Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żukowo

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żukowo"— Zapis prezentacji:

1 Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żukowo

2 Produkujemy coraz więcej odpadów
Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia

3 Często bywa tak, że śmieci wyrzucane są w niedozwolonych miejscach
Często bywa tak, że śmieci wyrzucane są w niedozwolonych miejscach. Rosnąca ilość „dzikich wysypisk” nie pozostaje bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne

4 Musimy zatem mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska

5 Obecne technologie nie pozwalają na odzysk lub przetworzenie wszystkich rodzajów odpadów
Dlatego ważne jest, by w pojemnikach znalazły się tylko te odpady, które można poddać recyklingowi!

6 Recykling to odzyskiwanie surowców, przetworzenie ich i powtórne (albo wielokrotne) wykorzystywanie
Znaki znajdujące się na opakowaniach ułatwiają dokonanie właściwego zakwalifikowania odpadu do segregacji

7 Odpady niesegregowane
Mieszkańcy, którzy nie zdecydują się na segregację odpadów będą płacić stawkę podwyższoną i wszystkie odpady będą zbierane w jednym pojemniku dowolnego koloru np. siwy

8 Segregacja odpadów Segregacja odpadów polega na podziale śmieci według materiału z jakiego są wykonane, np. papieru, szkła, plastiku. Dzięki segregacji możliwe jest powtórne wykorzystanie tych surowców w procesie recyklingu

9 Podstawowa segregacja odpadów
Odpady suche – odpady zmieszane pozostałe po selektywnej zbiórce Odpady mokre – ulegające biodegradacji (przeznaczone na kompost)

10 Odpady suche muszą być zbierane do pojemnika !
Odpady suche - pojemnik w dowolnym kolorze Wrzucamy: Puszki metalowe i aluminiowe Kartony po sokach i mleku Pojemniki zabrudzone resztkami jedzenia, Tubki po paście Tekstylia Pieluchy jednorazowe, podpaski Popiół Jeśli nie wiesz, gdzie coś wrzucić, wrzuć do suchego, nie zanieczyszczaj mokrego ! Odpady suche muszą być zbierane do pojemnika !

11 Odpady suche - pojemnik w dowolnym kolorze
Wrzucamy: Odpady suche - pojemnik w dowolnym kolorze - Zabawki, Plastikowe folie i torebki Naczynia i sztućce jednorazowe Opakowania po olejach jadalnych, Tworzywa piankowe, taśmy izolacyjne i inne Szczoteczki do zębów, Zabrudzone z resztkami zawartości butelki i pojemniki, Odpady suche - pojemnik w dowolnym kolorze - Papier zanieczyszczony Kalki papieru przebitkowego Celofan, tapetę, worki po cemencie, Opakowania po mrożonkach Papier higieniczny Zdjęcia, katalogi, foldery reklamowe, Porcelanę, ceramikę, Szkło żaroodporne, zbrojone, Lustra, szkło okienne Żarówki zwykłe, ekrany, znicze

12 Odpady niebezpieczne zbieraj osobno!!
Opakowania po smarach chemicznych, Opakowania po płynach chłodniczych, Opakowania po środkach chwasto i owadobójczych, Przeterminowane lekarstwa Zużyte strzykawki Żarówki energo-oszczędne, jarzeniówki, świetlówki, lampy rtęciowe Termometry rtęciowe Zużyte tonery od drukarek Zużyte akumulatory Zużyte baterie Farby, lakiery oraz opakowania po nich, Smary, środki do konserwacji drewna i metali TO ODPADY NIEBEZPIECZNE- będą zbierane podczas organizowanej zbórki wg. uzgodnionego harmonogramu lub trafiać do PSZOK-a

13 Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
Odpady segregujemy wrzucając: Papier do niebieskiego pojemnika Plastik do żółtego pojemnika Szkło do zielonego pojemnika Pojemniki można zastąpić workami na śmieci !

