYM 48 GODZIN NA TYDZIEŃ PRZYSŁUGUJE W KAŻDEJ DOBIE CO NAJMNIEJ 11 GODZIN NIEPRZERWANEGO ODPOCZYNKU PRZYSŁUGUJE W KAŻDYM TYGODNIU CO NAJMNIEJ 35 GODINNY NIEPRZERWANY ODPOCZYNEK MOGĄ BYĆ ZOBOWIĄZANI DO POZOSTAWANIA W GOTOWOŚCI Pleszew październik 2011


Pobierz ppt "ZBYSZKO PRZYBYLSKI SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SPÓŁKA Z O.O."

Podobne prezentacje


Reklamy Google