Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”
Nasze działania

2 Co to jest LGD „Nad Białą Przemszą? – krótka historia
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” działa na terenie 4 gmin powiatu olkuskiego (Bolesław, Trzyciąż, Klucze i Wolbrom) i jest partnerstwem trójsektorowym ( jego członkami są przedstawiciele s. publicznego, społecznego i gospodarczego). LGD powstało w grudniu 2007 roku, natomiast swoje działania rozpoczęło po 12 sierpnia 2009r., kiedy to nastąpiło uroczyste przekazanie przez Marszałka Marka Sowę Decyzji o dofinansowaniu w wysokości złotych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. LSR jest dokumentem strategicznym dla naszego stowarzyszenia i o jej zapisy opiera się cała działalność LGD. We wrześniu tego samego roku zatrudnieni zostali pracownicy biura (dyrektor, specjalista ds. organizacyjnych oraz księgowa).

3 Nasze cele Cele strategiczne Lokalnej Strategii Rozwoju zostały przypisane obszarom priorytetowym – dziedzinom, w których działania zamierza przedsięwziąć LGD w celu stymulowania rozwoju obszaru. Dziedziny zostały wybrane na podstawie diagnozy stanu obecnego i analizy SWOT oraz założonej wizji obszaru i misji LGD. Wybrano 5 obszarów, w ramach których realizowane będą poszczególne projekty: Obszar priorytetowy 1: turystyka Obszar priorytetowy 2: kapitał społeczny Obszar priorytetowy 3: kultura, oświata, sport i rekreacja Obszar priorytetowy 4: zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska Obszar priorytetowy 5: gospodarka

4 Dofinansowanie za pośrednictwem LGD
LGD corocznie ogłasza 4 rodzaje naboru wniosków: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Odnowa i rozwój wsi Małe projekty

5 Działania aktywizujące lokalną społeczność - przykłady
Konkurs na Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą” oraz Nadprzemszański Festiwal Smaku Zarówno konkurs jak i festiwal mają charakter cykliczny. Celem konkursu jest zidentyfikowanie i promowanie zasobów obszaru, na którym działa LGD ,,Nad Białą Przemszą”. Konkurs na Znak Promocyjny ,,Nad Białą Przemszą” jest organizowany z myślą o producentach, usługodawcach, organizacjach i osobach, które poprzez swoje działania przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku swoich gmin i miejscowości. Produkty wyróżnione tym znakiem są promowane przez LGD w Polsce i za granicą. Podczas 3 edycji konkursu przyznano już ponad 120 Certyfikatów Produktu Lokalnego ,,Nad Białą Przemszą” , natomiast każdego roku czterech laureatów wyróżnionych zostaje statuetką JURAJSKIEJ KRYSZTAŁOWEJ JASZCZURKI. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu następuje podczas Nadprzemszańskiego Festiwalu Smaku, któremu towarzyszą występy artystyczne, pokazy kulinarne oraz stoiska wystawiennicze lokalnych producentów

6 Działania aktywizujące lokalną społeczność - przykłady
Międzynarodowe targi odnawialnych źródeł energii” Celem targów było przybliżenie tematu odnawianych źródeł energii mieszkańcom obszaru LGD oraz możliwości ich wykorzystania na naszym obszarze. Podczas prelekcji omawiane były takie zagadnienia jak: perspektywa wyczerpania się nieodnawialnych paliw organicznych, rosnące zapotrzebowanie na energię we wszystkich krajach świata oraz ochrona środowiska wpływają na wzrost zainteresowania źródłami alternatywnymi lub źródłami energii odnawialnej. Wykładom towarzyszyły stoiska wystawiennicze firm oraz organizacji specjalizujących się w zakresie nowoczesnych technologii OZE.

