Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Neologizmy (na przykładzie wybranych języków ugrofińskich: węgierskiego, fińskiego i udmurckiego) Szymon Pawlas Katedra Hungarystyki Uniwersytet Warszawski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Neologizmy (na przykładzie wybranych języków ugrofińskich: węgierskiego, fińskiego i udmurckiego) Szymon Pawlas Katedra Hungarystyki Uniwersytet Warszawski."— Zapis prezentacji:

1 Neologizmy (na przykładzie wybranych języków ugrofińskich: węgierskiego, fińskiego i udmurckiego)
Szymon Pawlas Katedra Hungarystyki Uniwersytet Warszawski

2 Potrzeba poszerzania słownictwa
zmiana rzeczywistości pozajęzykowej zmiana trybu życia rozwój technologiczny tłumaczenie tekstów np. tłumaczenia Biblii, aktów prawnych itp. puryzm językowy

3 Zapożyczenia właściwe niedostosowane fonologicznie: filmi 'film'
dostosowane fonologicznie: gereblye 'grabie' strukturalne (kalki): vas∙út ← Eis∙bahn 'kolej żelazna' semantyczne (ukryte): egér ← mouse 'mysz (komp.)'

4 Słowotwórstwo derywacja afiksacja: kirja∙sto 'biblioteka'
derywacja wsteczna: ragaszt 'końcówka' kompozycja: дыр∙пус 'kalendarz' адӟос-чаклос 'doświadczenie' 'książka' 'kleić' 'czas' 'znak' 'postrzeganie' 'obserwacja'

5 drzewo języków uralskich
(za Hajdú)

6 2000 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2000 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1500 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1000 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 500 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2500 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 3000 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 3500 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 4000 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 4500 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– węgierski udmurcki fiński prawęgierski prapermski prabałtyckofiński praugryjski prafińskowołżański prafińskopermski język praugrofiński język prauralski daty orientacyjne (wg Hajdú)

7 Język węgierski 1190 – pierwszy tekst: Halotti beszéd
1590 – pierwszy druk: Az Szent Pál levelei... Nyelvújítás – reforma języka XVIII – XIX w. > 10 tys. nowych słów utworzenie terminologii naukowej poszerzenie słownictwa (np. dla celów poezji) neologowie: F. Kazinczy, F. Kölcsey i in. neologizmy tworzone współcześnie Mowa pogrzebowa Listy św. Pawła

8 Język fiński Reformacja: bp Mikael Agricola – twórca jęz. literackiego
Abckiria 1543 Se Wsi Testamenti 1548 obudzenie świadomości narodowej: Elias Lönnrot – odnowiciel języka Kalevala 1835 Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja 1880 neologizmy tworzone współcześnie Elementarz Nowy Testament Słownik fińsko-szwedzki

9 Język udmurcki (wotiacki)
1840. pierwsze tłumaczenia Ewangelii 1920. powołana rada rozwoju języka: Герд Куӟебай [Kudziebaj] 1990. rada w celu przetłumaczenia konstytucji: słownictwo prawnicze słownictwo ekonomiczne terminologia naukowa itp. Иван Василевич Тараканов [Tarakanow] i in.

10 Nyelvújítás – reforma języka węgierskiego
słowotwórstwo regularne derywacja: forradalom: forr 'wrzeć' + -dalom ABS. derywacja dezintegralna: egyetem ← egyetemben 'wszystko razem' kompozycja: nyelvtan: nyelv 'język' + tan 'nauka' vegytan: vegy- 'mieszać' + tan 'nauka' rendőr: rend 'porządek' + őr 'stróż' 'rewolucja' 'uniwersytet' 'gramatyka' 'chemia' 'policjant'

11 Nyelvújítás – reforma języka węgierskiego
słowotwórstwo nieregularne wyizolowanie nowych sufiksów derywacyjnych csárda → -da: uszoda: usz- 'pływać' + -da MIEJSCE kompozycja: röpirat: röp- 'latać' + (ír 'pisać' + at EFEKT) kontaminacja: lég: levegő 'powietrze' × ég 'niebo' 'karczma' 'pływalnia' 'ulotka' 'powietrze' (np. w złożeniach)

12 Nyelvújítás – reforma języka węgierskiego
zapożyczenia wewnętrzne: z gwar: hülye 'głupiec' röhög 'rechotać (o śmiechu)' archaizmy: (esztendő) - év 'rok' skrócenie: mond(ol)at 'zdanie'

13 Przykłady neologizmów węgierskich
istentisztelet isten 'Bóg' + [(tiszt 'cześć' + -el VERB) + -et ABS] 'nabożeństwo' mozgóképszínház → mozi [(mozog- 'ruszać (się)' + -ó IMSŁ.WSP.) + kép 'obraz'] + [szín 'scena' + ház 'dom'] 'kino'

14 Przykłady neologizmów fińskich
uskonpuhdistus (usko 'wiara' + -n Gen) + (puhd- 'czysty' + -ist(A)- VERB) + -Us ABSTR. 'reformacja' puhelin puhel- 'rozmawiać' + -in NARZĘDZIE 'telefon'

15 Przykłady neologizmów fińskich
monikko moni- 'dużo' + -kkO NAZWA ZBIOROWOŚCI 'liczba mnoga' itsenäinen itse 'samo' + -nAinen PRZYMIOTNIK 'niepodległy'

16 Przykłady neologizmów udmurckich
лулчеберет [lulcieberet] (лул 'dusza' + чебер 'ładny') + -эт ABSTR. 'kultura' йырвизьбур [jyrwiźbur] (йыр 'głowa' + визь 'umysł') + бур 'dobry' 'pamięć'

17 Przykłady neologizmów udmurckich
öтён-ӝуткан [ötjon-dżutkan] öтьыны 'wołać' + ӝутканы 'podnosić' 'agitacja' синпелет [sinpeliet] (син 'oko' + пель 'ucho') + -эт ABS. 'pomnik'

18 Przykłady złożeń (naturalnych)
testvér (węgierski) test 'ciało' + vér 'krew' = 'rodzeństwo' maailma (fiński) maa 'ziemia' + ilma 'powietrze' = 'świat' ымныр [ymnyr] (udmurcki) ым 'usta' + ныр 'nos' = 'twarz' нылпи [nylpi] (udmurcki) ныл 'dziewczyna' + пи 'chłopiec' = 'dziecko' пельнянь [pelniań] (udmurcki) пель 'ucho' + нянь 'chleb' = 'pielmieni (rodzaj pierogów, “uszka”)'

19 Republika po ugrofińsku
köztársaság (węgierski) köz- 'wspólny' + (társ 'towarzysz' + -sÁg ABSTR.) 'towarzystwo' tasavalta (fiński) tasa- 'równy' + valta 'władza' vabariik (estoński) vaba 'wolny' + riik 'państwo' элькун [el'kun] (udmurcki) эль 'kraj' + кун 'państwo, władca'

20 Wybrana bibliografia:
Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára. A kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével. Budapest, Karlsson, Fred: Finnish. An essential grammar. Routledge, 1999. Kozmács István: Udmurt-magyar szótár. Szombathely, 2002. Hajdú Péter: Finnugor népek és nyelvek. Budapest, 1962


Pobierz ppt "Neologizmy (na przykładzie wybranych języków ugrofińskich: węgierskiego, fińskiego i udmurckiego) Szymon Pawlas Katedra Hungarystyki Uniwersytet Warszawski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google