Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bądź świadomym konsumentem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bądź świadomym konsumentem"— Zapis prezentacji:

1 Bądź świadomym konsumentem
- kampania dla konsumentów w wieku 60+ Listopad – grudzień 2011 r.

2 KONSTYTUCJA RP: Artykuł 76
Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 2

3 DEFINICJA KONSUMENTA Art. 221 ustawy z dnia Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 3

4 DEFINICJA PRZEDSIĘBIORCY/SPRZEDAWCY
zredagowana na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego odnoszących się do przedsiębiorcy oraz umowy sprzedaży (art. 431) Sprzedawca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą 4

5 RODZAJE UMÓW KONSUMENCKICH
ustne – pisemne umowa o zakup towaru, o dzieło będące rzeczą ruchomą, wykonanie usługi, zlecenie w lokalu przedsiębiorstwa, poza lokalem przedsiębiorstwa, na odległość - w ciągu 10 dni od zakupu można odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umowy na odległość (należy powiadomić pisemnie sprzedawcę) 5

6 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
Nie ma właściwości typowych dla towaru tego rodzaju Ma wady Nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca 6

7 JAK SKŁADAĆ REKLAMACJĘ?
Do sprzedawcy, na piśmie W ciągu 2 lat od wydania towaru żywność – w ciągu 3 dni od zakupu lub od otwarcia W ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady 7

8 CZEGO ŻĄDAĆ OD SPRZEDAWCY?
REKLAMACJA. CZEGO ŻĄDAĆ OD SPRZEDAWCY? W pierwszej kolejności: Nieodpłatnej naprawy Wymiany na nowy 8

9 CZEGO ŻĄDAĆ OD SPRZEDAWCY?
Jeśli naprawa lub wymiana są niemożliwe: Obniżenia ceny Zwrotu pieniędzy Jeśli wada jest ISTOTNA Zwrotu pieniędzy 9

10 GWARANCJA Dobrowolna Różne terminy
Różne warunki – prawa i obowiązki stron Obowiązki i uprawnienia konsumenta są zapisane w dokumencie gwarancyjnym 10

11 NA CO SZCZEGÓLNIE UWAŻAĆ?
Oferty telefoniczne Oferty składane przez akwizytorów Informacje o wygranych Pożyczki „zero procent” 11

12 O CZYM SZCZEGÓLNIE PAMIĘTAĆ?
Przeczytać dokument przed podpisaniem Sprawdzić czy firma istnieje Nie podawać danych osobowych Nie nosić PINu razem z kartą 12

13 KTO MOŻE POMÓC? Powiatowy / miejski rzecznik konsumentów – dane kontaktowe na stronie oraz pod numerem bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej Organizacje konsumenckie 13

14 KTO MOŻE POMÓC? Telekomunikacja i poczta – Centrum Informacji Konsumenckiej, Urząd Komunikacji Elektronicznej: Energetyka – Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii, Urząd Regulacji Energetyki: 14

15 KTO MOŻE POMÓC? Lotnictwo cywilne – Komisja Praw Pasażerów, Urząd Lotnictwa Cywilnego: Usługi bankowe - Arbiter Bankowy 15

16 KTO MOŻE POMÓC? Ubezpieczenia - Rzecznik Ubezpieczonych
Umowy transgraniczne – Europejskie Centrum Konsumenckie: Infolinia konsumencka – bezpłatne porady i informacje pod numerem telefonu w dni powszednie (połączenie bezpłatne) 16

17 17

18

19

20


Pobierz ppt "Bądź świadomym konsumentem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google