7 Działania aktywizujące lokalną społeczność - przykłady
Szkolenia z zakresu kultywowania lokalnej tradycji kulinarnej i rękodzieła Seria 5 szkoleń warsztatowych dla lokalnych leaderów z zakresu kultywowania lokalnej tradycji kulinarnej i rękodzieła. Szkolenia odbędą się na terenie LGD w miejscach spotkań lokalnej społeczności tj.:świetlicach wiejskich i ośrodkach kultury. Warsztaty kulinarne w Imbramowicach Szkolenie De coupage w Kluczach

8 Działania aktywizujące lokalną społeczność - przykłady
Konkurs „Fakty, mity, legendy” Konkurs miał na celu zebranie ciekawych historii i legend z terenu działalności LGD. Uroczyste rozstrzygnięcie nastąpiło podczas Ogólnopolskiej Inauguracji Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” a zebrane opowieści zostały wydane w postaci płyt CD, oraz w wersji drukowanej.

9 Działania aktywizujące lokalną społeczność - przykłady
Małopolski Przegląd Obrzędów Ludowych to coroczna impreza odbywająca się przed świętami Bożego Narodzenia i gromadząca producentów produktów lokalnych oraz koła gospodyń wiejskich z całego obszaru działania LGD. Na stoiskach wystawienniczych podziwiać można ręcznie wykonane ozdoby choinkowe, przedstawiane są obrzędy związane z wigilią i Bożym Narodzeniem. Jednym z ważniejszych elementów imprezy jest konkurs na najsmaczniejszą potrawę wigilijną

10 Działania aktywizujące lokalną społeczność - przykłady
Agrotravel Kielce 2013 I Jurajski Salon Turystyczny Targi Turystyczne w Dolinie Karpia

11 Projekty realizowane przez LGD „Nad Białą Przemszą
Tytuł projektu: Smak na Produkt Projekt współpracy współfinansowany w ramach PROW Wysokość dotacji jaką otrzymała LGD „Nad Białą Przemszą”: ,67 zł Projekt współpracy realizowany wspólnie przez: Podhalańska Lokalna Grupa Działania (koordynująca) Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Lokalna Grupa Działania - Zielony Pierścień Tarnowa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich Stowarzyszenie Dolina Karpia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała Lokalna Grupa Działania Regionalna Wspólnota na rzecz Rozwoju regionu Villach-Hermagor,

12 Projekty realizowane przez LGD „Nad Białą Przemszą
Opis projektu: Partnerzy projektu współpracy wdrażając Lokalne Strategie Rozwoju działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizując społeczność lokalną, promując obszar oraz wspierając realizację i upowszechniając Lokalne Strategie Rozwoju na obszarze objętym przez partnerskie LGD. Celem ogólnym projektu współpracy był rozwój regionu oparty o produkt lokalny. Celem szczegółowym projektu współpracy było zwiększenie świadomości mieszkańców i rolników z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich z obszarów LGD biorących udział w projekcie, w zakresie promocji produktów lokalnych i nowych form dystrybucji poprzez działania promocyjne, utworzenie strony internetowej oraz opracowanie i wydanie materiałów informacyjno - promocyjnych. Projekt współpracy był skierowany na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych poprzez ożywienie i integrację społeczności lokalnej angażując grupy docelowe: - organizacji pozarządowych, w tym LGD, - przedsiębiorcy, - lokalnych liderów, - rodzin rolniczych, - lokalnych mieszkańców, - osoby starsze, - turystów, - kobiety, - mężczyzn, - młodzieży - hodowców.

13 Projekty realizowane przez LGD „Nad Białą Przemszą

14 Projekty realizowane przez LGD „Nad Białą Przemszą
Rezultatem projektu współpracy pt. "Smak na Produkt" było zgłoszenie do rejestracji około 15 produktów tradycyjnych w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim na Liście Produktów Tradycyjnych. Produkty zarejestrowane przez LGD „Nad Białą Przemszą: Smalec Jurajski Gotowany Czar Pustyni Kręciołki Imbramowskie Powstała strona internetowa projektu, której celem była zarówno promocja projektu, jak i popularyzacja zarejestrowanych produktów. Wydano także album promujący projekt, oraz broszurę informacyjną dotyczącą promocji produktów lokalnych na tle barier w sprzedaży.

