Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozw ó j Polski Wschodniej. 2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozw ó j Polski Wschodniej. 2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą"— Zapis prezentacji:

1 Rozw ó j Polski Wschodniej

2 2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Rozwój Polski Wschodniej. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie innych programów na obszarze pięciu następujących województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

3

4 W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno- gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej. Finansowane są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane będą przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.projekty o kluczowym znaczeniu W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno- gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej. Finansowane są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane będą przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.projekty o kluczowym znaczeniu

5

6 Komunikacja miejska w Białymstoku

7 Mistrzowie promocji Programu Rozwój Polski Wschodniej- konkurs Promuj z pomys ł em I miejsce zajęła kampania zmieniającej się komunikacji miejskiej, którą realizowało Miasto Białystok w ramach projektu Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – etap II. Projekt obejmuje rozbudowę dróg, budowę skrzyżowań i punktów przesiadkowych, wprowadzenie elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach i wdrożenie Elektronicznej Karty Miejskiej, a także modernizację taboru. Mistrzowie promocji Programu Rozwój Polski Wschodniej- konkurs Promuj z pomys ł em I miejsce zajęła kampania zmieniającej się komunikacji miejskiej, którą realizowało Miasto Białystok w ramach projektu Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – etap II. Projekt obejmuje rozbudowę dróg, budowę skrzyżowań i punktów przesiadkowych, wprowadzenie elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach i wdrożenie Elektronicznej Karty Miejskiej, a także modernizację taboru.

8 Elektroniczna karta miejska

9

10 PRAWDZIWA EUROPA REGIONÓW A ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ – konferencja w Białymstoku 2września 2011roku PRAWDZIWA EUROPA REGIONÓW A ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ – konferencja w Białymstoku 2września 2011roku

11 pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

12 Z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka

13 Eksperci, ministrowie i działacze samorządowi z pięciu województw objętych unijnym programem rozwoju omawiali jego dotychczasowe efekty. Zastanawiali się także nad możliwościami jego kontynuowania w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Eksperci, ministrowie i działacze samorządowi z pięciu województw objętych unijnym programem rozwoju omawiali jego dotychczasowe efekty. Zastanawiali się także nad możliwościami jego kontynuowania w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

14

15

16

17

18 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) jest jednym z instrumentów polityki regionalnej, do których ponadto należą: - regionalne programy operacyjne wdrażane przez samorządy województw oraz krajowe programy operacyjne: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie innych programów na obszarze Polski Wschodniej. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) jest jednym z instrumentów polityki regionalnej, do których ponadto należą: - regionalne programy operacyjne wdrażane przez samorządy województw oraz krajowe programy operacyjne: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie innych programów na obszarze Polski Wschodniej.

19

20 Cele programu zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej optymalizacja procesu realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu

21

22 Schemat przedstawia system organizacyjny PO RPW:

23

24 Z inicjatywy organizatorów konferencji "Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej" przeprowadzono konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, którego celem było zwrócenie uwagi najmłodszych na zmiany w najbliższym otoczeniu, które nastąpiły lub powinny nastąpić dzięki polskiej obecności w Unii Europejskiej.

25 Miejsce I "Nasz region w Naszej Europie" Martyna Chwojko Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku

26 Miejsce I "Nasz region w Naszej Europie" Klaudia Małaszewska Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku

27 Miejsce III "Nasz region w Naszej Europie" Magdalena Radziszewska Szkoła Podstawowa Nr 15 w Białymstoku

28 Miejsce II "Nasz region w Naszej Europie" Katarzyna Korneluk Szkoła Podstawowa Nr 15 w Białymstoku

29

30 Dziękuję za uwagę opracowała: Agnieszka Kubiak /SP15/


Pobierz ppt "Rozw ó j Polski Wschodniej. 2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google