Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddział Terenowy nr 86 Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Olecku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddział Terenowy nr 86 Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Olecku"— Zapis prezentacji:

1 Oddział Terenowy nr 86 Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Olecku

2 Tu jesteśmy… 19-400 Olecko, ul. Zamkowa2
Strona internetowa: Numer konta: PKO BP SA o/Ełk

3 Istniejemy… Dn.16 maja 2007 roku Uchwałą ZG PTD w Gdańsku został powołany Oddział Terenowy PTD nr 86 w Olecku. Siedziba/adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olecku ul. Zamkowa 2 Olecko Teren działania: powiat olecki

4 (w siedzibie oddziału)
Dyżur ekspercki: środa 13.oo-15.oo (w siedzibie oddziału) Kontakt: Tel/fax:

5 Zarząd oddziału Przewodniczący - Elżbieta Domasik-Mrozowska
Wiceprzewodniczący - Małgorzata Burba Sekretarz - Halina Jaroc Skarbnik - Joanna Wiśniewska członek ZO - Halina Matwiejczyk

6 Przyjdź do nas… Zrzesza nauczycieli terapeutów, logopedów, psychologów, nauczycieli kształcenia zintegrowanego, nauczycieli przedmiotów (matematyka , język polski, język angielski, język niemiecki),rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

7 Zadania Organizacja szkoleń i warsztatów z dziedziny dysleksji dla członków i osób zainteresowanych na terenie działania PP-P w Olecku (nauczyciele, osoby dorosłe) , Współpraca z innymi ośrodkami, placówkami, uczelniami , Opracowywanie programów i prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych z rodzicami, w tym z rodzicami dzieci dyslektycznych, Informowanie o działalności Oddziału PTD w Olecku, publikacja materiałów na stronie internetowej PP-P w Olecku, Przygotowanie i wsparcie w realizacji kolejnych edycji „ Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, Organizacja Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy uczniom o specyficznych trudnościach w uczeniu się, Opiniowanie w sprawach dotyczących nauczania i pomocy diagnostyczno -terapeutycznej osobom z ww. grupy,

8 Rzecznicy w szkołach… W szkołach powołano Rzeczników ds. dziecka z dysleksją Placówka Nazwisko i imię Zespół Szkół w Olecku Adamczyk Justyna Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku Szafrankowska Małgorzata Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku Jaroc Halina Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach Krajewska Barbara Zespół Szkół w Babkach Oleckich Janczenia Wioletta Jarząbska Anna

9 Historia tworzy się sama
To robimy… Historia tworzy się sama

10 Narodziny oddziału

11 Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 1-7.10.2007r.

12 9.04. Niepowodzenia szkolne – Konferencja szkoleniowa

13 Wizyta studyjna gości zagranicznych
r – wizyta studyjna gości zagranicznych z krajów Unii Europejskiej: Słowacji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Grecji. Były to osoby związane z edukacją: nauczyciele, nauczyciele akademiccy, psychologowie pracujący w poradniach. Przedsięwzięcie to było zorganizowane w ramach projektu Comenius , którego celem jest rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku. Tematyka, którą interesowali się goście to „Rola rodziców w życiu szkolnym/edukacyjnym ich dzieci”. r – Dzień Otwarty Poradnictwa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

14 Zapraszamy! Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Oddział Terenowy nr 86 Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Olecku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google