15 Projekty realizowane przez LGD „Nad Białą Przemszą
Tytuł projektu: Budowanie sieci współpracy pomiędzy partnerami powiatu olkuskiego i partnerami zagranicznymi: gminą Batyżowce, gminą Cserépfalu oraz gminą Okland w obszarze rozwoju turystyki Projekt współfinansowany w ramach MRPO Wartość projektu: ,14 zł Wysokość dofinansowania: ,00 zł Opis projektu: W projekcie uczestniczyły JST powiatu olkuskiego (4 gminy: Bolesław, Klucze, Trzyciąż, Wolbrom i Starostwo Powiatowe) oraz 3 gminy ze Słowacji (Batyżowce), Węgier (Cserepfalu) oraz Rumunii (Okland). W ramach projektu przewidziana została seria wyjazdów studyjnych do partnerów projektu oraz utworzony został międzynarodowy portal turystyczny będący kompleksowym narzędziem promocji turystycznej oraz platformą kontaktową zawiązanej sieci współpracy. Strona zawiera: ofertę markowych sieciowych produktów turystycznych (opis, galeria i aktualizacja), bazę noclegową i gastronomiczną, system rezerwacji noclegów, system aktualizacji danych przez podmioty sektora turystycznego oraz możliwość aktywnego uczestnictwa internautów w powstawaniu strony(mieszkańców oraz turystów) poprzez zamieszczanie zdjęć z podróży, komentarzy.

16 Projekty realizowane przez LGD „Nad Białą Przemszą
Tytuł projektu: Komputer to przyszłość dla wszystkich Projekt współfinansowany w ramach POKL Wartość projektu: zł Wysokość dofinansowania: zł Opis projektu: Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji i pobudzenie aktywności edukacyjnej 60 mieszkańców/mieszkanek wiejskich gmin w zakresie posługiwania się komputerem i Internetem. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia komputerowego w sześciu grupach dziesięcioosobowych (osoby w wieku lata) na terenie działalności LGD „Nad Białą Przemszą” tj. gminy: Bolesław, Klucze, Trzyciąż i Wolbrom. Uczestnicy projektu zapoznają się z takimi zagadnieniami z zakresu obsługi komputera jak (Windows, Word, Excel, PowerPoint, podstawy Photoshop) i Internet.

17 Projekty realizowane przez LGD „Nad Białą Przemszą
Tytuł projektu: Zaczarowana kraina Projekt współfinansowany w ramach POKL Wysokość dofinansowania: zł Opis projektu: Celem projektu było wsparcie 48 dzieci w wieku 4-6 lat - wychowanków przedszkola nr 2 w Wolbromiu - w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy i wykształcania umiejętności ułatwiających start w dalszą edukację i funkcjonowanie w społeczeństwie. Projekt zakładał przeprowadzenie 60 godzin zajęć z dziećmi z autorskiego programu Mały Odkrywca. W projekcie przewidziane było także wsparcie dla rodziców - warsztaty mające na celu zwiększenie świadomości rodziców na temat psychologii rozwojowej dziecka i w konsekwencji polepszenie relacji z dzieckiem. Zajęcia w projekcie prowadzili przeszkoleni nauczyciele przedszkolni.

18 Projekty realizowane przez LGD „Nad Białą Przemszą
Tytuł projektu: Mały odkrywca w Wolbromiu Projekt współfinansowany w ramach POKL Wysokość dofinansowania: zł Opis projektu: Celem projektu było wsparcie 47 dzieci w wieku 4-6 lat - wychowanków przedszkola nr 2 w Wolbromiu - w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy i wykształcania umiejętności ułatwiających start w dalszą edukację i funkcjonowanie w społeczeństwie. Projekt zakładał przeprowadzenie 60 godzin zajęć z dziećmi z autorskiego programu Mały Odkrywca. W ramach projektu odbyły się warsztaty mające na celu zwiększenie świadomości rodziców na temat psychologii rozwojowej dziecka i w konsekwencji polepszenie relacji z dzieckiem. Zajęcia w projekcie prowadzili przeszkoleni nauczyciele przedszkolni.