14 Do kolorowych pojemników wrzucaj tylko puste i czyste opakowania!
Makulatura (papier) Nie wrzucamy: Papieru zanieczyszczonego klejami, farbą, z pleśnią, grzybami Kalki, papieru przebitkowego Celofanu, tapet, worków po cemencie Papieru zatłuszczonego i silnie zabrudzonego Opakowań po mrożonkach Papieru higienicznego Zdjęć, (katalogi, foldery reklamowe) TO WRZUĆ DO SUCHEGO!! Wrzucamy: Gazety Książki Czasopisma Kartony z opakowań Tekturę Torby papierowe Pudła papierowe Do kolorowych pojemników wrzucaj tylko puste i czyste opakowania!

15 Plastik (tworzywa sztuczne)
Nie wrzucamy: Zabawek, plastikowych folii i torebek, Naczyń i sztućców jednorazowych Opakowań i butelek po olejach, smarach, płynach chłodniczych, środkach chwasto- i owadobójczych, lekarstwach, strzykawek Tworzyw piankowych, szczoteczek do zębów, taśm, Butelek i pojemników z zawartością, pampersów TO WRZUĆ DO SUCHEGo!! Plastik (tworzywa sztuczne) Wrzucamy: Plastikowe pojemniki oznaczone symbolami PET, butelki PET po napojach Plastikowe zakrętki Czyste butelki po kosmetykach, środkach czystości, Do kolorowych pojemników wrzucaj tylko puste i czyste opakowania!

16 Do kolorowych pojemników wrzucaj tylko puste i czyste opakowania!
Nie wrzucamy: Porcelany, ceramiki, Szkła żaroodpornego, szkła zbrojonego Luster, Szkła okiennego Opakowań po lekach Szkła zabrudzonego farbami lub smarami Świetlówek Ekranów Zniczy TO WRZUĆ DO SUCHEGO ! Szkło Wrzucamy: Czyste szklane butelki Słoiki Szklane opakowania po napojach i artykułach spożywczych i przemysłowych Przepłukane szklane opakowania po kosmetykach Do kolorowych pojemników wrzucaj tylko puste i czyste opakowania!

17 Odpady mokre Wrzucamy: Resztki żywności bez opakowań Fusy po kawie i herbacie Skorupki po jajkach i orzechach Zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne Mokry, zabrudzony papier Trawa, rośliny, liście Ziemia po kwiatach Odpady mokre mogą być zbierane do własnego kompostownika, który musi być zarejestrowany w urzędzie gminy Żukowo(możliwość przy składaniu deklaracji). Właściciel nieruchomości zobowiązany jest podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz uzyskany materiał wykorzystywał na potrzeby własne lub przekazywał do przedsiębiorcy Odpady mokre mogą być zbierane w pojemnikach lub w workach biodegradacyjnych !

18 Dzięki recyklingowi chronimy środowisko naturalne zmniejszając ilość odpadów i ograniczając zużycie nowych surowców naturalnych

19 Kompostowanie Bezpieczną dla środowiska i zgodną z prawem metodą unieszkodliwia odpadów biodegradowalnych jest kompostowanie Kompostowanie to inaczej organiczny recykling. Polega na unieszkodliwianiu i zagospodarowaniu odpadów poprzez rozkład materii organicznej przez mikroorganizmy (bakterie tlenowe, mrówki, nicienie). Kompostowanie można przeprowadzać zarówno na własnym podwórku jak i w specjalnych zakładach.

20 Kompostownik zakładamy w dodatniej temperaturze od wiosny do jesieni,
Potrzebne jest 4-5 m kw. zacienionej lub częściowo zacienionej powierzchni, Zakładając kompost warto ustrzec się przed popełnieniem kilku błędów, takich jak: dodawanie do pryzmy resztek roślin które były porażone przez choroby ( mogą one być źródłem zakażenia w kolejnych latach, Nie dodawać związków wapnia ( wapń wprawdzie przyspiesza rozkład substancji organicznej, ale również pozbawia bardzo ważnego azotu),

21 Nie należy również umieszczać kompostu w dołach lub zbiornikach betonowych co powoduje ograniczenie
dostępu powietrza – a tym samym powstaje szkodliwy gaz metan !!!!, Nie należy dodawać materiału niedostatecznie rozdrobnionego i układanie zbyt grubych jego warstw (co również ogranicza dostęp powietrza).

