Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku ul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku ul"— Zapis prezentacji:

1 „Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku ul
„Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku ul. Gołdapska 27, Olecko

2 Stowarzyszenie działa od 1995 r.
Skład Zarządu: Prezes – Maria Dzienisiewicz, Wiceprezesi – Marek Gałązka, Jerzy Weiss, Skarbnik – Maciej Kupczyński, Sekretarz – Roman Karsztun. Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący – Wojciech Łukasik, Członek – Zbigniew Terepko, Członek – Marek Borawski. Obecnie stowarzyszenie liczy 30 członków. Przy Stowarzyszeniu działają dwa koła – krótkofalarski i Miłośników Ziemi Oleckiej.

3 Cele statutowe: podejmowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych, gospodarczych, naukowych i ekologicznych służących rozwojowi Mazur i Suwalszczyzny, tworzenie warunków umożliwiających ujawnianie, upowszechnianie i promocję zjawisk wartościowych dla Mazur i Suwalszczyzny, kreowanie i upowszechnianie czynnego sposobu życia społeczności lokalnych w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością.

4 Stowarzyszenie „Przypisani Północy” wspomagało i współuczestniczyło w projektach artystycznych, takich jak: „Zjawiska kulturowe”, „20 lat później, czyli spotkanie z Edwardem Stachurą w mieście O”,

5 „Odkrywanie Całej Jaskrawości”,
Jesienne Dni Literatury, „Ocaleni przez poezję” w Gołdapi, „Pasje Przypisanych Północy – Północne Aranżacje Sztuki”, „Fiesta Borealis – Święto Młodej Muzyki na Północy”, „Przystanek Olecko”, jesienne spotkania ze sztuką alternatywną SZTAMA.

6 Wybrane działania w latach 2000-2007:
Realizacja programu szkoleniowego „Kultura demokracji – powiatowe koalicje kultury”, którego celem było wyposażenie uczestników – przedstawiciele organizacji pozarządowych, animatorzy kultury, samorządowcy – w wiedzę niezbędną do twórczego działania w koalicjach.

7 Realizacja projektu „Sami Sobie” wspólnie z Instytutem Lecha Wałęsy – wyłonienie liderów młodzieżowych, którzy uczestniczyli w warsztatach pisania projektów, a następnie realizowali własne pomysły.

8 Family Cup – VIII Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim 2003 – mistrzostwa kolarskie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

9 Organizacja konferencji naukowej „Ochrona bioróżnorodności fauny i flory na przykładzie zlewni Jeziora Oleckie Wielkie w ramach I. Warmińsko-Mazurskiego Środowiskowego Forum Organizacji Pozarządowych”. Realizacja projektu „Ratuj! Nie czekaj!” – zdobycie przez 15-osobową grupę międzynarodowych uprawnień ratownictwa przedmedycznego. Zespół przepracował wolontarystycznie blisko 2000 godzin zabezpieczając m. in. kąpieliska miejskie, „Przystanek Olecko”, Festiwal Kultury Celtyckiej w Dowspudzie, festiwal „Rock Węgorzewo” i koncerty zespołów „Łzy” i „Varius Max” w Ełku.

10

11 „Ochrona przyrody i edukacja na bazie ścieżki ekologicznej wokół Jeziora Oleckie Wielkie” – głównym działaniem było umocnienie wyrobiska żwirowego „Szyjka”, które stało się siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. W ramach projektu wykonano również małą retencję na rzece Ledze.

12 Wydano folder informacyjny dotyczący ścieżki ekologicznej, na którym znalazła się mapa, główne informacje o Wiewiórczej Ścieżce, zdjęcia z trasy oraz zasady poruszania się po Ścieżce.

13 „Tańczący z ogniami” – projekt realizowany przez młodzież skupioną w Amatorskiej Grupie Tanecznej POI przy Stowarzyszeniu „Przypisani Północy”. Przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu technik żonglerki w celu przygotowania się grupy do tańca z ogniem. „Wokół Olecka” – publikacja promująca gminę Olecko. Dzięki zawartymi w niej fotografiami wraz z opisem propaguje uprawianie czynnego wypoczynku na terenie gminy, a także przybliża czytelnikowi podstawowe zagadnienia z botaniki i leśnictwa.

14 „Akademia Młodzieżowych Inicjatyw Profilaktycznych” – projekt realizowany we współpracy z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii mający na celu aktywizowanie młodzieży do pracy wolontarystycznej oraz podejmowania działań na własną rzecz.

15 Tłumaczenie z języka niemieckiego na polski materiałów archiwalnych dotyczących Ziemi Oleckiej. Przepisy kulinarne z nr 20 Treuburger Heimatbrief dotyczące „niedźwiedziego pazura” znalazły się w projekcie miejskim „Ocalić od zapomnienia”.

16 Wydanie prezentacji artystycznej TARAS BENIAKH SKULPTURE – wydawnictwo opracowane we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku. „Keep away from fire?” – warsztaty dla młodzieży z żonglerki ogniem. Pokazy na Dzień Wiosny i na rzecz Domu Dziecka w Olecku. Wystąpienie Amatorskiej Grupie Tanecznej POI na Przeglądzie Teatrów Alternatywnych SZTAMA w Olecku.

17

18 Od 2000 r. Kapituła, powoływana przez Zarząd Stowarzyszenia, przyznaje tytuł honorowy Pasjonat „Przypisanych Północy”. Nagroda jest przyznawana osobom działającym na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmującym się szeroko pojętą animacją środowiska społecznego w dziedzinach kultury, sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych. Pasjonaci „Przypisanych Północy”: 2008 r. – Andrzej Kamiński, 2007 r. – Adam Andryszczyk, 2006 r. – Wojciech Kot, 2005 r. – Józef Krajewski, 2004 r. – Ryszard Demby, 2003 r. – Katarzyna i Zygmunt Waraksowie, 2002 r. – Władysław Żurowski, 2001 r. – Marian Ratasiewicz, 2000 r. – Zbigniew Fałtynowicz.

19 Więcej informacji o Pasjonatach można znaleźć na stronie

20 Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” w 11 kwietnia 2008 r
Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” w 11 kwietnia 2008 r. podpisało porozumienie partnerskie z Oleckim Stowarzyszeniem Aktywnych „Zamek” w celu wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć z zakresu: kultury, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ekologii i ochrony środowiska, sportu i kultury fizycznej, promocji, turystyki, integracji europejskiej.

21

22 Więcej informacji o Stowarzyszeniu można znaleźć na stronie www
Więcej informacji o Stowarzyszeniu można znaleźć na stronie

23 Dziękuję za uwagę. Olecko, 13 grudnia 2008 r.
Prezentację przygotowała: Anna Turowska – członek SK „Przypisani Północy”.


Pobierz ppt "„Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku ul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google