Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKOMENDACJE: POLITYKA RODZINNA (projekt „Rodzic – Pracownik”)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKOMENDACJE: POLITYKA RODZINNA (projekt „Rodzic – Pracownik”)"— Zapis prezentacji:

1 REKOMENDACJE: POLITYKA RODZINNA (projekt „Rodzic – Pracownik”)
Dr Michał Boni/ Bartłomiej Piotrowski REKOMENDACJE: POLITYKA RODZINNA (projekt „Rodzic – Pracownik”) Szklarska Poręba, 22 Czerwca 2007r.

2 DEMOGRAFIA – ZASOBY PRACY UE (2003 – 2050)
Źródło: EPC and European Commission (2005a)

3 Ludność według płci i wieku w 2002 r. i 2030 r. (prognoza GUS)

4 DEMOGRAFIA – WSKAŹNIKI DZIETNOŚCI
Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS

5 PRZESŁANKI POLITYKI RODZINNEJ
Warunki startu życiowego i zawodowego młodych Zgodność z trendami cywilizacyjnymi (I dziecko – 25/26 lat; II dziecko – 30/31 lat; 60% K zawiera małżeństwo, wobec 95% 20 lat temu) Powstrzymywanie dalszego tempa wzrostu wieku urodzin II dziecka Praca a funkcje rodzinne (godzenie, nowa definicja i rola urlopu wychowawczego) Poprawa warunków opieki nad dziećmi (tani dostęp do opieki nad małymi dziećmi i przedszkolnej – dziś tylko 16% rodzin korzysta z opieki publicznej nad dziećmi) Dzietność a dochody rodzin (kwota wolna od podatku na każde dziecko)

6 Opieka Przedszkolna Udział dzieci w wieku 3–6 lat objętych edukacją przedszkolną wynosił 55,6%, przy tym w mieście 70,4%, ale na wsi tylko 37,2% (GUS, 2006). Może warto w tym miejscu dodać, że różnica pomiędzy korzystaniem z edukacji przedszkolnej w Polsce i w większości krajów europejskich jest bardzo duża. W 2001/2002 r. udział 4-latków w edukacji przedszkolnej i szkolnej wynosił 100% we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Belgii, po ok. 90% - na Węgrzech, w Niemczech, w Czechach, ok. 52% na Litwie, 64% w Rumunii, 44% w Finlandi

7 CEL: wskaźnik dzietności z: 1,23/1,3 do 1,8 w 2013 i 2,0 w 2025

8 NOWA FORMUŁA URLOPU WYCHOWAWCZEGO
Partnerstwo M/K Planowanie urlopu – zmienne fazy Część obligatoryjna urlopu (dla M) – 3 miesiące Wzrost składek na ubezpieczenie emerytalne Kontrakt opiekuńczy – umowa między pracodawcą a pracownikiem (wzajemne zobowiązania i korzyści): możliwość gwarancji zatrudnienia po urlopie Wzrost skali korzystania z urlopu (70-75% uprawnionych) CEL: łączenie pracy i funkcji rodzinnych, żeby urlop nie był barierą rozwoju zawodowego

9 PART TIME JOB Źródło: Working time and work-life balance: policy dilemma? European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

10 PART TIME JOB (Polska) 1992 – 2006 – powolny trend malejący o (20%) pracujący na wsi: 52,5% pracujący na wsi, w małych gospodarstwach pd-wsch. Polski – 50% pracujący – do 55% niskie kwalifikacje, 32% związane z rolnictwem obszary gospodarki: rolnictwo, budownictwo (ok. 60%) powyżej 50 roku życia: 40%, poniżej 30 roku życia – 28%

11 REORIENTACJA I WZROST ZATRUDNIENIA W PART TIME JOB
Warunek: mniejsza koszty pracy, wzrost płacy netto Part time job w okresie urlopu wychowawczego (art – bez utraty uprawnień ochronnych) Ochrona przy zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników Promocja tej formy zatrudnienia (i elastycznej organizacji pracy) Warunki: dostęp do opieki nad dziećmi

12 KOBIETY NA RYNKU PRACY - TRADYCYJNE MODEL
Źródło: First European Quality of Life Survey: Time use and work-life options over the life course European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

13 PRACA W TYGODNIU PŁATNA – NIEPŁATNA
Źródło: First European Quality of Life Survey: Time use and work-life options over the life course European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

14 NIEWYMUSZONA ELASTYCZNOŚĆ
Wykorzystanie organizacji pracy i czasu pracy: Telepraca, Praca w domu, Praca na zamianę, Praca weekendowa, Skrócony tydzień pracy, Job sharing, Job rotation, Wydłużenie okresu rozliczania czasu pracy Ramowe założenia umów o pracę: Przestrzeń do pracy w domu, Czas pracy i zasady rozliczania pracy, Zadania, organizacja, przyjmowanie rezultatów (wzajemne obowiązki: pracownika i menedżera) Karta Zadań Formy prawne umowy – uzgodniona (stabilność ubezpieczenia społecznego, powrotu i rozwoju)

15 ROZWÓJ ZAWODOWY W TRAKCIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO
Wzrost udziału w szkoleniach – CEL Plany rozwoju i plany szkoleniowe – też dla uprawnionych do urlopu (w kontraktach opiekuńczych) Szerokie formy utrzymywania aktywności zawodowej

16 ROZWÓJ FUNKCJI OPIEKUŃCZYCH
Dostęp do opieki nad dziećmi (bon przedszkolny, godziny otwarć przedszkoli) Przedsiębiorstwa: rozwój programów równowagi pracy i życia

17 ZMIANY PRAWNE Ochrona uprawnień: art i ust o tzw. Zwolnieniach grupowych Warunki dla telepracy Model job sharing

18 Telepraca Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z  1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) w dziale drugim po rozdziale IIa dodaje się rozdział IIb w brzmieniu: „Rozdział IIb” Warunki zatrudniania pracowników w formie telepracy

19 Job Sharing Elastyczne zatrudnienie w formule Job-sharing –dzielenia pracy (ang. job sharing, fr. partage de poste, niem. job-sharing )to forma pracy nowa, stosowana od niedawna, polegająca na tym, że dwóch (w wersji najprostszej ale możliwe jest też uwzględnienie większej ilości zarówno osób jak i stanowis) pracowników, którzy są zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dzieli między siebie ( wyniku uprzednich uzgodnień)jedno konkretne stanowisko pracy. Taki rodzaj pracy określany jest tez często terminami: job sharing, job pairing, job splitting

20 KONKLUZJE Rekomendacje – upublicznienie i promocja
Program polityki rodzinnej Cele Analiza wykonalności Nakłady Agenda CO JUŻ WARTO ROBIĆ?


Pobierz ppt "REKOMENDACJE: POLITYKA RODZINNA (projekt „Rodzic – Pracownik”)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google