Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Poprawa funkcjonowania służby zdrowia Rozwiązania stosowane przez samorząd województwa małopolskiego
Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Kraków 18 kwietnia 2001

2 Jak zdefiniować dobrze działający system ochrony zdrowia?
Wysoka jakość opieki zdrowotnej Organizacyjna sprawność Ekonomiczna efektywność

3 Punkt odniesienia a ocena służby zdrowia
Pacjent jakość usług Organizator organizacyjna sprawność Płatnik ekonomiczna efektywność Polityk balans pomiędzy poziomem satysfakcji pacjentów a poziomem irytacji podatników ( wyborców )

4 Jakość usług zdrowotnych
Zasoby ( ludzkie, materialne ), Procesy ( procedury medyczne, technologie medyczne ), Wyniki ( stan zdrowia populacji, samoocena stanu zdrowia, poziom satysfakcji pacjentów )

5 Satysfakcja pacjentów
Dostępność świadczeń, Kompleksowość opieki, Kompetencje i życzliwość personelu, Możliwość wyboru, Estetyka pomieszczeń, Poczucie uzyskiwania świadczeń na nowoczesnym poziomie.

6 Ekonomiczna efektywność Optymalizacja wykorzystania zasobów osobowych, rzeczowych,finansowych
Koszty świadczeń zdrowotnych, Wskaźniki branżowe ( liczba porad / hospitalizacji / badań, średni czas hospitalizacji, wykorzystanie - obłożenie łóżek, odsetek leczonych zachowawczo na oddziałach zabiegowych ), Wskaźniki stanu zdrowia populacji ( umieralności, zgonów niemowląt, oczekiwanej długości życia, absencji chorobowej, skali problemu inwalidztwa ).

7 Organizacyjna sprawność Dostosowanie do realizowanych zadań:
Struktury organizacyjnej ( poprzez podział zadań, podział uprawnień ) Organizacji procesów ( poprzez uporządkowanie przebiegu czynności pracy )

8 Poziomy analizy funkcjonowania służby zdrowia
Jednostkowy ( zakład opieki zdrowotnej – poradnia, szpital, itp), Systemowy ( kraj, region, subregion, powiat, gmina )

9 Główne zadania samorządu województwa w zakresie ochrony zdrowia
Wykonywanie uprawnień założycielsko-właścicielskich wobec wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, Kształtowanie i realizacja regionalnej polityki zdrowotnej, w tym opracowywanie strategii oraz programów ochrony zdrowia a także regionalnych programów restrukturyzacyjnych.

10 Systemowe działania organów województwa małopolskiego - I
Wyznaczenie celów strategicznych dotyczących zdrowia populacji regionu w ramach Strategii Rozwoju Województwa, Przeprowadzanie restrukturyzacji w ochronie zdrowia w oparciu o Założenia regionalnej polityki zdrowotnej oraz Małopolski Program Ochrony Zdrowia w r., Przygotowanie założeń komercjalizacji i prywatyzacji w ochronie zdrowia ( m.in. z udziałem pracowników ), Profesjonalizacja zarządzania poprzez nowy wzorzec kontraktu menedżerskiego.

11 Systemowe działania organów województwa małopolskiego - II
Przekształcenia organizacyjne wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia ( lecznictwa ambulatoryjnego, szpitali, jednostek transportu sanitarnego, ośrodków medycyny pracy ), Przyjęcie regulacji prawnych dotyczących gospodarowania majątkiem ruchomym i nieruchomym a także nabywania aparatury i sprzętu medycznego, Wsparcie finansowe ( dotacje budżetowe, pożyczki, poręczenia kredytów ), Monitoring jednostek ochrony zdrowia, gł. opieki stacjonarnej ( w tym jednostek powiatowych ).

