Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Segreguj odpady, bo... Odpady są coraz bardziej uciążliwe dla środowiska. Alternatywą dla katastroficznej wizji wegetacji następnych pokoleń na toksycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Segreguj odpady, bo... Odpady są coraz bardziej uciążliwe dla środowiska. Alternatywą dla katastroficznej wizji wegetacji następnych pokoleń na toksycznych."— Zapis prezentacji:

1 Segreguj odpady, bo... Odpady są coraz bardziej uciążliwe dla środowiska. Alternatywą dla katastroficznej wizji wegetacji następnych pokoleń na toksycznych górach śmieci stało się zagospodarowanie odpadów. Jak największa ilość odpadów musi być zagospodarowana w inny sposób: -zostać poddana segregacji u źródła - trafić do zakładów odzysku -trafić do zakładów unieszkodliwiania odpadów np. kompostowni Polska należy do Unii Europejskiej więc musi dostosować się do rygorystycznych przepisów prawnych regulujących sposoby postępowania z odpadami. Powstaje coraz więcej odpadów komunalnych. Stanowią one 14% wytwarzanych śmieci. Przeciętny człowiek w ciągu roku produkuje ok. 2m3 śmieci. Wśród tych śmieci 80 kg stanowią produkty gospodarstwa domowego, 47 kg - papieru, 20kg – szkła, 9 kg - metali. Problemem staje się w związku z tym znaczna ilość "dzikich" wysypisk śmieci występujących w okolicznych lasach, na łąkach oraz nad wodami powierzchniowymi. Podejmowane akcje „Sprzątania Świata” nie wystarczą, aby w tych miejscach było czysto.

2 Segregacja Segregacja odpadów pozwala na.
ponowne ich wykorzystanie (odzysk) lub poddanie przeróbce dla odzyskania surowców (recykling). „Wymaga segregacji - to wtórny obieg. Zrozumie to każdy człowiek. I mądry tak reaguje. Że swe śmieci segreguje. A ten drugi- co zostaje-. Myśli, że to jakieś baje. I ugniata to, co kupi. Jak on się nazywa?”

3 Selekcja odpadów Można ją prowadzić trzema sposobami:
       Można ją prowadzić trzema sposobami: zbieranie odpadów oddzielnie w miejscu gdzie powstają (np. w gospodarstwie domowym, w zakładach pracy i w przemyśle), a następnie posegregowane oddane do odpowiednich przedsiębiorstw utylizacyjnych sortowanie i przygotowywanie ich do ponownego spożycia, odbywa się dopiero w punktach specjalnie do tego celu przeznaczonych kombinacje dwóch poprzednich Największe korzyści daje metoda segregowania u źródła, ponieważ pozwala odzyskiwać surowce o największej czystości.

4 Pojemniki na odpady W naszych koszach nie ma śmieci, są odpady- surowce wtórne, cenne zasoby. Właściwie posegregowane odpady powinniśmy wrzucać do odpowiednich różnokolorowych pojemników: niebieskiego papiery zielonego szkło czerwonego metale żółtego plastik brązowego baterie i odpady niebezpieczne

5 Papier na makulaturę! dla środowiska.
Na całym świecie codziennie produkuje się około ton papieru, a ton tego produktu trafia na śmietnik, gdyż nie udało się go ponownie wprowadzić do cyklu obiegu. Produkcja papieru wiąże się z wycinaniem lasów co w pewnych przypadkach może przyczyniać się do ginięcia rzadkich i zagrożonych gatunków, niszczenia i erozji gleby oraz spadku zasobów wód podziemnych. Ponowne przetwarzanie (recykling) już zużytych wyrobów z papieru zmniejsza zapotrzebowanie na drewno. Ilość energii potrzebnej do produkcji 1 tony papieru z makulatury jest dwa, a nawet trzy razy mniejsza, a ponadto pozwala uratować przed wycięciem 5 hektarów lasów. Recykling papieru jest zdecydowanie korzystny dla środowiska.

