Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium Dobre praktyki w organizacji studiów I stopnia Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Prof. dr hab. inż. Alicja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium Dobre praktyki w organizacji studiów I stopnia Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Prof. dr hab. inż. Alicja."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium Dobre praktyki w organizacji studiów I stopnia Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska Kształcenie inżynierów w dwustopniowym systemie studiów Politechnika Warszawska, 15 marca 2011 r.

2 Studia I stopnia inżynierskie trwają co najmniej 7 semestrów, obejmują około 2400 godzin i 210 punktów ECTS. Student musi przygotować pracę dyplomową inżynierską (projekt inżynierski). Student po zaliczeniu wszystkich przedmiotów z 7 semestrów zdaje egzamin dyplomowy. Standardy kształcenia Kształcenie inżynierów w dwustopniowym systemie studiów, Politechnika Warszawska, 15 marca 2011 r.

3 Politechnika Gdańska Dyplomowy projekt inżynierski jest przedmiotem w semestrze 7, który zostaje zaliczony na podstawie pisemnych opinii opiekuna projektu i recenzenta projektu. Ocena z dyplomowego projektu inżynierskiego jest wliczana do średniej ze studiów. Student, który zaliczył 7 semestrów, zdaje ustny egzamin dyplomowy. Na egzaminie student losuje 3 pytania z treści kształcenia w zakresie kierunku E i T (16 ), strumienia E (8 ) lub strumienia T (8) i profilu dyplomowania (10). Ocena na dyplomie ukończenia studiów w = 0,8·s + 0,2 ·e, gdzie: s - średnia ze studiów, e - ocena z egzaminu dyplomowego. Kształcenie inżynierów w dwustopniowym systemie studiów, Politechnika Warszawska, 15 marca 2011 r.

4 Kierunek elektronika i telekomunikacja Semestr 7 Profil dyplomowania: Komputerowe systemy elektroniczne

5 W Regulaminie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Gdańskiej znajduje się zapis: Na studiach I stopnia w zimowym semestrze dyplomowy zajęcia trwają 10 tygodni. Organizacja semestru 7

6 Organizacja semestru dyplomowego

7 Na studiach (3 kierunki) na semestrze 7 było 380 studentów, do egzaminu do 5 lutego 2011 r. przystąpiło 347 studentów, którzy uzyskali tytuł zawodowy inżyniera. Rekrutacja na studia II stopnia do 7 lutego 2011 r. przyjętych 377. Rekrutacja na studia II stopnia Do 7 marca 2011 r. 15 studentów zakończyło studia i zostali przyjęci na studia II stopnia.

8 Uwagi Zwiększenie kosztów kształcenia – 2 dyplomy inżynierski i magisterski. Nie można odciążyć semestru 7. Utrudniona rekrutacja na studia II stopnia – rekrutacja na semestr letni. System boloński


Pobierz ppt "Seminarium Dobre praktyki w organizacji studiów I stopnia Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Prof. dr hab. inż. Alicja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google