Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja w Polsce Planu działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie w obszarze edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja w Polsce Planu działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie w obszarze edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja w Polsce Planu działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie w obszarze edukacji Aleksander Waszkielewicz Warszawa, 21 czerwca 2011 r.

2 Działanie 2 Ujednolicony system edukacji, obejmujący edukację powszechną i specjalną, popierający edukację osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Segregacja / system powszechny oraz dyskryminacja na poziomie oświatowym: ukryta dyskryminacja w społeczeństwie, pieniądz „nie idzie” za uczniem niepełnosprawnym, nieprzygotowanie nauczycieli, brak systemu wsparcia szkół masowych, brak systemu przechodzenia do szkół masowych. Włączenie na poziomie wyższym. Brak kształcenia ustawicznego.

3 Działania 4 i 11 Indywidualne plany edukacji (monitorowanie wdrażania oraz udział rodziców). Indywidualne programy edukacyjne do roku 2010/2011 i 2011/2012: obowiązkowe w klasach specjalnych, fakultatywne w klasach integracyjnych, niedostępne w klasach otwartych, Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne od roku 2010/2011 i 2011/2012 dla wszystkich uczniów. Czy powstanie IPET niezgodny z możliwościami szkoły? Monitorowanie w okresach rocznych. Aktywny udział rodziców (zwłaszcza od 2011/2012).

4 Działanie 6 Zachęcanie do szkolenia dla nauczycieli.
Kształcenie wszystkich studentów pedagogiki od roku 2012/2013. Szkolenia: liczne kursy w ofercie szkoleniowej, przewaga kilkugodzinnych zajęć o charakterze świadomościowym. mało uczniów – nikłe zainteresowanie nauczycieli, krótkie zajęcia świadomościowe dla grona pedagogicznego po przyjęciu ucznia. Brak efektywnych zachęt.

5 Działanie 8 Włączenie do wychowania obywatelskiego programów odnoszących się do osób niepełnosprawnych jako tych, które mają takie same prawa jak inni obywatele. Nieobecność tego tematu w podstawie programowej. Lektury obowiązkowe: tylko „Katarynka”: stereotypowy obraz osoby bezradnej, nieszczęśliwej, skazanej na łaskę innych, nad którą można się tylko litować. Brak indywidualnych doświadczeń uczniów.

6 Wnioski Nierównoprawny dostęp, utrudniony dostęp do edukacji niesegregacyjnej, wiele barier. Niedostępne powszechne kształcenie ustawiczne. Niewystarczające mechanizmy: przechodzenie między poziomami edukacji, systemem segregacyjnym i otwartym. Tematyka osób niepełnosprawnych nieobecna w programach kształcenia.

7 Kontakt: Aleksander Waszkielewicz tel. (+48) Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kraków: tel , faks Warszawa: tel , faks Organizacja Pożytku Publicznego Twój 1% wykorzystamy na pożyteczne cele Nr konta


Pobierz ppt "Realizacja w Polsce Planu działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie w obszarze edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google