6 Papier Do niebieskiego pojemnika na papiery możemy wrzucać: - gazety, listy, papier do pisania, - zeszyty, torebki papierowe, - kartony, pudełka, tekturę falistą. Do kontenera przeznaczonego na papiery nie należy wrzucać: - opakowań zespolonych z folią - torebek plastikowych, fotografii, pergaminu - kalki, papieru zabrudzonego lub tłustego

7 Szkło Niektóre przedmioty ze szkła można wykorzystać wielokrotnie np. butelki, słoiki. Przed ponownym wprowadzeniem do obiegu muszą zostać one dokładnie umyte. Segregacja szkła pozwala na ponowne go przetworzenie. Oszczędność energii wynosi wówczas do 30%, zanieczyszczeń powietrza o 20%, a zużycie wody o 50%. Produkty ze szkła w 100 % nadają się do ponownego przerobu ( recyklingu).

8 Szkło Do zielonego pojemnika na szkło możemy wrzucać  - butelki po napojach - słoiki bez nakrętek Do kontenera na szkło nie należy wrzucać: - butelek z tworzyw sztucznych - Szkła okiennego

9 Aluminium Aluminium to nazwa wyrobu hutniczego zawierającego 99,9% glinu. Odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej na wyprodukowanie aluminium z rudy. 1 tona aluminium z recyklingu pozwala oszczędzić 4 tony boksytów i 700 kg ropy naftowej. Produkcja wtórnego aluminium kosztuje o 60% mniej niż produkcja aluminium z boksytu.

10 Aluminium Do czerwonego pojemnika należy wrzucać: - kapsle, metalowe nakrętki, puszki po konserwach - puszki po piwie i po sokach, folie metalowe, tubki metalowe - stare naczynia kuchenne, armatury, rury - taśmy stalowe

11 Rozkład plastikowej butelki może trwać nawet 500 lat !
Tworzywa sztuczne Odpady z tworzyw sztucznych stanowią 10-15% wszystkich odpadów z gospodarstw domowych. Jednym ze sposobów postępowania z odpadami tworzyw sztucznych jest ponowne ich przetworzenie. Do śmietników trafia mnóstwo butelek typu PET. W całym kraju wyrzuca się ich tyle, że przez rok można by z nich zbudować dwa pałace kultury i nauki! Rozkład plastikowej butelki może trwać nawet 500 lat !

12 Tworzywa sztuczne Do żółtych pojemników, przeznaczonych na plastiki należy wrzucać: - puste butelki typu PET i inne bez nakrętek - torebki po zakupach, folie z tworzywa - folie budowlane i opakowaniowe - pojemniki z tworzywa sztucznego z gospodarstw domowych To tych pojemników nie należy wrzucać: - butelek zabrudzonych - tłustych rzeczy z plastiku - butelek z nakrętkami

13 Odpady niebezpieczne Ułamek procenta odpadów stanowią odpady szczególnie niebezpieczne dla ludzi i organizmów żywych. Wśród tych niezwykle niebezpiecznych odpadów znajdują się pojemniki na substancje toksyczne, resztki rozcieńczalników, farby, lakiery, zużyte baterie, świetlówki, przeterminowane leki. Wyrzucane wraz z innymi śmieciami mogą powodować zatrucie środowiska. Pestycydy, zanieczyszczenia organiczne, metale ciężkie mogą przedostać się do wód gruntowych !

14 Odpady niebezpieczne Do brązowego pojemnika wrzucamy: -baterie
-substancje toksyczne -resztki rozcieńczalników -świetlówki -farby -lakiery -przeterminowane leki

15 Odpady organiczne niekoniecznie muszą trafić do kosza na śmieci!
Można je wykorzystać jako karmę dla zwierząt, zakopać, spalić. Trzeba jednak pamiętać, że spalanie liści i innych surowców organicznych przyczynia się da zwiększenia efektu cieplarnianego oraz podnoszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Jednym z najlepszych i najbardziej przyjaznych środowisku sposobów postępowania z odpadami organicznymi jest kompostowanie, czyli proces rozkładu odpadów organicznych dzięki bakteriom, grzybom i innym mikroorganizmom. Powstały w wyniku tego procesu produkt pełni funkcję nawozu, kompostu. Kompost jest bardzo wartościowym nawozem organicznym. Można go przygotować z takich odpadów, jak zdrowe resztki roślin, słoma, łęty ziemniaczane, młode chwasty (bez nasion), odpady kuchenne, popiół z drewna.

16 Wprowadźmy segregację odpadów, a następnie ich recykling aby Polska nie zamieniła się w gigantyczny śmietnik!!!


Pobierz ppt "Segreguj odpady, bo... Odpady są coraz bardziej uciążliwe dla środowiska. Alternatywą dla katastroficznej wizji wegetacji następnych pokoleń na toksycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google