19 Projekty realizowane przez LGD „Nad Białą Przemszą
Tytuł projektu: Smak Europy Projekt współfinansowany w ramach Mecenat Małopolski Wartość projektu: zł Wysokość dofinansowania: zł Opis projektu: W ramach Mecenatu Małopolski Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” zrealizowało projekt pt. „Smak Europy” w ramach którego odbyły się: etap I – „Festiwal Smaków Regionalnych” - okres realizacji: czerwiec 2011r., impreza o charakterze festynu plenerowego, w czasie którego twórcy i producenci prezentują i poddają degustacji swoje wyroby, odbywa się pokaz kulinarny i wykłady/konferencje nt. produktów lokalnych. Podczas imprezy będzie miało również miejsce rozstrzygnięcie konkursu na „Produkt Lokalny”. Etap II – „Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – okres realizacji: sierpień 2011 r., podczas którego zaprezentowane zostały „smaki europejskie” – kuchnia, muzyka, tańce tradycje i zwyczaje z różnych regionów Europy m.in. z: Portugalii, Macedonii, Węgier i Polski. Głównymi celami projektu były: a)Zaprezentowanie i upowszechnienie wśród mieszkańców regionu oraz turystów kulinarnego bogactwa Małopolski, b)Popularyzacja i promocja polskiej kultury ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury naszego regionu. c)Popularyzacja i promocja polskiej kultury ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury naszego regionu d)Aktywizacja dorosłych i młodzieży szkolnej; wspieranie działań na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności lokalnej

20 Projekty realizowane przez LGD „Nad Białą Przemszą
Tytuł projektu: Ze smakiem przez pokolenia Projekt współfinansowany w ramach Mecenat Małopolski Wartość projektu: zł Wysokość dofinansowania: zł Opis projektu: W ramach projektu odbyły się 4 warsztaty kulinarne, na których prezentowany był sposób przygotowania potraw posiadających certyfikat Produktu Lokalnego „Nad Białą Przemszą a prowadzili je lokalni producenci z naszego obszaru. Uroczyste zakończenie projektu nastąpiło podczas Festiwalu Smaków Regionalnych i Święta Ziemniaka w Trzyciążu. Wydane zostały również książki kucharskie zawierające przepisy na wszystkie najciekawsze i najpopularniejsze potrawy naszego regionu.

21 Projekty realizowane przez LGD „Nad Białą Przemszą
Tytuł projektu: Centrum Aktywności Lokalnej Projekt współfinansowany w ramach FIO Wartość projektu: ,00 zł Wysokość dofinansowania: ,00 zł Opis projektu: "Centrum Aktywności Lokalnej" oferowało kompleksowe wsparcie rozpoczynające się od szczegółowej diagnozy sytuacji lokalnej, prowadzonej we współpracy z przedstawicielami organizacji działających na danym terenie, a następnie doborze indywidualnej ścieżki szkoleniowej dostosowanej do potrzeb i profilu działalności każdego z uczestników. Od czerwca do grudnia 2012 roku działaniami zostało objętych 84 organizacji i grup nieformalnych, z czego 40 z nich przeszło przez całościowy cykl szkoleniowy. Odbyły się dwie edycje projektu, jedna w Krakowie, a druga w powiecie Olkuskim, skąd zgłosiło się najwięcej organizacji. W ramach projektu oferowano bezpłatne wsparcie obejmujące: 1. Seminaria 2. Warsztaty Diagnozy Potrzeb Rozwojowych 3. Doradztwo monitorujące 4. Szkolenia 5. Doradztwo Indywidualne

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google