Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wydziału dr inż. Piotr Bilski Prodziekan ds. Dydaktyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wydziału dr inż. Piotr Bilski Prodziekan ds. Dydaktyki"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wydziału dr inż. Piotr Bilski Prodziekan ds. Dydaktyki
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW Prezentacja wydziału dr inż. Piotr Bilski Prodziekan ds. Dydaktyki

2 Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
WZIM prowadzi dwa kierunki kształcenia w systemie dziennym i zaocznym: informatyka i ekonometria, informatyka

3 Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria są dwustopniowe: studia I stopnia licencjackie (3 – letnie), studia II stopnia magisterskie (2 – letnie).

4 Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Studia na kierunku Informatyka studia I stopnia inżynierskie (3,5 – letnie), Kierunek studiów uruchomiony został w roku akademickim 2007/2008. Był to pierwszy nabór studentów. Obecnie mamy już trzeci rok. studia II stopnia – magisterskie (1,5 roku) – początek od semestru letniego 2010/11

5 Studia na kierunkach Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria koncentrują się przede wszystkim na przedmiotach: matematycznych, informatycznych, ekonomicznych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów zajęcia prowadzone są przez pracowników różnych wydziałów SGGW, a także przez nauczycieli akademickich innych uczelni.

6 Siedziba naszego wydziału
znajduje się w budynku 34

7 Siedziba naszego wydziału SIEDZIBA NASZEGO WYDZIAŁU –
znajduje się w budynku 34 SIEDZIBA NASZEGO WYDZIAŁU – Budynek 34 Tu jesteśmy – Budynek 37 AKADEMIKI

8 Kierunek: Informatyka i Ekonometria
Przedmioty prowadzone (ekonometria): Analiza matematyczna Makroekonomia Statystyka opisowa Rachunkowość Badania operacyjne Prognozowanie gospodarcze Ekonometria dynamiczna Strategie inwestycyjne Teoria prognozy i symulacji

9 Kierunek: Informatyka i Ekonometria
Przedmioty prowadzone (informatyka): Systemy operacyjne Algorytmy i struktury danych Grafy i sieci Programowanie obiektowe Współczesne obliczenia heurystyczne Programowanie baz danych Architektura komputerów Automaty, gramatyki i języki formalne Teleinformatyka

10 Kierunek: Informatyka i Ekonometria
Cztery specjalności (studia uzupełniające): Systemy informacyjne w zarządzaniu Statystyka i ekonometria Inżynieria finansowa Inwestycje i ubezpieczenia Information Systems in Management (studia w języku angielskim)

11 Kierunek: Informatyka
Przedmioty prowadzone: Algebra liniowa z geometrią analityczną Analiza matematyczna Matematyka dyskretna Podstawy elektroniki Elektronika cyfrowa Grafy i sieci Systemy baz danych Technologie sieci komputerowych Sztuczna inteligencja Techniki cyfrowe i systemy wbudowane

12 Kierunek: Informatyka
Specjalności na studiach inżynierskich: Systemy informacyjne i analityczne w gospodarce Inżynieria systemów informacyjnych Inżynieria systemów komputerowych Techniki multimedialne

13 Studia zaoczne Od zeszłego roku akademickiego działają studia zaoczne I stopnia na kierunkach Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria, a także studia uzupełniające (na kierunku Informatyka i Ekonometria). Wysoki poziom kształcenia na tych kierunkach zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna, która sprawdziła się na studiach dziennych.

14 Dydaktyka na obu kierunkach charakteryzuje się następującymi cechami:
wykorzystaniem metod interaktywnych w prowadzeniu zajęć, konsultacji i egzaminów (e – learning), indywidualizacją kształcenia, samodzielnym rozwiązywaniem problemów (programy, projekty, modele, zajęcia warsztatowe), systematyczną modyfikacją programów nauczania.

15 Laboratoria komputerowe
Zajęcia z przedmiotów kierunkowych odbywają się w laboratoriach komputerowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy z bezpośrednim dostępem do Internetu.

16 Laboratoria komputerowe
Można korzystać z własnego konta. Można korzystać z komputerów w laboratorium ogólnodostępnym

17 Laboratoria specjalistyczne
Przygotowane z myślą o przedmiotach: Podstawy elektroniki Elektronika cyfrowa Systemy wbudowane Sieci komputerowe Teleinformatyka

18 Zajęcia wykładowe odbywają się w nowocześnie wyposażonych aulach i salach seminaryjnych.

19 JĘZYKI OBCE Każdy student ma do wyboru: język angielski
język francuski język niemiecki język rosyjski Nauka języka obcego trwa 2 semestry (120 h). Istnieje możliwość uczęszczania na fakultatywne zajęcia z dowolnego języka obcego (120 h).

20 Działalność studencka
Samorząd Studentów – organizuje otrzęsiny I roku oraz połowinki. Ma swoich przedstawicieli w Radzie Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW. Koło Naukowe .NET pod patronatem Microsoftu Organizowanie Dni SGGW oraz Studenckiego Turnieju Gier Komputerowych Uczestnictwo w Paradzie Studentów Ala ma kota

21 Samorząd studentów

22 Dni SGGW

23 Pomoc techniczna w zarządzaniu siecią i oprogramowaniem na innych wydziałach
Wyjazdy zagraniczne (Sokrates – 20, Leonardo da Vinci – 8, inne – 27). AZS - studenci w reprezentacji koszykówki i piłki nożnej AZS SGGW, sekcjach: taekwondo i szachowej

24 ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010
Studia stacjonarne i niestacjonarne Informatyka i Ekonometria Studia I stopnia – 150 miejsc, Studia II stopnia – 90 miejsc. 2. Informatyka (studia inżynierskie) Studia I stopnia – 150 miejsc

25 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Prezentacja wydziału dr inż. Piotr Bilski Prodziekan ds. Dydaktyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google