12 Oczekiwane efekty RPR w 2000r.
Rodzaj projektu Ilość Zmiana profilu świadczeń – opieka długoterminowa 9 Ratownictwo medyczne 8 Zmiana profilu świadczeń – onkologia, kardiologia 2 Rozwój lecznictwa psychiatrycznego, psychogeriatrycznego oraz leczenia uzależnień 3 Zmiana profilu świadczeń – opieka dzienna Likwidacja łóżek ( min. 90 ) Nowe oddziały, inne projekty Adaptacja i modernizacja bazy materialnej 53 Redukcja zatrudnienia (łącznie ok osób tj. 12% zatrudnionych w publicznych zoz ) 51

13 Oczekiwane efekty RPR w 2001r.
Rodzaj projektu Ilość Opieka długoterminowa, rehabilitacja 11 Ratownictwo medyczne, OIOM 22 Zmiana profilu świadczeń – onkologia, kardiologia 7 Rozwój lecznictwa psychiatrycznego, psychogeriatrycznego oraz leczenia uzależnień Nowe oddziały, inne projekty 12 Nowa aparatura 17 Likwidacja barier architektonicznych 18 Modernizacja bazy materialnej ( w tym bloki operacyjne i systemy Centralnej Sterylizacji ) 29 Redukcja zatrudnienia (łącznie ok osób tj. ok..7% zatrudnionych w publicznych zoz ) 41

14 Analiza rentowności

15 Analiza zobowiązań

16 Analiza płynności

17 Analiza zatrudnienia

18 Analiza wysokości wynagrodzeń

19 Wybrane programy wojewódzkich jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia

20 KSS im. Jana Pawła II Realizacja programu dostosowawczego „Szpital 2000” z najnowocześniejszym w makroregionie płd.-wsch. Ośrodkiem Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc, Oddziałem Kardiologii Interwencyjnej oraz Oddziałem Szybkiej Diagnostyki, Wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych (system rejestracji pacjentów i prowadzenia dokumentacji medycznej,system NetRaad, teletransmisje zabiegów operacyjnych )

21 KSS im. Jana Pawła II Uruchomienie Wojewódzkiej Poradni Konsultacyjnej Szczepień Ochronnych, Wdrożenie systemu monitorowania kosztów, budżetów oddziałowych oraz rozliczeń wewnątrzszpitalnych, motywacyjnego systemu wynagradzania, Kontrola jakości usług medycznych, Wdrożenie programu oszczędnościowego w zakresie gospodarowania energią.

22 Angiografia wieńcowa w Europie, Polsce i Małopolsce

23 WSS. im. L.Rydygiera w Krakowie
Wdrożenie 25 nowych, często unikalnych procedur medycznych (w latach 1999 – 2000 ), Informatyzacja pracy Szpitala oraz obsługi pacjenta, Rozpoczęcie programu oszczędnościowego w zakresie tzw. mediów, Rozpoczęcie programu usprawnienia obsługi pacjenta w poradniach przyszpitalnych.

24 Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie
Nowa oferta w zakresie usług medycznych: radiologia zabiegowa, oddział udarowy, oddział psychiatryczny i leczenia uzależnień, chemioterapia, oddział ratunkowy, Nowy sprzęt i aparatura medyczna: tomograf komputerowy spiralny, aparat do hemodializy, Programy profilaktyczne, Program oszczędzania energii, Program gospodarki lekiem.

25 SPZOZ im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Reorganizacja, w celu usprawnienia obsługi pacjentów, przyszpitalnych poradni oraz zespołu poradni specjalistycznych, telefoniczna rejestracja, Reorganizacja opieki stacjonarnej w celu podwyższenia efektywności usług zdrowotnych, Wdrożenie programu gospodarki lekiem, Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia, Badanie poziomu satysfakcji pacjentów, Nowa oferta w zakresie opieki psychiatrycznej oraz długoterminowej.

26 Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
Integracja medycznej pomocy doraźnej oraz transportu sanitarnego, planowane uruchomienie oddziału ratunkowego, Modernizacja taboru samochodowego oraz systemu łączności alarmowej, Wdrażanie zmian organizacyjnych powodujących skrócenie czasu dojazdu do pacjenta.

27 Inne przedsięwzięcia poprawiające funkcjonowanie wojewódzkich spzoz
Modernizacja bazy ambulatoryjnej i stacjonarnej rehabilitacji ( KCR, KSzRiR, SS im.J.Dietla ), Nowa oferta w zakresie psychiatrii, psychogeriatrii, leczenia uzależnień ( SS. im. J.Babińskiego, WSS w Andrychowie, WSS im. L.Rydygiera), Nowa oferta w zakresie opieki długoterminowej, Poprawa standardu usług hotelowych, Prywatyzacja usług pomocniczych, Wdrażanie strategii marketingowych.


Pobierz ppt "Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google