Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa konsumenta Czyli z czym to się je..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa konsumenta Czyli z czym to się je.."— Zapis prezentacji:

1 Prawa konsumenta Czyli z czym to się je.

2 Najpierw trochę definicji…
Kto to jest konsument? W skrócie jest to osoba nabywająca od przedsiębiorcy towar, lub usługę. W polskim prawie pojęcie konsumenta zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym jako "osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3 W momencie kupna danego towaru, lub skorzystania z usługi dochodzi do zawarcia umowy między kupującym i sprzedającym. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, w której nie jesteśmy zadowoleni z dokonanego zakupu. Towar może być uszkodzony lub np. nie odpowiadać naszym oczekiwaniom. Możemy wtedy ubiegać się o własne prawa.

4 A jakie obowiązki ma sprzedawca?
podanie ceny towaru udzielenie konsumentowi jasnych, zrozumiałych informacji na żądanie kupującego sprzedawca ma obowiązek wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy

5 Towar jest niezgodny z umową, jeśli:
nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, np. zakup płytek mrozoodpornych, które okazują się nieodporne na mróz, nie posiada właściwości, jakie powinny cechować towar tego rodzaju oraz o jakich zapewniał sprzedawca lub producent (podczas indywidualnego uzgadniania właściwości towaru lub w składanych publicznie oświadczeniach - w reklamie lub oznakowaniu towaru), np. zakupiony proszek nie usuwa uporczywych plam, mimo że w reklamie zostały podane takie zapewnienia, został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, jeśli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

6 A co z gwarancją?

7 Gwarancja - podobnie jak niezgodność towaru z umową - umożliwia konsumentowi dochodzenie roszczeń w przypadku, gdy nabyta rzecz okazała się wadliwa. Jest ona jednak dobrowolna - przedsiębiorca może udzielić gwarancji, ale nie musi. Podstawę stanowi oświadczenie sprzedawcy bądź producenta zamieszczone we wręczanym w chwili sprzedaży towaru dokumencie gwarancyjnym lub w reklamie. Określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada cechom w nim wskazanym. Ponadto dokument gwarancyjny powinien zawierać między innymi zakres terytorialny i czasowy gwarancji, oraz adres gwaranta.

8 Mogę zwracać towar zgodny z umową?
Sprzedawca nie ma obowiązku takiego towaru przyjąć. Zależy to wyłącznie od jego dobrej woli.

9 Wyjątek stanowi ujęta w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny sytuacja, kiedy dany towar nabyliśmy poza lokalem przedsiębiorstwa (na przykład zakup od akwizytora) lub na podstawie umowy zawartej na odległość (na przykład z katalogu wysyłkowego lub przez internet). Wówczas konsumentowi przysługuje prawo rezygnacji z towaru bez podania przyczyn w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Wystarczy przed jego upływem złożyć (na przykład wysłać listem poleconym) oświadczenie na piśmie. W takiej sytuacji sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie (a maksymalnie w ciągu 14 dni) zwrócić całą uiszczoną przez nas kwotę wraz z ustawowymi odsetkami.

10 Teraz trochę o kredycie konsumenckim.

11 Kredyt konsumencki to każdy kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. gotówkowy lub mieszkaniowy). Mamy z nim do czynienia również przy zakupach na raty lub z odroczonym terminem płatności. Dotyczy sum do złotych (lub ich równowartości w innej walucie). Jest to kontrakt zawarty między konsumentem a przedsiębiorcą (bankiem lub inną instytucją finansową), od której można odstąpić bez podania przyczyny w terminie do 10 dni od dnia jej zawarcia. Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na kredytodawcę obowiązek obliczenia rzeczywistej rocznej stopy procentowej na podstawie większości opłat (z wyjątkiem związanych z ubezpieczeniem i zabezpieczeniem kredytu). Ponadto w umowie powinien zostać określony całkowity koszt kredytu. Warto sprawdzić, czy umowa zawiera wszystkie elementy wskazane przez ustawę o kredycie konsumenckim jako obowiązkowe. W przypadku kredytów konsumenckich banki nie mogą pobierać opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu.

12 Gdzie można uzyskać pomoc w przypadku problemów z reklamacją towaru kupionego za granicą?

13 Konsumenci mający problem z dochodzeniem swoich roszczeń transgranicznych  mogą korzystać z usług Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK). Głównym zadaniem centrum jest szerzenie wiedzy o europejskim rynku wewnętrznym oraz pomoc prawna i organizacyjna dotycząca sporów ponadgranicznych. Konsumenci, którzy mają problem z zakupem dokonanym w innym kraju, mogą liczyć na pomoc polskiego odpowiednika Centrum w sieci działającej na terenie całej Unii Europejskiej. Jeśli skarga konsumencka nie zostanie pozytywnie rozwiązana przez zagranicznego przedsiębiorcę, Centrum również będzie pomagać, wykorzystując polubowne drogi rozwiązywania sporów.  

14 Informacje na temat sposobu rozwiązywania konsumenckich sporów transgranicznych można znaleźć na stronie internetowej lub pod warszawskim numerem infolinii - (22) Poszkodowani konsumenci mogą również osobiście składać skargi - ECK mieści się w budynku : Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1.

15 Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Bydgoszcz
* Nazwa: Powiatowy Rzecznik Konsumentów * Urząd: Starostwo Powiatowe Bydgoszcz * Miasto: Bydgoszcz * Adres: ul. Konarskiego 1/3 * Telefon: tel.: (052) ; fax: (052) *

16 Prezentację wykonał Martin Schulz

17 Bibliografia: Ludziki: http://www.uokik.gov.pl/faq4.php
Ludziki:

18


Pobierz ppt "Prawa konsumenta Czyli z czym to się je.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google