Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hubert Kaszyński IS UJ, Klinika Psychiatrii SU Anna Liberadzka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hubert Kaszyński IS UJ, Klinika Psychiatrii SU Anna Liberadzka"— Zapis prezentacji:

1 Promocja i profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego w grupach studenckich
Hubert Kaszyński IS UJ, Klinika Psychiatrii SU Anna Liberadzka Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

2 O ile założenia profilaktyki w odniesieniu do innych działów medycyny są proste, to w stosunku do problemu zdrowia i zaburzeń psychicznych są znacznie bardziej skomplikowane. W większości przypadków nie wiemy wszystkiego o przyczynach tych zaburzeń, ale możemy być pewni, że są one bardzo złożonej natury. Z tego powodu wszelkie programy zapobiegania są bardzo trudne...

3 Trudności w procesie zdrowienia i radzenia sobie z niepełnosprawnością:
gdy społeczeństwo w sposób jawny bądź ukryty odmawia osobom chorującym psychicznie prawa do godnego życia w lokalnej wspólnocie W opiniach Polaków z 2008 r. chorujący psychicznie traktowani są gorzej niż inni, gdy chodzi o prawo do: Pracy, zatrudnienia (80%) Poszanowania godności osobistej (68%) Wykształcenia, edukacji (65%)

4

5

6 W działaniach profilaktycznych przyjmujemy założenie skuteczności bezpośredniego kontaktu z osobami chorującymi psychicznie Spotkania edukacyjne

7 Spotkania edukacyjne jako metoda profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego:
„wiedza z pierwszej ręki” jako paradygmat współczesnej polityki społecznej i zdrowotnej; „pacjent jako nauczyciel” – doświadczenia kliniczne dydaktyków; „ustrukturowany dialog” jako kierunek współczesnych badań nad redukcją piętna.

8 Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością (projekt)
Uwzględnianie problematyki niepełnosprawności w kształceniu na poziomie wyższym; uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, w charakterze konsultantów osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością

9 Stosunek do osób chorujących psychicznie:
1996 2008 Życzliwy 73% 65% Obojętny 18% 26% Niechętny 5% Trudno powiedzieć 4%

10 2008 Stosunek do osób chorujących psychicznie: 1996 Brak kontaktu Życzliwy 73% 65% 54% Obojętny 18% 26% 33% Niechętny 5% 6% Trudno powiedzieć 4% 7%

11 2008 Stosunek do osób chorujących psychicznie: 1996 Brak kontaktu Pośredni kontakt Życzliwy 73% 65% 54% 56% Obojętny 18% 26% 33% 37% Niechętny 5% 6% 4% Trudno powiedzieć 7% 3%

12 2008 Stosunek do osób chorujących psychicznie: 1996 Brak kontaktu Pośredni kontakt Osobisty kontakt Życzliwy 73% 65% 54% 56% 72% Obojętny 18% 26% 33% 37% 21% Niechętny 5% 6% 4% Trudno powiedzieć 7% 3% 2%

13 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
ul. Czarnowiejska 13/8 Kraków tel. (12) 13

14 W spotkaniach edukacyjnych w roku akademickim 2008/2009 wzięło udział 213 studentów I roku Wydziału Lekarskiego CMUJ... 14

15 51,1%

16 Po spotkaniach edukacyjnych u 79% respondentów nastąpiła pozytywna zmiana wyobrażenia o osobach chorujących psychicznie. 16

17 Najczęściej pojawiały się wypowiedzi dotyczące „normalnego” funkcjonowania chorujących, samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności (22,6%). Kolejno wyróżnić można wypowiedzi dotyczące możliwości dzielenia się swoim doświadczeniem przez osoby chorujące oraz zaskoczenie, że są one świadome swojej choroby (16,7%).

18 W spotkaniach edukacyjnych wzięło udział 148 studentów UJ Instytutu Socjologii (specjalność pracy socjalnej) oraz Instytutu Pedagogiki (specjalność resocjalizacja)... Najbardziej drogocenna była wypowiedź dotycząca własnych doświadczeń życiowych, problemów. 18

19 Czy uważasz, że przeprowadzone szkolenie pozwoliło Ci lepiej zrozumieć osobę chorującą psychicznie?
19

20 Pozytywna zmiana wyobrażenia:
Zmienił się mój wizerunek osoby psychicznej. Zrozumiałem, że obraz (stereotyp) powszechny takiej osoby jest mylny. Nie należy generalizować tych osób, ale należy ich traktować jak normalnych ludzi, współczuć im, nie odwracać się od nich, nie unikać, spróbować zrozumieć i pomóc. Osoby chorujące mogą wykonywać każdy rodzaj pracy, takiej odpowiedzi udzieliło aż 57% (!) 20

21 Przez edukację do akceptacji
*** Porozmawiajmy o chorobie psychicznej


Pobierz ppt "Hubert Kaszyński IS UJ, Klinika Psychiatrii SU Anna Liberadzka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google