Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ EDUKACYJNĄ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ EDUKACYJNĄ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ EDUKACYJNĄ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

2 Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Alokacja dla Działania 5.2 wyniosła 29 mln EUR tj. 121,8 mln PLN

3 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Projekty edukacyjne złożone w ramach Działania 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych ProjektyLiczbaWartość całkowita Dofinansowanie z EFRR wybrane do realizacji 49207,5106,2 dla których podpisano umowy (stan na 02.11.2012) 48201,1102,3 zrealizowane (stan na 02.11.2012) 42181,296,0 w mln PLN

4 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Nazwa wskaźnika Jednostka miary Docelowa wartość wskaźnika WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół szt. 34 Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół szt. 22 Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych szt. 28 WSKAŹNIKI REZULTATU Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów osoby 17 299 Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów osoby 4 567 Kluczowe wskaźniki realizacji celów projektów edukacyjnych zrealizowanych w ramach Działania 5.2 RPOWŚ

5 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... PRZYKŁADOWE PROJEKTY

6 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Rozbudowa bazy edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój

7 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Beneficjent: Gmina Busko-Zdrój Wartość całkowita inwestycji: 11 022 326,08 PLN Dofinansowanie z EFRR: 6 172 502,60 PLN Okres rzeczowej realizacji inwestycji: lipiec 2008 – listopad 2010 Zakres inwestycji: - Budowa hali sportowej oraz boiska sportowego przy Samorządowym Gimnazjum w Zbludowicach; - Budowa Sali gimnastycznej w Kołaczkowicach; - Budowa Sali gimnastycznej w Dobrowodzie; o łącznej powierzchni 3 886 m 2

8 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Św.

9 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Beneficjent: Powiat Ostrowiecki Wartość całkowita inwestycji: 5 240 550,47 PLN Dofinansowanie z EFRR: 2 927 371,49 PLN Okres rzeczowej realizacji inwestycji: lipiec 2009 – sierpień 2010 Zakres inwestycji: - Kompleksowy remont budynku Warsztatów Szkolnych o powierzchni użytkowej 2 584 m 2 - Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń warsztatów do aktualnie prowadzonego profilu zajęć praktycznych - Zakup wyposażenia dydaktycznego i technodydaktycznego

10 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku

11 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Beneficjent: Powiat Kielecki Wartość całkowita inwestycji: 5 692 133,19 PLN Dofinansowanie z EFRR: 3 415 279,91 PLN Okres rzeczowej realizacji inwestycji: styczeń 2009 – kwiecień 2010 Zakres inwestycji: - Budowa hali sportowej o powierzchni użytkowej 1326 m 2. Na sali znajdują się: boisko do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę oraz trzy boiska do siatkówki - Zakup wyposażenia sali

12 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Utworzenie gminnego centrum sportowo-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie poprzez budowę Sali Gimnastycznej, kompleksu boisk i pomieszczeń dla Biblioteki Szkolnej

13 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Beneficjent: Gmina Waśniów Wartość całkowita inwestycji: 6 660 516,52 PLN Dofinansowanie z EFRR: 3 996 309,91 PLN Okres rzeczowej realizacji inwestycji: marzec 2009 – sierpień 2010 Zakres inwestycji: - Budowa Sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 1 557,10 m 2 z łącznikiem na pomieszczenia dla biblioteki szkolnej wraz z czytelnią o powierzchni użytkowej 491,32 m 2 - Kompleks boisk sportowych o łącznej powierzchni 4 682 m 2

14 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich

15 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Beneficjent: Gmina Pacanów Wartość całkowita inwestycji: 6 586 161,84 PLN Dofinansowanie z EFRR: 3 474 221,19 PLN Okres rzeczowej realizacji inwestycji: kwiecień 2009 – wrzesień 2010 Zakres inwestycji: -Budowa nowoczesnej hali sportowej z widownią na 99 osób o powierzchni użytkowej obiektu 1 533 m 2 wraz zagospodarowaniem terenu oraz zapleczem obejmującym swym zakresem m.in.: salę do gimnastyki korekcyjnej, siłownię/ salę rehabilitacyjną, salę do gier stołowych, szatnie -Budowa zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 450 m 2 z nawierzchnią syntetyczną

16 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej

17 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Beneficjent: Gmina Złota Wartość całkowita inwestycji: 4 728 198,49 PLN Dofinansowanie z EFRR: 2 364 099,24 PLN Okres rzeczowej realizacji inwestycji: sierpień 2009 – czerwiec 2010 Zakres inwestycji: - Budowa sali sportowej z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej oraz boiskiem do koszykówki z widownią na 200 miejsc – powierzchnia użytkowa 1 348,4 m 2 - Obiekt dodatkowo obejmuje m.in.: sale do prowadzenia zajęć fitness, siłownie, szatnie

18 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... NOWA SZKOŁA KONECKA – Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej i Społeczno-Edukacyjnej oraz doposażenie placówek w sprzęt dydaktyczny i społeczno-edukacyjny w Powiecie Koneckim

19 … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Beneficjent: Powiat Konecki Wartość całkowita inwestycji: 3 086 822,24 PLN Dofinansowanie z EFRR: 1 835 125,27 PLN Okres rzeczowej realizacji inwestycji: kwiecień 2009 – grudzień 2009 Zakres inwestycji: - Roboty budowlane oraz dostawy sprzętu w tym komputerów, sprzętu do nauki zawodu, urządzeń multimedialnych w siedmiu placówkach oświatowych na terenie powiatu

20 Chęciny Województwo Świętokrzyskie

21 Mariusz Olszewski Dziękuję za uwagę … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...


Pobierz ppt "INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ EDUKACYJNĄ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google