22 Korzyści jakie daje kompostowanie
W procesie kompostowania otrzymuje się nawóz naturalny o wysokich parametrach, kompostowanie ma zatem swoje zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Kompostowanie prowadzi do pięcio- lub nawet siedmiokrotnego zmniejszenia składowanych odpadów. Składowane na kompostowniku odpady są całkowicie obojętne dla środowiska, nie stanowią żadnego dla niego zagrożenia.

23 Sposób odbioru

24 Odpady będą odbierane 2 razy w miesiącu
Odpady niesegregowane Odpady będą odbierane 2 razy w miesiącu

25 Odpady segregowane Odpady suche pozostałości po selektywnej zbiórce będą odbierane 2 razy w miesiącu Odpady mokre (ulegające biodegradacji) będą odbierane w każdej ilości 2 razy w miesiącu Odpady segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne) będą odbierane w każdej ilości 1 raz w miesiącu

26 Odbiór pozostałych odpadów
Zużyty sprzęt elektryczny, meble, wielkogabaryty, opony 2 razy w roku. Odbiorowi podlegają te odpady, które zostaną wystawione przed posesje przy krawędzi jezdni lub dostarczone do wsześniej ogłoszonej zbiórki w/w odpadów wgodnie z harmonogramem lub do PSZOK-a. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg w ciągu roku w terminach uzgodnionych z odbiorcą lub do PSZOPK-a.

27 Odbiór pozostałych odpadów
Istnieje również możliwość selektywnej zbiórki popiołu, który będzie odbierany co najmniej raz na dwa miesiące w okresie zimowym od 1 listopada do 30 kwietnia

28 Termin i częstotliwość opłat
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się BEZ DODATKOWYCH DECYZJI, FAKTUR CZY UPOMNIEŃ co dwa miesiące, począwszy od 1 lipca 2013: Za lipiec i sierpień do 15 sierpnia; Za wrzesień i październik do 15 października; Za listopad i grudzień do 15 grudnia; Za styczeń i luty do 15 lutego; Za marzec i kwiecień do 15 kwietnia; Za maj i czerwiec do 15 czerwca;

29 Termin i częstotliwość opłat
Opłatę uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy Żukowo

30 Odpady niesegregowane
METODA I STAWKI Odpady zbierane selektywnie Od 1 osobowego gospodarstwa 13 zł/m-c Od 2 osobowego gospodarstwa 26 zł/m-c Od 3 osobowego gospodarstwa 39 zł/m-c Od 4 lub więcej osobowego gospodarstwa 43 zł/m-c Odpady niesegregowane Od 1 osobowego gospodarstwa 20 zł/m-c Od 2 osobowego gospodarstwa 40 zł/m-c Od 3 osobowego gospodarstwa 60 zł/m-c Od 4 lub więcej osobowego gospodarstwa 70 zł/m-c

31 Kto będzie odbierał odpady ??
Dotychczasowe umowy z firmami odbierającymi odpady przestają obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 r. Nowy wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego organizowanego przez gminę, Mieszańcy nie będą musieli podpisywać nowych umów, obowiązek ten przyjmuje gmina.

32 Jak przebiegać będzie kontrola prawidłowej segregacji ??
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu będzie zobowiązany każdorazowo przy odbiorze odpadów z nieruchomości kontrolować prawidłowość ich posegregowania W przypadku dwukrotnego następującego po sobie nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zostanie naliczona opłata za zbieranie odpadów w sposób niesegregowany

33 Co z pojemnikami na odpady kto je dostarczy ??
Właściciele nieruchomości są obowiązani we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W przygotowywanych materiałach przetargowych wprowadzamy zapis umożliwiający właścicielom nieruchomości zaopatrzenie się w pojemniki lub worki u wykonawcy.

34 c.d. co z pojemnikami ??? W okresie do 30 czerwca 2018 r. dopuszcza się stosowanie pojemników w dowolnych kolorach pod warunkiem oznakowania ich dużym napisem na tle w formacie A4 w kolorze odpowiadającym kategorii odpadów. ”SZKŁO”, „PLASTIK”, „PAPIER”.

35 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żukowo"

Podobne prezentacje


Reklamy Google